Boston An independent LDT provider

Lungcancer

Bakgrund

Lungcancer är den näst vanligaste formen av cancer och den typ av cancer som orsakar flest dödsfall, såväl bland män som kvinnor1. Symptomen uppträder ofta sent, när sjukdomen inte längre är möjlig att behandla.

De flesta läkemedel som finns på marknaden riktar sig till patienter med långt framskriden lungcancer i sena stadium (III och IV). Dessa behandlingar är dock bara effektiva i cirka 30% av fallen.

Dessutom har den rådande standardmetoden för diagnos av lungcancer och screening av riskgrupper i USA – LDCT (Low Dose CT Scanning) – låg specificitet. Data från den amerikanska studien National Lung Screening Trial (NLST) visade att hela 96,4% av de positiva testresultaten från LDCT var av godartat slag, dvs falska positiva2. LDCT ger också en potentiellt skadlig dos av strålning.

Kliniska behov

NLST är en tydlig signal på att tidig upptäckt av lungcancer räddar liv. Riskgrupper som i studien genomgick årlig screening baserat på LDCT uppvisade 20% lägre dödlighet2. Men eftersom LDCT uppvisar ett så pass högt antal falska positiva resultat, föreligger ett behov av ett mer tillförlitligt test för tidig upptäckt av lungcancer. Om ett sådant test även kan användas för effektivare screening av högriskgrupper, före CT scanning, så skulle detta kraftigt öka överlevnadschanserna bland de utsatta grupperna.

Ett mer tillförlitligt test skulle också kunna användas av läkare för att mäta hur väl enskilda patienter svarar på olika behandlingsalternativ. Något som kan vara avgörande i valet av behandling.

Tidig diagnos av lungcancer baserat på IMMray® -plattformen

Immunovia har genomfört en retrospektiv studie i samarbete med ett större läkemedelsföretag, i syfte att bedöma IMMray® -plattformens tekniska prestanda inom området lungcancer. Studien visade att vår framtagna blodbaserade IMMray® -biomarkörsignatur kan skilja friska kontroller från patienter med lungcancer (non-small cell lung cancer, NSCLC) med 95% noggrannhet (pressmeddelande, 9 aug, 2018). NSCLC är den överlägset vanligaste (80%) formen av lungcancer. Nästan 14% av alla nya cancerfall utgörs av NSCLC.

Den retrospektiva studien inkluderade 100 serumprover: 50 NSCLC-patienter och 50 friska kontroller.

Immunovia har redan tidigare visat hög (98%) noggrannhet inom diagnostik av bukspottkörtelcancer. Och vi tror att IMMray® har potential att bli en standardtestplattform för diagnos av flera olika typer av cancer, inklusive screening och diagnos av lungcancer.

Nuvarande status

  • En retrospektiv studie, som genomfördes i samarbete med ett större läkemedelsföretag, visade att vår framtagna blodbaserade IMMray® -biomarkörsignatur kan skilja friska kontroller från patienter med lungcancer (non-small cell lung cancer, NSCLC) med 95%.
  • Immunovia kommer att fortsätta bedriva forskningsstudier inom området lungcancer eftersom vår initiala studie visade så pass goda initiala resultat.

Referenser

  1. American cancer society, www.cancer.org.
  2. The National Lung Screening Trial Research Team, N Engl J Med 2011; 365:395-409