Boston An independent LDT provider

Pipeline

Immunovias pipeline består av ett huvudprojekt som befinner sig i tidig utvecklingsfas:

Forskningsprojekt måste ofta genomgå ett flertal iterationer och flera forskningsstudier innan Immunovia fattar beslut att de ska flyttas till utvecklingsfasen. Immunovia rapporterar alla signifikanta framsteg i utvecklingen löpande och så snart det är möjligt, men det är viktigt att poängtera att inte alla forskningsprojekt är framgångsrika och att det är svårt att exakt bestämma hur lång tid de olika utvecklingsstegen tar.