Boston An independent LDT provider

Klinisk prestanda

Kommersiell tillgänglighet (2021)

IMMray® PanCan-d erbjuds exklusivt av Immunovia, Inc. (USA) som ett laboratorieutvecklat test (LDT). För mer information, se www.immunoviainc.com.

Blindad valideringsstudie (2021)

Immunovia rapporterar positiva resultat av den blindade kliniska valideringsstudien som Immunovia, Inc., Marlborough, USA genomförde för IMMray® PanCan-d för stadium I / II i riskgruppen familjär/ärftlig bukspottkörtelcancer.

Författare: Thomas King, Arash Zandian, Payam Delfani, Veronika Sjöberg, Randall Brand, Arto Kokkola, A. James Moser, Genesis Perez-Melara, Corinne DeCicco, Alfredo Carrato, María E. Castillo-Sánchez, Julie Earl, Aimee L. Lucas, Jan Persson, Daniel Chung, Madeline Friedman, Ava Siegel, Bryson W. Katona, Bárbara Luna-Sánchez, Irene Patricia Amil-Casas, Linda Dexlin Mellby.

Länk till webbsänd telefonkonferens: Immunovia rapporterar historiskt genombrott vid tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i högriskgrupper, 30 mars 2021

 

Poster (2021.04): IMMray® PanCan-d Blinded Validation Study

Förbättrad IMMray®-baserad testprestanda vid upptäckt av tidigt stadium av bukspottkörtelcancer hos högriskpatienter med symptom (2021)

Studien utformades för att utvärdera huruvida bukspottkörtelcancer i tidiga skeden kan detekteras hos högriskpatienter med icke-specifika men oroande symtom och utfördes av Immunovia i Lund, Sverige.

Länk till pressmeddelande 29 mars 2021

Länk till webbsänd telefonkonferens: Immunovia rapporterar historiskt genombrott vid tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i högriskgrupper, 30 mars 2021

 

Commercial Test Model Study (CTMS) – A multicenter survey (2019)

En studie utförd i syfte att välja ut och låsa IMMray® PanCan-d’s biomarkörsignatur för kommersiellt bruk, samt utvärdera dess prestanda vid differentialdiagnos av Pancreatic Ductal AdenoCarcinoma (PDAC) i stadier I-IV jämfört med kontroller, under simulerade kommersiella testbetingelser.

Författare: Payam Delfani, Anders Carlsson, Thomas King, Randall Brand, Alexander Ney, Stephen P Pereira, A. James Moser, Genesis Perez-Melara, Corinne DeCicco, Alfredo Carrato, María E. Castillo-Sánchez, Julie Earl, Linda Dexlin Mellby.

 

Poster (2021.02): Commercial Test Model Study – A multicenter survey

Optimization study (2019)

En studie i syfte att utvärdera IMMray® PanCan-d’s prestanda i differentialdiagnos av bukspottkörtelcancer jämfört med individer med icke-specifika symptom som kan vara associerade med bukspottkörtelcancer, inklusive diabetes typ II. 

Författare: Payam Delfani, Anders Carlsson, Thomas King, Randall Brand, Alexander Ney, Stephen P Pereira, Linda Dexlin Mellby

 

Poster (2021.01): Optimization Study – Differentiating pancreatic cancer from individuals with concerning symptoms, including type II diabetes

Discoverystudier

Den prestigefyllda Journal of Clinical Oncology (JCO) publicerade i augusti 2018 resultaten av den stora retrospektiva kliniska valideringsstudie som genomfördes av skandinaviska och amerikanska forskare. Studien visar att IMMray® PanCan-d blodbaserade biomarkörsignatur upptäcker tidig cancer i bukspottkörteln med 96% noggrannhet.

Författare: Linda D. Mellby, Andreas P. Nyberg, Julia S. Johansen, Christer Wingren, Børge G. Nordestgaard, Stig E. Bojesen, Breeana L. Mitchell, Brett C. Sheppard, Rosalie C. Sears, and Carl A.K. Borrebaeck

Publikation i JCO (2018.11): Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer.

Flyer för nedladdning (Pdf).

 

Poster (PancreasFest 2019): Differentiating Pancreatic Ductal Adenocarcinoma (PDAC) from individuals with symptoms suggestive of PDAC, including type II diabetes, with ROC AUC values above 0.95