Boston An independent LDT provider
decorative wave image

IMMray® plattformen

IMMray® är en unik teknologiplattform som använder avancerad bioinformatik för ta fram biomarkörssignaturer och blodtester med potential att påvisa komplexa sjukdomar tidigare och med större precision.

Vår första tillämpning av denna teknologi är IMMray® PanCan-d, som är ett blodbaserat test för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer (pancreatic ductal adenocarcinoma, PDAC, stadie I och II). IMMray® PanCan-d erbjuds exklusivt av Immunovia, Inc. i Marlborough, USA som ett laboratorieutvecklat test (LDT) på den amerikanska marknaden. Läs mer om IMMray® PanCan-d på www.immunoviainc.com.

Immunovias testplattform gör det möjligt att på ett effektivt och strukturerat sätt undersöka vilken uppsättning biomarkörer som bäst indikerar sjukdom. Syftet är att snabbt identifiera ett unikt fingeravtryck som har potential att upptäcka sjukdom inom områden där det finns ett ouppfyllt kliniskt behov, t.ex. inom diagnostik av bukspottkörtelcancer och andra cancerformer.

IMMray™ technology platform Immunovia