Boston An independent LDT provider

IMMray[®] PanCan-d uppmärksammades i möte arrangerat av Pancreatic Cancer Action Network

april 16, 2021

LUND (SVERIGE) – Immunovias blodtest IMMray® PanCan-d nämndes i ett seminarium om de senaste nyheterna inom tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer som arrangerades av Pancreatic Cancer Action Network (pancan.org) den 15 april 2021.

Dr. Rosalie Sears, professor på institutionen för molekylär och medicinsk genetik vid Oregon Health and Science University i USA, uttryckte sin entusiasm för Immunovias blodtest och testets prestanda. Hon var särskilt imponerad av att ett icke-invasivt blodtest kan användas för att upptäcka tidiga stadium I och II av bukspottkörtelcancer, vilket är avgörande för att förbättra behandlingsresultatet inom bukspottkörtelcancervården.

Oregon Health and Science University är ett av de 23 center som deltar i Immunovia’s studie PanFAM-1, som är den hittills största, prospektiva studien med fokus på tidig diagnos av individer med hög risk för familjär/ärftlig bukspottkörtelcancer.

Se Dr. Rosalie Sears beskriva Immunovias blodtest IMMray® PanCan-d här: https://youtu.be/7fEyoeWAO14

Inspelningen av hela mötet finns här: https://www.pancan.org/facing-pancreatic-cancer/patient-services/educational-events/event/webinar/the-latest-in-early-detection-for-pancreatic-cancer/

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Dahlen, VD Immunovia
E-post: patrik.dahlen@immunovia.com
Tel: +46 73 376 76 64

 

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®.Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray®PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1. Den slutgiltiga valideringsstudien slutfördes i Q1 2021. Kommersiell testning kommer att inledas i Q2 efter ackreditering av Immunovia Dx Laboratory i Marlborough, Massachusetts, USA.

IMMray®PanCan-d kommer att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat.

Immunovia Dx Laboratories i Marlborough, Massachusetts, USA och Lund kommer att tillhandahålla laboratorietester i två ackrediterade referenslaboratorier.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Pressmeddelande (PDF)