Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Global expert på bukspottkörtelcancer, professor Stephen Pereira vid University College London, utsedd till Immunovias Scientific Advisory Board

juli 17, 2017

LUND, Sverige – Immunovia offentliggör att professor Stephen Pereira, en av de globalt ledande experterna inom diagnostik av tidiga symtom på bukspottkörtelcancer och initiativtagare för multidisciplinära diagnostiska center, har utsetts till Bolagets Scientific Advisory Board. Pereira är för närvarande professor i hepatologi & gastroenterologi vid UCL, University College London, och praktiserande i bukspottskörtelrelaterad medicin vid UCL Hospitals och The Royal Free Hospital.

Professor Pereira har de senaste två åren varit involverad i upprättandet av multidisciplinära diagnostiska centrum (MDC) i London, varav det första av dem beläget på UCLH. ”Patienter kan uppvisa symtom i åtminstone 12 månader innan bukspottkörtelcancer diagnostiseras och en nyligen genomförd studie av vår grupp på UCL visade att patienter med bukspottkörtelcancer besökte sin läkare med alarmsymtom som buksmärtor (39%), gulsot (36%), förändringar i tarmvanor (30%) och dyspepsi (21%) i genomsnitt 18 gånger innan diagnos ställdes. Dessa diagnostiska center är specifikt ämnade för specialistbedömningar och för att förbättra vägar för direkt-till-test inom primärvård, vilket kombinerar riskbedömning och symtomverktyg med biomarkörer för att förhoppningsvis förbättra tidig cancerdiagnos för patienter. Immunovias IMMray™ PanCan-d-test passar denna profil utmärkt och jag ser fram emot att få ge råd i både dess tillämpning på bukspottkörtelcancer testning och för andra potentiella användningsområden för IMMray™-plattformen”, kommenterade professor Pereira.

”Utöver att vara expert på gastroenterologi och bukspottkörtelcancer så bidrar professor Pereira genom sitt arbete på UCL även med aktuella och innovativa insikter i diagnostik och hans djupa insikt framförallt inom området för patienter med tidiga, ofta vaga symtom, är ovärderlig för Immunovia. Vi är därför oerhört glada över att han har tackat ja att utses till vårt Scientific Advisory Board”, sa Mats Grahn, VD på Immunovia.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Grahn, 

VD Immunovia AB 

Telefon: +46 (0)70-532 02 30 

E-post: mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Denna information är sådan information som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

###

Release