Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Förändring av antal aktier och röster i Immunovia AB (publ)

maj 31, 2023

 

LUND (SVERIGE)Antalet aktier och röster i Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) har ändrats till följd av att nya aktier har emitterats i den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 20 februari 2023 under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämman den 16 mars 2023.
 

Genom företrädesemissionen har antalet utestående aktier och röster ökat med 22 655 917, från 22 631 581 till 45 287 498. Aktiekapitalet har ökat med 1 132 795,85 kronor, från 1 131 579,05 kronor till 2 264 374,90 kronor.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+46 70 911 56 08

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2023 klockan 11:45.  

Om Immunovia  
Immunovia är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med en adresserbar marknad på 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av vårt test.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

###

 

Pressmeddelande (PDF)