Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Ett White Paper beskriver uppskattad effekt av ny biomarkördiagnostik på överlevnad vid pankreascancer

december 18, 2015

LUND, Sverige – I ett White Paper sammanfattar Immunovia kliniska bevis från de retrospektiva studier som hittills utförts på pankreascancer med IMMray™ PanCan-d. Testet med blodbaserade biomarkörsignaturer upptäcker pankreascancer i alla stadier, framförallt i de opererbara cancerstadierna I och II, och har därmed potential att förbättra patienternas 5-års överlevnad från 4-6 % till 50-60 %.

Tidig upptäckt förblir nyckeln till framgångsrika behandlingar vid cancer och andra komplexa sjukdomar. Ökningen av stora, väldokumenterade blodprovbanker har på senare år möjliggjort upptäckt av många nya biomarkörer för sådana sjukdomar. I ett nytt White Paper från Immunovia beskrivs arbetet med att avkoda den mängd information som finns i serum, i synnerhet för cancerbiomarkörer, och hur detta översatts till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera pankreascancer tidigare och mer exakt än tidigare varit möjligt. Huvudfokus på Immunovias White Paper är på pankreascancer och hur Immunovia utvecklar IMMray™ PanCan-d, med potential att bli den första blodbaserade biomarkörsignaturen för denna förödande sjukdom.

Pankreascancer är en av de mest dödliga och svårdiagnostiserade cancersjukdomarna eftersom sjukdomstecknen och symtomen är diffusa och liknar många andra sjukdomars. Varje år dör över
40 000 personer av pankreascancer och 50 000 nya fall fastställs enbart i USA. Femårsöverlevnaden för pankreascancer är i nuläget 4-6%. Fram till 2020 förväntas pankreascancer bli den andra vanligaste orsaken till dödsfall i cancer. Eftersom operation är mer framgångsrik i stadie I/II, kan tidig upptäckt avsevärt förbättra pankreascancerpatienternas 5-års överlevnad från 4-6% till potentiellt 50-60 %.

Immunovia har av denna anledning valt pankreascancer som bolagets första applikation för IMMray™, bolagets antikroppsbaserade biomarkörmicroarray plattform. Bolaget har nu nått den fas då kliniska valideringsstudier utförs vilket krävs för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer.

”Baserat på retrospektiva studier omfattande fler än 3000 blodprov, har vi konfirmerat att IMMray™ PanCan-d kan upptäcka cancer i bukspottkörteln i alla stadier, även i stadie I och II, och därmed har potential att avsevärt förbättra patienternas totala överlevnad. Vi har därför upprättat detta White Paper för att ge hälso- och sjukvårdspersonal, vårdaktörer, tillsynsmyndigheter och patientgrupper en fullständig bakgrund”, avslutar Mats Grahn, VD Immunovia.

Immunovias White Paper finns att ladda ner på: www.immunovia.com/immray-pancan-d/white-paper

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknik vid Lunds Universitet och CREATE Health – centret för translationell cancerforskning i Lund. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och överföra den till användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar både tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknikplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för att förbereda kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com


För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn, VD Immunovia AB
Tel.: 46-70-5320230
E-post: mats.grahn@immunovia.com


Immunovia AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund

Release