Boston An independent LDT provider

En ledande amerikansk expert på cancer i magtarmområdet, professor Margaret Tempero är utsedd till Immunovia’s Scientific Advisory Board

juni 23, 2016

LUND, Sverige – Immunovia vars arbete stadigt framskrider mot att leverera det första validerade testet för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln, meddelar i dag att professor Margaret Tempero har utsetts till bolagets Scientific Advisory Board. För närvarande är professor Tempero Director vid UCSF Pancreas Center och leder där bukspottkörtelcancer programmet vid UCSF.

Professor Tempero är professor i medicin inom hematologi och onkologi och en föregångare i att tillämpa radioaktivt märkta antikroppar för cancerterapi. Hon leder nationella amerikanska forskningsprojekt för magtarmcancer, inklusive cancer i bukspottkörteln. Professor Tempero har varit ordförande för NCCN Guidelines Panel on Pancreatic Cancer sedan 2000, är vice ordförande för Pancreas Task Force Tissue Acquisition Working Group för NCI intergroup och medarrangör till State of the Science meeting on pancreatic cancer vid NCI, National Cancer Institute. Professor Tempero har också haft många uppdrag inom AACR och ASCO och var ledamot i styrelsen för ASCO och VD för ASCO 2004. Hon var medlem av Oncology Drug Advisory Committee för FDA från 2007 till 2011. Professor Tempero är eller har varit aktiv inom Scientific Advisory Boards of the Lustgarten Foundation, Pancreatic Cancer Action Network, V Foundation, The Alberta Canada Cancer Board och EORTC.

”Professor Tempero bidrar med oöverträffad erfarenhet till vårt Scientific Board och vi är mycket glada att hon nu ansluter sig till oss. Hennes perspektiv och nätverk kommer att vara ovärderliga när vi nu ser fram emot att utöka våra studieprogram till viktiga amerikanska centra och hon kommer även att vara en stor tillgång i våra diskussioner med FDA ”, säger Mats Grahn, VD, Immunovia.

Professor Tempero tillade: ”Jag är glad över att ansluta mig till Immunovia’s Scientific Advisory Board i detta spännande skede av företagets utveckling. Om det blir framgångsrikt, tror jag IMMray™ PanCan-d kan göra en verklig skillnad i att förbättra diagnostik och behandling av bukspottskörtelcancer vilket skulle öka patienternas chanser till överlevnad. ”

För mer information, vänligen kontakta: 

Mats Grahn  

Chief Executive Officer, CEO, Immunovia 

Tel.: +46-70-5320230. 

Email: mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia 

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 

Om bukspottkörtelcancer 

Pankreascancer är en av de mest dödliga och svårdiagnostiserade cancersjukdomarna eftersom sjukdomstecknen och symtomen är diffusa och liknar många andra sjukdomars. Varje år dör över 40 000 personer i pankreascancer och 50 000 nya fall fastställs enbart i USA. Femårsöverlevnaden för pankreascancer är i nuläget fyra till sex procent. Fram till 2020 förväntas pankreascancer bli den andra vanligaste orsaken till dödsfall i cancer. Och eftersom operation är mer framgångsrikt i fas I/II, kan tidig upptäckt avsevärt förbättra pankreascancerpatienternas 5-års överlevnad från fyra-sex procent till potentiellt 50-60 procent. 

### 

Pressmeddelande PDF