Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Centers for Medicare & Medicaid Services utfärdar prelimininärt fastställande av ersättning för Immunovias IMMray PanCan-d-test

september 26, 2022

LUND, SVERIGE – Immunovia AB (Nasdaq Stockholm: IMMNOV), meddelade att Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) publicerat en indikativ prissättning på 897 USD för IMMray PanCan-d-testet. CMS är en federal myndighet inom United States Department of Health and Human Services som tillhandahåller sjukvårdsförsäkring till mer än 100 miljoner människor i USA. CMS sätter grunden för ersättning för laboratorietester genom det kliniska laboratoriets avgiftsschema (CLFS).

 

CMS valde att följa rekommendationen som tidigare gjorts av den rådgivande gruppen för kliniska diagnostiska laboratorietester (CDLT) och likställa ersättningsnivån för IMMray PanCan-d med kod 81503, varumärke OVA1, som för närvarande har ett pris på 897 USD. Efter en remissperiod kommer CMS att slutföra sitt underlag för ersättningsbeslut under november. 

 

"Att ta emot det preliminära ersättningsbeslutet är en ytterligare milstolpe på den tidigare kommunicerade vägen för kommersialisering i USA. Vi är mycket nöjda att den nivå  som preliminärt bestäms av CMS värderar vårt innovativa blodbaserade test för bukspottkörtelcancer på ett rimligt sätt. Även om detta inte representerar ett beslut på ersättningsnivå för försäkringsersättning av  IMMray PanCan-d-testet, är det ett viktigt steg i processen att säkra ersättning för IMMray PanCan-d-testet vid tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln, säger Philipp Mathieu, Vd och koncernchef för Immunovia. 

 

För mer information, kontakta:

Philipp Mathieu

Vd och koncernchef

philipp.mathieu@immunovia.com

 

Karin Almqvist Liwendahl

CFO

karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

 

Denna information är sådan som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 26 september 2022 klockan 08.50 CET.
 

Om Immunovia 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

Pressmeddelande (PDF)