Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Bukspottkörtelcancer

Varje år drabbas över 40 000 människor i USA och cirka 70 000 människor i Europa av bukspottkörtelcancer. För 85% av dem upptäcktes tyvärr deras tillstånd för sent för att kunna opereras.

Patienter med bukspottkörtelcancer globalt har i snitt en 5-årsöverlevnad om ca 5-9%, vilket gör sjukdomen till den tredje dödligaste formen av cancer, ansvarig för fler liv än både bröstcancer, prostatacancer och leukemi. Och sjukdomen slår till snabbt, med en medianöverlevnad på mindre än 5 månader i Europa.

En tidig diagnos av bukspottkörtelcancer i stadie I eller II är vår bästa chans att bekämpa denna fruktansvärda sjukdom, eftersom det är mer sannolikt att den kan behandlas effektivt med kirurgi om den inte fått tid att sprida sig. Tyvärr är sjukdomen svår att upptäcka tidigt eftersom symptomen ofta uppträder sent i förloppet.

Enligt American Cancer Society är dödligheten för patienter som diagnostiserats med PDAC (pancreatic ductal adenocarcinoma), i sena stadierna III och IV så hög som 97%, men om sjukdomen upptäcks tidigt i stadierna I eller II så är 5-årsöverlevnaden 49%. För närvarande diagnostiseras tyvärr endast ca 11% av patienterna i steg I eller II, medan hela 52% av patienterna får sin diagnos först i stadie III eller IV. Immunovias forskning och utveckling fokuserar på tidig upptäckt av PDAC (stadie I & II) för att stödja klinikers interventioner och behandlingar som kan förbättra patientens överlevnad och resultat.

Referenser:

American Cancer Society. Cancer Facts and Figures 2021. För fullständig rapport se: https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/annual-cancer-facts-and-figures/2021/cancer-facts-and-figures-2021.pdf