Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Ändringar av valberedningens förslag till årsstämman 2023 i Immunovia AB (publ)

maj 22, 2023

LUND (SVERIGE) – Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) publicerade kallelsen till årsstämman 2023 den 25 april 2023 tillsammans med valberedningens redogörelse och motivering som innehöll valberedningens förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen har nu informerats om att Helge Lubenow, Sven Andréasson och Vanessa Rollings inte står till förfogande för val till styrelseledamöter i Immunovia. Vidare har Philipp von Hugo sedan tidigare utträtt ur styrelsen och avböjt omval.  

 

Mot bakgrund av detta har valberedningen tagit fram ett uppdaterat förslag vilket innebär att valberedningen föreslår, i tillägg till det tidigare föreslagna omvalet av Peter Høngaard Andersen, omval av Hans Johansson och Martin Møller, respektive nyval av Michael Löfman som styrelseledamöter i Immunovia för tiden intill slutet av årsstämman 2024 och följaktligen att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) istället för fem (5) styrelseledamöter som tidigare föreslagits. Utöver beskrivningen av Michael Löfman nedan finns information om de föreslagna styrelseledamöterna på Immunovias hemsida. 

 

Michael Löfman. 

Michael Löfman har en Master of Scence (MSc) in Economics and Business Administration ifrån Uppsala universitet (1989) och har en lång erfarenhet ifrån finanssektorn med bolagsvärdering och marknadsanalys. Han började sin karriär som analytiker hos olika fondkommissionärer och förvaltare och har bl.a. arbetat som investeringsanalytiker hos Svenska Kreditförsäkring, Swedbank Markets, Trygg-Hansa Asset Management och SEB Investment Management. Under 2004–2014 arbetade han som Portfolio Manager och CEO för Fat Tail Capital AG i Schweiz och fokuserade på små- och medelstora bolag i Europa med en strategi baserad på fundamental analys, long-short, men med long bias. 

Sedan 2014 har han främst arbetat med egna investeringar inom fastigheter, samt noterade och onoterade bolag. 

 

Michael Löfman är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen, samt större aktieägare. Han äger för närvarande 587 532 aktier i Immunovia. 

 

Årsstämman äger rum fredagen den 26 maj 2023 kl. klockan 9:00 i The Spark, Scheeletorget 1, Medicon Village, Lund. Inpassering och registrering börjar kl. 08:45. Anmälningstid för deltagande i årsstämman går ut vid midnatt den 22 maj 2023.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+46 70 911 56 08

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2023 klockan 18:30.  

Om Immunovia  
Immunovia är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med en adresserbar marknad på 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av vårt test.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

                                                                          ###

Pressmeddelande (PDF)