October 5th, 2015
Teknologiplattformen IMMrayTM presenteras idag i Sveriges Radio, Sydsvenskan, SVT1 Rapport

Christer Wingren, professor vid avdelningen för immunteknologi i Lund samt Chief Technology Officer på Immunovia AB, intervjuas idag på Sveriges Radio om tekniken som upptäcker en särskilt svårbehandlad form av cancer. Det är nämligen forskare vid CREATE Health Translational Cancer Center vid Lunds Universitet som tagit fram ett test som med ett enkelt blodprov visar om en person har cancer i bukspottskörteln.

”Tekniken som heter antikroppsbaserade matriser går ut på att leta biomarkörer, det vill säga flaggor, som talar om du har en viss sjukdom eller inte”, förklarar Christer Wingren i intervjun.

Länk till intervjun i Sveriges Radio

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från institutionen för Immunteknologi vid Lunds Universitet och CREATE Health, Centrum för Translationell Cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att dechiffrera en stor mängd information i blodet och översätta det till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar såsom cancer, tidigare och mer noggrant än tidigare. Immunovias kärnteknologiplattform, IMMray™, är baserad på antikropps microarray analys. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig diagnos av cancer i pankreas.

In English
The technology platform IMMrayTM is introduced today in the National Swedish Radio
Christer Wingren, professor at the Department of Immunotechnology in Lund and Chief Technology Officer at Immunovia AB, is interviewed today on National Swedish Radio about the technology that detects one of the deadliest forms of cancer, pancreatic cancer. The test that have been developed by researchers at Lund University, Sweden, can detect in a blood sample whether a person has pancreatic cancer or not.

Link to the interview on Swedish Radio (in Swedish only)

Immunovia AB was founded in 2007 by investigators from the Department of Immunotechnology at Lund University and CREATE Health, the Center for Translational Cancer Research in Lund, Sweden. Immunovia’s strategy is to decipher the wealth of information in blood and translate it into clinically useful tools to diagnose complex diseases such as cancer, earlier and more accurately than previously possible. Immunovia´s core technology platform, IMMray™, is based on antibody biomarker microarray analysis. The company is now performing clinical evidence validation studies for the commercialization of IMMray™ PanCan-d the first blood based test for early diagnosis of pancreatic cancer.