Prostatacancer

Kliniskt behov

Prostatacancer är den vanligaste maligna cancern och den andra största orsaken till cancerrelaterade dödsfall bland män i Västvärlden. Tidig upptäckt av prostatacancer då prostataspecifikt antigen (PSA) mäts i blodet minskar cancerrelaterade dödsfall bland män som inte screenats. Men på grund av den låga specificiteten hos PSA vid de vanligen använda gränsvärdena finns akuta behov av ytterligare biomarkörer som kan förbättra riskklassificeringen bland män med måttligt förhöjd PSA med ett icke-invasivt test.

Immunovia har lösningen

Baserat på IMMray™-teknologin kommer Immunovia att tillhandahålla ett blodbaserat test för sofistikerad riskgruppsklassificering som ger läkaren tillgång till information som sedan kan användas som bedömningsunderlag. Vi har definierat en kondenserad lista av biomarkörer i plasma (en biomarkörsignatur) kopplade till prostatacancer. Dessa biomarkörer kan användas för att omklassificera riskgruppen med måttligt förhöjda nivåer av PSA och procent fritt PSA, á priori känd som heterogen, i två undergrupper som liknar de lägsta respektive högsta riskgrupperna. Testet kommer att vara lämpligt för förbättrad klassificering av riskgrupper bland prostatacancerpatienter baserat på ett minimalt invasivt blodprov. Vi är i utvecklingsfas av testet.

8993