Cancer

Vad är cancer?

Cancer uppstår när celler delar sig onormalt på ett okontrollerbart sätt. Några av de 200 formerna kan sedan sprida sig i hela kroppen och förstöra normal vävnad.

En åldrande befolkning och andra faktorer betyder att 1 till 2 personer kommer att få cancer under sin livstid.

Medicinsk personal har idag ett ökande utbud av verktyg när det gäller att besegra cancer. Överlevnadsnivåerna förbättras dramatiskt på grund av framsteg inom både diagnostik och behandling.

Orsakerna och stadierna av cancer

De flesta cancerformer kan spåras till förändringar i gener som sker över en persons livstid. Orsaker är infektion, kost, miljögift och stress – tillsammans med en åldrande befolkning.

Andra sällsynta former förefaller vara ärftliga och går vidare inom familjer.

I stadie I orsakar genen att cellerna delar upp sig okontrollerbart bildande en tillväxt som kallas en primärtumör.

I stadie II sprider sig vissa cancerformer till andra delar av kroppen som bildar mer tillväxt. Dessa kallas sekundära tumörer, medan processen är känd som metastasering.

De fyra huvudbehandlingsalternativen

Det sägs nu vara fyra huvudbehandlingsalternativ:

-Kirurgi. Mycket effektiv för tidiga cancerformer som nu kan vara mer definierade.

-Kemoterapi. Kemoterapi använder kemiskt baserade läkemedel för att döda cancerceller.

-Strålbehandling. Strålningsterapi använder kraftiga energistrålar, som röntgenstrålar, för att döda cancerceller.

-Immunterapi. Denna spännande nya utveckling använder biologiska läkemedel för att stimulera kroppens egna immunsystem för att bekämpa cancer genom att se genom försök av cancerceller att dölja sig själva.

Om dessa behandlingar ges i kombination, har de allt högre framgångsnivåer. I vissa fall kan cancer inte botas och är återkommande, men det är också alltmer möjligt att kontrollera och låta sådana patienter upprätthålla en acceptabel livskvalitet.

Betydelsen av cancerbiomarkörer

Test för tidig diagnostik kan göra alla ovanstående behandlingar mer effektiva. I ökande utsträckning utvecklas sådana test med nyupptäckta cancerbiomarkörer. Dessa är molekyler utsöndrade av tumörer eller som specifika responser från kroppen i närvaro av cancer och kan mätas i icke-invasivt uppsamlade biofluider som blod eller serum. Dessutom kan de användas prognostiskt för att prognostisera hur aggressivt ett tillstånd är och förutsägbart för att förstå hur bra en patient ska svara på behandlingen.