IMMray™ SLE

IMMray™ biomarkörer särskiljer systemisk lupus erythematosus (SLE) från andra autoimmuna sjukdomar med 96% träffsäkerhet

Immunovia offentliggjorde i ett pressmeddelande den 7 mars, 2017 att den omfattande studien på autoimmuna sjukdomar, som genomfördes i samband med Lunds Universitet, Avdelningen för Immunteknologi, har slutförts. Studien som först presenterades i januari, innefattande 315 blodprov och var specifikt utformad för att bedöma effektiviteten hos IMMray™ blodbaserade biomarkörsignaturers förmåga att särskilja SLE från tre andra vanliga autoimmuna sjukdomar: Reumatoid Artrit, Sjögrens Syndrom och Systemisk Vaskulit. Det finns ett tydligt kliniskt behov av ett sådant test, eftersom mer än 50% av SLE-patienter initialt får fel diagnos, främst på grund av tvetydiga laboratorie-testresultat.

I studiens första ben, detekterades SLE med en noggrannhet så hög som 95% från RA-provgruppen och 99% från de friska kontrollpersonerna. När den skulle särskiljas från Sjögrens Syndrom och Systemisk Vaskulit, uppgick noggrannheten för IMMray™ biomarkör-signaturer till 84% respektive 99%. I studiens andra ben, kunde SLE särskiljas från en pool av prover av alla de tre andra autoimmuna sjukdomarna med en noggrannhet på 96%.

Immunovia offentliggjorde i ett pressmeddelande den 21 juni, 2017 att IMMray™ biomarkörer särskiljer Reumatoid artrit från andra autoimmuna sjukdomar med en träffsäkerhet på 89%. I detta tredje dataset kunde IMMray™ biomarkörs-signatur särskilja RA, en av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna, från SLE, Sjögren syndrom och systemisk vaskulit med 89% träffsäkerhet. IMMray™-signaturerna detekterade även RA med en träffsäkerhet på 98% från de friska kontrollerna. Vid differentiering från Sjögrens syndrom och systemisk vaskulit var RA-träffsäkerheten 83% respektive 95%. Slutligen kunde Sjögrens syndrom och systemisk vaskulit också särskiljas med hög träffsäkerhet från de tre övriga autoimmuna sjukdomarna, med resultaten 85% respektive 94%.