Autoimmuna Sjukdomar

Vad är autoimmuna sjukdomar?

Autoimmuna sjukdomar uppträder när immunsystemet börjar producera antikroppar som istället för att bekämpa sjukdomar attackerar kroppens egna vävnader. Det finns mer än 80 olika typer, inklusive typ 1-diabetes, reumatoid artrit (RA), lupus, inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), multipelskleros (MS), psoriasis, Graves sjukdom, Sjögrens Syndrom och vaskulit.

Hur vanligt är det med autoimmuna sjukdomar?

Flera 100 miljoner människor världen över lider av de olika formerna. Autoimmuna sjukdomar är en av de tio största orsakerna till dödsfall bland kvinnor under 65 år i USA, den främsta orsaken till sjuklighet hos kvinnor och den 2:a största orsaken till kronisk sjukdom. Detta gör denna sjukdomsgrupp, som är svår att förstå, till en folkhälsokris jämförbart med hjärtsjukdomar och cancer.

Vad får immunförsvaret att fungera på detta sätt?

De exakta orsakerna till de olika autoimmuna sjukdomarna är fortfarande okända, men det finns många teorier om vad som orsakar störningar, inklusive:

-Bakterier eller virus

-Droger

-Kemiskt irriterande ämnen

-Miljögifter

Studier har visat att autoimmuna sjukdomar ofta går vidare i familjer och är mycket vanligare hos kvinnor.

Vilka är effekterna?

Kronisk och återkommande muskel- och ledsmärta, trötthet, huvudvärk, inflammation och mottaglighet för infektioner är några av många allvarliga problem som påverkar vardagen för de miljoner patienter som lider av autoimmuna sjukdomar. Mer än en del av kroppen kan påverkas på en gång, varför vissa människor kan lida av mer än en autoimmun sjukdom samtidigt.

Behovet av bättre tester

Eftersom vår djupa förståelse för autoimmuna sjukdomar är dålig, fungerar nuvarande diagnostiska, prognostiska, klassificerings- och terapeutiska metoder inte tillräckligt bra. Eftersom många autoimmuna sjukdomar delar vanliga symtom är till och med initial diagnos extremt svår. Forskningsframsteg inom det framväxande området med biomarkörer i blod öppnar dock vägen för test som kan ge snabb och exakt differentialdiagnos.