Pipeline

IMMray™-teknologin har utvecklats för att svara på en mängd olösta kliniska behov. Genom att ”dechiffrera” serumbaserade biomarkörer ger teknologin läkare tillgång till information som sedan kan användas som bedömningsunderlag. Vi har för närvarande pågående projekt i discovery-fas som riktar sig till andra typer av cancer (t.ex. prostatacancer), samt även autoimmuna sjukdomar (SLE – systemisk lupus erythematosus).