Kommande tjänster: Kliniskt laboratorium

Immunovia utvecklar en egen laboratorietjänst med klinisk testning för tidig diagnos av pankreascancer. Serumprover från patienter analyseras med Immunovias mikroarrayer av antikroppar. Varje mikroarray genererar proteinexpressionsprofiler (molekylära fingeravtryck) som bedöms med hjälp av Immunovias klassificeringsalgoritm för pankreascancer i företagets programvara.

Vårt kvalitetssystem uppfyller följande allmänna krav:

ISO/IEC 17025

EN ISO 13485

Ansökan till SWEDAC om ISO/IEC 17025-ackreditering planeras under 2018.

6769