IMMray™ Teknologi

Immunovias teknologi, IMMray™, baseras på egenutvecklade mikroarrayer av rekombinanta antikroppar. Denna unika, högpresterande plattform gör att vi snabbt – inom några få timmar – kan analysera prover av olika kliniska ursprung, så som serum, plasma och urin, samt även vävnadsprover (tumörer). Provets proteinsammansättning analyseras med mycket hög känslighet och specificitet och flera proteiner kan hanteras i en och samma analys. Detts ger nya möjligheter att identifiera biomarkörer som inte upptäckts med konventionell proteomikteknologi, som begränsas av såväl låg kapacitet som sämre upplösning och känslighet.

Immunovias koncept med rekombinanta antikroppsarrayer baseras på mycket små mängder enskilda antikroppar (picoliter) som fördelas på separata platser i ett bestämt mönster (en array) på ett fast underlag där de fungerar som specifika ”uppfångningsmolekyler”.

Immunovia använder immunsystemet som en tidig, specifik och känslig sensor för sjukdom och därför är målet huvudsakligen, men inte enbart, immunoregulatoriska proteiner. Dessa miniatyrarrayer (<cm2), som varierar i densitet från några få antikroppar till flera tusen, inkuberas därefter med minimala mängder (µL) märkt, icke-fraktionerat biologiskt prov, t.ex. serum. Specifika bundna proteiner detekteras och kvantifieras huvudsakligen med hjälp av fluorescens. Slutligen omvandlas mikroarraybilderna till proteinexpressionsprofiler som visar provets sammansättning på molekylär nivå.

Med hjälp av det senaste inom bioinformatik kan denna information användas för att identifiera ”kondenserade proteinsignaturer” (ofta < 25) eller molekylära fingeravtryck som visar på sjukdom. När biomarkörerna mäts får läkaren tillgång till information som möjliggör tidig och specifik diagnos, prognos och klassificering, samt även monitorering av patienter med avseende på parametrar som behandlingssvar och risk för återfall.

 

6762