Tillverkning av chip-/array

I Immunovias egen produktionsanläggning tillverkas mikrochips med antikroppar för att kunna detektera flera immunreglerande proteiner i komplexa biologiska prover.

Mikroarrayer med rekombinanta antikroppar tillverkas med ett toppmodernt robotstyrt dispenseringssystem som trycker/prickar ut extremt små volymer (pikoliter) antikroppar på ett fast underlag i hög hastighet.

Med de tillverkade mikrochipsen med antikroppsarrayer kan 14 kliniska prover mätas samtidigt. Varje prov profileras med 1200 platser/värden som genererar värdefull information om serumets proteom. Vid kommersiell tillämpning kommer IVD chipsen omfatta 20-30 kliniskt relevanta biomarkörer.

9213