Styrelsen

Carl Borrebaeck (1948), Ordförande

Carl Borrebaeck (1948), Ordförande

Professor Carl Borrebaeck är en framgångsrik entreprenör som varit med och grundat Immunovia AB, Senzagen AB, BioInvent International AB, (BINV; Stockholm), samt Alligator BioScience AB. 2009 tilldelades professor Borrebaeck AkzoNobels Vetenskapspris och 2012 fick han motta Kungliga Tekniska Högskolans guldmedalj för sin banbrytande forskning om biomarkörer. Professor Borrebaeck är Director för CREATE Health – strategiskt centrum för translationell cancerforskning, samt tidigare vice rektor vid Lunds Universitet (ansvarig för dess innovationssystem) och prefekt på Institutionen för immunteknologi.

Pågående uppdrag: Carl Borrebaeck är styrelseordförande i SenzaGen AB samt styrelseledamot i Alligator Bioscience AB, Clinical Laserthermia Systems AB, Wntresearch AB samt CB Ocean Capital AB. Carl Borrebaeck är även styrelsestyrelsesuppleant i Endo Medical AB samt bolagsman i Immunova Handelsbolag.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Carl Borrebaeck har varit styrelseledamot i LU Innovation System AB, BioInvent International Aktiebolag, Atlas Therapeutics AB, samt Medicon Village AB. Carl Borrebaeck har även varit styrelsesuppleant i Ideon Center AB.

Aktieinnehav: 1 909 900 aktier

Ann-Christine Sundell (1964)

Ann-Christine Sundell (1964)

Ann-Christine Sundell har över 30 års erfarenhet från globala kommersiella positioner inom diagnostikbranschen. Under 10 års tid var hon chef över Genetic Screening på PerkinElmer, ett av världens största företag i Life Science-sektorn. Hon ansvarade för ett av de fem strategiska affärsområden som bolaget hade, med över 1500 anställda över hela världen.

Ann-Christine har gedigen strategisk och operationell erfarenhet inom alla väsentliga områden för Immunovia såsom Sales & Marketing, R&D, produktion, quality och regulatoriska frågor.

Utbildning: Masterexamen i biokemi

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot Blueprint Genetics Oy, Finland, styrelseordförande i Serres Oy samt styrelseledamot i Oy Medix, Minerva Foundation for Medical Research, , Raisio Oyj, Ledil Oy, Zymonostics ApS och Revenio Group Oyj.

Aktieinnehav: 0 aktier

Hans Johansson (1954)

Hans Johansson (1954)

Hans Johansson har lång erfarenhet och ett brett kontaktnät från sina tidigare roller inom Life Science och Diagnostikindustrin, senast som Vice President, ansvarig för  ”Companion Diagnostics” inom ThermoFishers Speciality Diagnostics Group, vilken i sin helhet  omsätter 3 miljarder dollar.

Dessförinnan har Hans  bl.a. varit global marknadschef och ansvarig för Marketing  och kommersiell utveckling inom ThermoFishers ImmunoDiagnostik Division samt ansvarig för  Laboratorieaffärsområdet inom Pharmacia Biotechnology AB.

Hans har även varit verksam som vd och entreprenör i diverse startup-bolag i sektorn. Sammantaget har han över 30 års erfarenhet av global affärsutveckling och kommersialisering av biotekniska och diagnostiska innovationer.

Utbildning: Masterexamen kemiteknik

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Uppsala Innovation Centre AB, Single Technologies AB, tidigare även AffiBody AB och Styrelseordförande i AroCell AB, samt ledamot av nomineringskommittén i IscoNova AB.

Aktieinnehav: 23.460 aktier

Åsa Hedin (1962)

Åsa Hedin (1962)

Åsa Hedin är civilingenjör i biofysik från University of Minnesota samt har en kandidatexamen i fysik från Gustavus Adolphus College. Åsa Hedin har även ett Diploma Pro Board work, M Berglund Board value.

Pågående uppdrag: Åsa Hedin är styrelseordförande och verkställande direktör i ASH&Partners AB samt styrelseledamot i E. Öhman J:or Fonder AB, Nolato Aktiebolag, Svenska Rymdaktiebolaget, CellaVision AB samt Tobii AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Åsa Hedin har varit Executive Vice President (EVP) för Corporate Strategy och medlem i koncernledningen för Elekta Instrument AB. Hon har även varit Senior Vice President, Head of Corporate Strategic Development på Gambro AB, styrelseledmot i Robedjer Form AB samt MedCAP AB (publ). Åsa Hedin har även varit styrelsesuppleant i Kihlborg Film Aktiebolag.

Aktieinnehav: 10.000 aktier

Ann-Christin Malmborg Hager (1965)

Ann-Christin Malmborg Hager (1965)

Styrelseledamot Ann-Christin Malmborg Hager har en PhD i immunteknologi. Ann-Christin Malmborg Hager har kommersiell erfarenhet från nuvarande och tidigare befattningar såsom verkställande direktör för Senzagen AB, hon har tidigare varit verkställande direktör i flera start-up bolag bland annat Cantargia, Diaprost, XImmune samt Investment director. Utöver detta har Ann-Christin Malmborg Hager erfarenhet av Business Development.

Pågående uppdrag: Ann-Christin Malmborg Hager är extern verkställande direktör för SenzaGen AB. Hon är styrelseledamot i Diaprost AB, Hager Consulting AB, Avena Partners AB samt Bulb Intelligence AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ann-Christin Malmborg Hager har varit styrelseledamot i WC Likvid AB, Cantargia AB samt XImmune AB.

Aktieinnehav: 0 aktier

Mimmi Ekberg (1959), adjungerad styrelseledamot

Mimmi Ekberg (1959), adjungerad styrelseledamot

Mimmi Ekberg har uppemot 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och 25 år inom onkologi-sjukdomsområdet. Hon har haft olika nationella och nordiska positioner med erfarenhet av framgångsrika lanseringar av specialprodukter. Mimmi har omfattande strategisk och operativ erfarenhet inom Sales & Marketing för olika indikationer inom onkologi-området. Hon har erfarenhet som Business Unit Manager från E. Merck, Amgen och tjänstgör idag som Business Unit Manager Oncology Nordic på Celgene, med särskild inriktning på bukspottkörtelcancer.

Utbildning: Operationssjuksköterska med diverse ytterligare utbildningar såsom medicinsk onkologi från Lunds universitet, kliniska prövningar på Karolinska universitetssjukhusets onkologiavdelning samt företagsekonomi från Stockholms universitet.

Övriga tidigare uppdrag: Grundare och styrelseledamot i Anhörigfonden,

Aktieinnehav: 1500 aktier