Revisorer

Immunovias revisorer är Mazars SET Revisionsbyrå. Mats-Åke Andersson är huvudrevisor sedan bolagsstämman 2015. Mats-Åke Andersson är medlem av FAR och har varit auktoriserad revisor under den gångna bokföringsperioden.