Ledningsgrupp

Mats Grahn, VD

Mats Grahn, VD

Mats Grahn har mer än 25 års erfarenhet av ledande positioner inom Life Science- och diagnostikbranschen. Han bidrar med omfattande kunskaper inom affärsutveckling, strategisk utveckling, marknadsföring, produkthantering, produktutveckling och marknadsåtkomst. Han har lett internationella, kommersiella verksamhetsorganisationer, omstrukturerat marknadsföringsorganisationer, integrerat uppköpta företag, samt drivit nystartade företag. En stor del av hans erfarenheter kommer från ledarskap i multinationella ledningsteam och organisationer i Skandinavien, Europa, USA och Asien. Tidigare befattningar omfattar: CVP Marketing Dako A/S, VP Product Management GE Healtcare, VP Marketing Amersham Biosciences, VP Laboratory Separations Pharmacia Biotech och VP Prevas Bioinformatics. Mats Grahn har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Lunds Universitet.

Rolf Ehrnström, Chief Scientific Officer

Rolf Ehrnström, Chief Scientific Officer

Rolf Ehrnström har mer än 30 års vetenskaplig, teknisk och affärsmässig erfarenhet från små, medelstora och stora företag inom Life Science- och diagnostikbranschen på den internationella arenan. Under de senaste 20 åren har han haft olika ledningsfunktioner. Rolf Ehrnström bidrar med omfattande kunskaper inom produkt-, teknik- och strategisk utveckling inom Life Science- och diagnostikbranschen. Han har lett stora verksamhetsorganisationer (>200 anställda), omstrukturerat stora forsknings- och utvecklingsorganisationer, integrerat uppköpta företag, samt drivit snabbväxande, nystartade företag. En stor del av hans erfarenhet kommer från ledarskap i multinationella ledningsteam och organisationer i Skandinavien, Europa, USA och Asien. Hans ansvarsområden har omfattat alla tekniska discipliner inom forskning och utveckling samt IP, regulatoriska, medicinska och kliniska ärenden, vetenskapliga relationer/profilering och externa vetenskapliga samarbeten. Under senare år har han haft särskild fokus på området individanpassad medicin, companion diagnostics och teknologisk innovation där Dako har spelat en ledande roll inom området.

Viktiga tidigare befattningar omfattar följande: CSO Dako-Agilent, CVP R&D Dako A/S, VP R&D Gyros AB, forskningschef Amersham Biosciences, senior medicinsk rådgivare på Amersham Pharmacia Biotech, senior programchef på MicroArrays Amersham-Pharmacia Biotech, forskningschef Molecular Biology Pharmacia Biotech. På hans cv finns också uppdrag som styrelsemedlem i vetenskapliga kommittéer och små nystartade företag. Rolf Ehrnström har en civilingenjörsexamen i biokemi och bioteknik från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Christer Wingren, Chief Technology Officer

Christer Wingren, Chief Technology Officer

Professor Wingren är förutom sin roll som Chief Technology Officer på Immunovia även lektor på Institutionen för immunteknologi inom CREATE Health – strategiskt centrum för translationell cancerforskning vid Lunds Universitet. Professor Wingren leder en forskningsgrupp som utvecklar mikroarrayer med rekombinanta antikroppar för sjukdomsproteomik med hög kapacitet (biomarköridentifiering), Immunovias plattform, med särskilt fokus på onkoproteomik och autoimmunitet. Forskningen utförs enligt translationell metodik, från ”bed-to-bench” och tillbaka igen med målet att definiera biomarkörer i serum, plasma och urin för sjukdom, diagnos, prognos och klassificering. 2014 utnämndes han till professor i immunteknologi. Innan han kom till Institutionen för immunteknologi 1999 gjorde han sin postdoc i strukturell biologi i professor Ian Wilsons laboratorium på Scripps Research Institute i La Jolla, USA (1997-1999). Dr. Wingren disputerade i biokemi vid Lunds Universitet 1997 och fick sin kandidatexamen i kemi 1991.

Hans Liljenborg, Chief Financial Officer

Hans Liljenborg, Chief Financial Officer

Hans Liljenborg har en ämneslärarexamen i företagsekonomi och matematik från Lunds universitet. Hans Liljenborg har lång erfarenhet som ekonomiansvarig för växande, globala medicintekniska bolag och har varit Finance Director på Physio Control Inc/Jolife AB samt Finance Manager på Vivoline Medical AB, som noterats på Nasdaq First North i mars 2015. Hans Liljenborg driver även en egen redovisningsbyrå.

Pågående uppdrag: Hans Liljenborg är styrelseledamot i ADAYS AB samt styrelsesuppleant i Entreprenörskompetens i Lund AB, IES Interactive Executive Search AB, Gantus Training AB. Hans Liljenborg är även innehavare av Prosperus samt revisor i Solbacka Trading.

Laura Chirica, Chief Commercial Officer

Laura Chirica, Chief Commercial Officer

Med mer än 14 års erfarenhet av ledande affärsbefattningar inom Life Science och diagnostikbranschen bidrar Laura Chirica med omfattande kunskaper om affärs-, organisations- och strategisk utveckling, samt försäljning, taktisk marknadsföring, produkthantering och produktsupport. Hon har lett och omstrukturerat internationella försäljnings- och marknadsföringsorganisationer, drivit verksamhetsutveckling, integrering av uppköpta företag, samt utvecklat varumärken och marknadskommunikationsplattformar. En stor del av hennes erfarenheter kommer från ledarskap i multinationella ledningsteam och organisationer i Skandinavien, Europa, USA och Asien. Tidigare befattningar omfattar: VP Sales and Marketing Euro Diagnostica AB, Director Purification Technologies Europe Sartorius Stedim, Global Marketing Director Dako A/S samt Global Marketing Program Manager GE Healthcare. Laura Chirica har en doktorsexamen i biokemi från Umeå Universitet, en magisterexamen i biokemi och kandidatexamen i bioteknik.

Henrik Winther, SVP Business Development

Henrik Winther, SVP Business Development

Henrik har varit i framkant inom companion diagnostics i över 10 år. Han bidrar med solid erfarenhet inom FoU, affärsutveckling, regulatory, tillverkning och kommersialisering av IVD-produkter. Från och med 2006 var Henrik forsknings- och utvecklingschef på Dako A/S och hade designansvaret för sin mest framgångsrika produkt, HercepTest CDx-analysen och senare chef för Dako Business Development samt inblandad i förvärvet av Dako av Agilent Technologies. Från 2013-2017 fortsatte han hos Agilent i Santa Barbara, CA USA, som Vice President och General Manager – samt chef för FoU-funktionen – av Companion Diagnostics Divisionen. Förutom att dela upp divisionen ökade intäkterna betydligt genom ”fee-for-service”-samarbeten med pharma och CDx-produktlanseringar. Henrik har en DVM och doktorsexamen i cellbiologi och histologi från Köpenhamns Universitet. Han har tidigare arbetat som docent inom cellbiologi, men under de senaste 17 åren fokuserat på cancerdiagnostik.

Linda Mellby, Laboratory Director

Linda Mellby, Laboratory Director

Linda Mellby har mer än tio års erfarenhet av Immunovias plattform, mikroarrayteknik för rekombinanta antikroppar. Hon har djupgående kunskaper om plattformens egenskaper, teknologiutveckling, samt kliniska applikationer inom onkoproteomik och autoimmunitet. Hon har varit en av de viktigaste forskarna som hanterat utvecklingen av Immunovias mikroarrayplattform för sjukdomsproteomik, utfört omfattande arbete med processoptimering, standardisering, samt kliniska studier. Linda Mellby fick sin doktorsexamen från Institutionen för immunteknologi inom CREATE Health – strategiskt centrum för translationell cancerforskning vid Lunds Universitet 2010 och en magisterexamen i kemiteknik 2004.

Lotta Blomgren, Operations Director

Lotta Blomgren, Operations Director

Lotta har mer än 30 års erfarenhet inom life science- och diagnostikindustrin, varav 15 år i ledande roller. Hon bidrar med omfattande erfarenhet som ledare av produktions-, kvalitetskontroll- och logistikteam samt projektledning för transfer av nya produkter från utveckling till produktionsskala. Hennes erfarenhet omfattar även ledning av personal samt projektportföljer i strategiska omorganisationer av internationella produktionsnätverk, due diligence för eventuella uppköp av nya företag samt kontraktstillverkning (CMO).
Tidigare anställningar inkluderar VP Technical Operations Euro Diagnostica AB, Head of Supply Chain Bioglan AB, Director Product & Technology Support Ferring A/S, Head of Process Development Ferring AB, multifunktionella roller inom processutveckling och projektledning hos Astra AB, Kabi Pharmacia AB och ACO AB. Lotta Blomgren har en MSc i Chemical Engineering från Lunds Universitet, Sverige.