Bolagsordning

Bolagsordningen för Immunovia AB antogs vid bolagsstämman den 1:a juni 2015.

Bolagsordning för Immunovia AB