Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Immunovia AB är baserad på Aktiebolagslagen och andra relevanta regler och rekommendationer för publika aktiebolag.