Bioinformatik

Immunovia använder de senaste bioinformatikarbetsflödena och verktygen för att analysera mikroarray-data, inklusive datahantering, normalisering, identifiering av biomarkörsignaturer samt klassificering. Den mikroarray-data som genereras används för att bygga upp Immunovias egen prognosmodell baserad på biomarkörsignaturer samt en stödvektormaskin (SVM) som klassificeringsalgoritm.

Biomarkörsignaturer som med noggrannhet kan klassificera/urskilja ett sjukdomstillstånd identifieras genom stegvis utsortering av biomarkör/analyt. En biomarkör i taget utesluts i en upprepningsprocess enligt Immunovias egenutvecklade baklängeselimineringsmetod. Algoritmen för baklängeseliminering, baserad på SVM-klassificering, genererar den kombination av biomarkörer som har den högsta förmågan att klassificera mellan friska tillstånd och sjukdomstillstånd.
 

6817