Om oss

Bakgrund

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknik vid Lunds Universitet och CREATE Health – strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund.

Strategi

Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och överföra den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar betydligt tidigare och mer exakt än vad som nu är möjligt.

Teknik

Årtionden av klinisk forskning inom immunoproteomik har resulterat i utvecklingen av IMMray™, vår centrala teknikplattform som baseras på analys av antikropps-mikroarrayer.

IMMray™ är avsett för tidig diagnos av cancer, att förutsäga sjukdomsprogression och monitorera cancerns svar på behandling. Plattformstekniken kan också användas för att identifiera biomarkörer via Immunovias proteomskanningsverktyg IMMrayPS (Proteome Survey). Immunovias teknologi är inte bara utformad för cancersjukdomar, utan även för autoimmuna sjukdomar. Den är överlägsen konventionella proteomiktekniker, som är långsamma, ger dålig upplösning och sensitivitet.

Det första testet, baserat på Immunovias plattform, IMMray™ PanCan-d, håller på att kommersialiseras med flera kliniska evidensstudier, både pågående och i planeringsstadiet. IMMray™ PanCan-d är det enda blodbaserade testet som finns för tidig upptäckt av pankreascancer i stadium I och II, då cancern fortfarande går att operera. Om fler patienter kan diagnostiseras i stadium I och II skulle den totala 5-årsöverlevnaden kunna öka från tre-fyra procent till omkring 59 procent1. 

Immunovias lösning är en kombination av ett antikroppsbibliotek av variabla enkelkedjefragment (scFv) placerade i en array, antikroppsbaserade biomarkörsignaturer och en egenutvecklad, avancerad klinisk algoritm med programvara för tolkning av informationen. Företaget har ett eget antikroppsbibliotek, antikroppsproduktion och rening, samt även egen tillverkning av chips/arrayer. Våra kliniska laboratorietjänster håller på att valideras för ISO-certifiering.

Mission

Företagets mission är att etablera sitt blodbaserade test för tidig diagnos av pankreascancer som standard bland pankreasspecialister och diabetesläkare över hela världen för att upptäcka pankreascancer i högriskgrupper avsevärt mycket tidigare än vad som är möjligt idag.

Vision
Immunovias vision är att avsevärt förbättra överlevnaden hos cancerpatienter, utöka möjligheterna till behandlingsval och höja livskvaliteten för såväl patienter som deras familjer.

Referenser:

  1. Shimizu Y. et al., Small carcinoma of the pancreas is curable, Journal of Gastroenterology and Hepatology 2005;20:1591-1594.

 

8905