Nyheter

Investornyheter

januari 11th, 2018 14:01
Immunovia accelererar bukspottkörtelcancerstudie av diabetespatienter genom samarbete med Dansk Center for Strategisk Forskning i Type2 Diabetes- DD2

LUND ― Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) har idag ingått en avsiktsförklaring för ett samarbete med Dansk Center for Strategisk Forskning i Type 2 Diabetes (DD2). Avsikten är att DD2-centret ska medverka i den banbrytande prospektiva studien PanDIA-1 som undersöker typ-2 diabetiker över 50 års ålder och risken att dessa utvecklar bukspottkörtelcancer. 

december 22nd, 2017 14:12 R
Immunovia expanderar multicenterstudien för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln genom samarbete med välrenommerade University of Pittsburgh

Samarbetet med ledande bukspottkörtelcancercenter i USA är en viktig hörnsten i Immunovias återbetalningsstrategi och marknadsintroduktion. Den nuvarande expansionen av PanFAM-1, den hittills största prospektiva multicenterstudien för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln, är ett annat viktigt steg mot dessa mål. Studien syftar till att validera IMMrayTM PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln

december 20th, 2017 14:12 R
Sahlgrenska är första svenska deltagaren i hittills största prospektiva multicenterstudien för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln

Studien syftar till att validera IMMrayTM PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln

december 18th, 2017 15:12
Immunovia inbjuder till telekonferens den 20 december 2017 på engelska

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med starten av PanDIA-1, världens mest omfattande prospektiva studie av riskgruppen nydiagnostiserade diabetespatienter (new onset diabetes, NOD) för bukspottkörtelcancer. Telefonkonferensen äger rum kl. 15:00 den 20 december, 2017.

december 18th, 2017 08:12 R
Immunovia påbörjar världens mest omfattande studie av diabetespatienter i en prospektiv bukspottkörtelcancerstudie stödd av SWElife

Insamlingen av blodprover, som kommer att ge Immunovia tillgång av upp till 6 000 diabetespatienter, grundar sig på samarbeten mellan Sveriges två största universitet, Lund och Uppsala, Lund University Diabetic Center samt Region Skåne och Region Uppsala.

november 30th, 2017 17:11
H.M. Konung Carl XVI Gustaf besökte igår Immunovia med IVA Kungliga Teknikresa

LUND ― IVA Kungliga Teknikresa med hedersgästen H.M. Konung Carl XVI Gustaf besökte igår, den 29 november 2017, CREATE Health Cancer Center och fyra av de mest innovativa företagen på Medicon Village. Delegationen bestående av framträdande politiker och industriella ledare inkluderade Skånes landshövding Anneli Hulthén såväl som VD för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, prof. Tuula Teeri. Leif Johansson, Preses för IVA, ledde delegationen.

november 16th, 2017 08:11
World Pancreatic Cancer Day is today: If pancreatic cancer is found early, it saves lives

LUND, Sweden ―Today on World Pancreatic Cancer Day, pancreatic cancer remains to show one of the lowest survival rates among all major cancers. In nearly every country, pancreatic cancer is the only cancer with a single-digit five-year survival rate (2-9 percent). Every day, more than 1,000 people worldwide will be diagnosed with pancreatic cancer, and an estimated 985 will die from the disease. It is estimated that by 2020, 418,000 new cases will be diagnosed globally.

november 13th, 2017 09:11
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 13 november 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av resultatet för tredje kvartalet 2017. Telefonkonferensen äger rum kl. 16:00 den 13 november.

november 10th, 2017 08:11 R
Immunovia Delårsrapport, januari-september 2017

“De viktiga prospektiva studierna för pankreastestet inom diabetesgruppen (”PANDIA-1”) samt tidiga symptomgruppen (”PANSYM-1”) har i diskussionerna med kliniska partners gjort signifikanta framsteg både för PANSYM-1 och PANDIA-1. I slutet av oktober påbörjades insamlingen av blodprover från patienter med tidiga symptom vid University College London Hospital, en mycket viktig milstolpe för PANSYM-1. Den retrospektiva diabetesriskgruppstudien som baseras på biobanken från Region Skåne är nu igång.”

november 7th, 2017 14:11 R
Valberedning utsedd inför årsstämma 2018 i Immunovia AB (Publ)

Enligt den instruktion för valberedning i Immunovia AB (Publ) som antogs på årsstämman den 25 april 2017 ska valberedningen bestå av tre ledamöter.  

november 2nd, 2017 08:11 R
University College London Hospital påbörjar insamlingen av blodprov för att utvärdera Immunovias IMMray™ PanCan-d för patienter med symptom

University College London Hospital kommer att utvärdera Immunovias IMMray™ PanCan-d på 360 patienter med symptom som tyder på tidig bukspottkörtelcancer

oktober 31st, 2017 17:10 R
Nytt aktiekapital och antal aktier i Immunovia

Aktiekapitalet och antalet aktier i Immunovia AB (publ) har ändrats till följd av att teckningsoptioner i bolaget utnyttjats.

·         Aktiekapitalet har från med 840 902,95 SEK till 865 902,95 SEK.
·         Antalet aktier har ökat med 514 000 till 17 318 059 aktier.
·         Utspädningen är därmed 3,1 procent.

oktober 30th, 2017 16:10 R
Immunovia tilldelas 4,9 MSEK från Swelifes acceleratorutlysning

Bidraget stödjer slutförandet av utvecklingsstudierna av IMMray™ PanCan-d, det första blodbaserade testet för upptäckt av bukspottkörtelcancer i ett tidigt skede vilket ökar möjligheten för framgångsrik kirurgisk behandling.

oktober 23rd, 2017 10:10 R
Immunovia inleder storskaligt samarbete med Linköpings Universitet kring upptäckten av autoimmuna biomarkörer

Målet är att utveckla nästa generations diagnostik av autoimmuna sjukdomar baserat på IMMray™, Immunovias egenutvecklade plattform för array av antikroppar.

oktober 2nd, 2017 11:10
Immunovia AB håller tidsplan för ansökan om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

Som tidigare annonserat var förberedelserna av Bolagets interna processer för kraven på Nasdaq Stockholms huvudlista beräknade att vara klara under september för initiering av Nasdaqs process. Detta mål har uppnåtts och Nasdaqs process och revision följer nu med målet att notera Bolaget på huvudlistan.

september 26th, 2017 18:09 R
Ledning och anställda i Immunovia tecknar nya aktier med stöd av teckningsoptioner

Ledning och anställda i Immunovia AB (publ) (”Bolaget”) har anmält teckning av 514 000 nya aktier i Immunovia AB (publ) genom nyttjande av 504 000 st teckningsoptioner av serie 2014/2017, som emitterades under första kvartalet 2014, och 10 000 st teckningsoptioner av serie 2015/2018, som emitterades under andra kvartalet 2015. De nya aktierna innebär att Bolaget tillförs sammanlagt […]

september 7th, 2017 15:09 R
Immunovia offentliggör samarbete med Lunds Universitets Diabetescentrum i arbetet för tidig upptäckt av pankreascancer hos diabetesriskgrupp

LUND, Sverige – Immunovia AB offentliggör samarbete med forskarna på Lunds Universitets Diabetescentrum (LUDC) för att validera bolagets biomarkörsignatur hos högriskgruppen 50 år eller äldre nyligen diagnosticerade typ 2-diabetespatienter (NoD). Det är åtta gånger större risk att denna grupp utvecklar pankreascancer jämfört med allmänna befolkningen.

augusti 23rd, 2017 08:08 R
Immunovia Delårsrapport, januari-juni 2017

“Under andra kvartalet kunde vi annonsera att vi etablerar vårt amerikanska kontor i Boston. Huvudkontoret för USA inkluderar ett eget referenslaboratorium som kompletterar vårt tidigare samarbete med Knight Diagnostic Laboratories, därmed får vi leveranskapacitet i både östra och västra USA.”

”För Immunovia var en annan höjdpunkt under kvartalet de utmärkta studieresultaten för differentiering av Reumatoid Artrit (”RA”) samt Sjögrens Syndrom och Vasculitis. Resultaten kompletterar de tidigare från differentialstudien som vi redovisade för SLE under första kvartalet. Detta bekräftar ytterligare att vår plattform IMMrayTMär generellt tillämpbar på många olösta kliniska problem inom både cancer och autoimmunitet samtidigt som det specifikt stärker våra möjligheter inom autoimmunitetsområdet.”

”Vi har under kvartalet annonserat att vi tillsammans med Knight Cancer Institute vid OHSU fått ett anslag från patientorganisationen PANCAN för att stödja en retrospektiv studie på amerikanska patienter som utvecklat pankreascancer efter diabetesdiagnos.”

augusti 18th, 2017 08:08
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 23 augusti 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första halvåret 2017. Telefonkonferensen äger rum kl. 16:00 den 23 augusti och resultatet beräknas publiceras kl. 8:30 samma dag.

juli 17th, 2017 08:07 R
Global expert på bukspottkörtelcancer, professor Stephen Pereira vid University College London, utsedd till Immunovias Scientific Advisory Board

LUND, Sverige – Immunovia offentliggör att professor Stephen Pereira, en av de globalt ledande experterna inom diagnostik av tidiga symtom på bukspottkörtelcancer och initiativtagare för multidisciplinära diagnostiska center, har utsetts till Bolagets Scientific Advisory Board. Pereira är för närvarande professor i hepatologi & gastroenterologi vid UCL, University College London, och praktiserande i bukspottskörtelrelaterad medicin vid UCL Hospitals och The Royal Free Hospital.

juni 30th, 2017 08:06 R
Immunovia tilldelas i samarbete med Oregon Health and Science University ett av forskningsanslagen från Pancreatic Cancer Action Network 2017

LUND, Sverige – Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN), den största patientorganisationen i USA, i samarbete med donatorer, tilldelade professor Brett Sheppard och professor Rosalie Sears från Oregon Health and Science University ett av sina forskningsanslag för 2017. Sammanlagt värde uppgår till 250 000 USD.

juni 28th, 2017 08:06 R
Immunovia etablerar huvudkontor för USA verksamheten och ackrediterat referenslaboratorium i Boston

LUND, Sverige ― Immunovia meddelar idag att Boston, Massachusetts USA, har valts som etableringsort för Immunovias amerikanska huvudkontor. I samband med etableringen har avtal för ändamålsenliga lokaler för verksamheten tecknats. Den amerikanska verksamheten kommer driva dels ett referenslaboratorium för att täcka östra USA och dels bidra med kommersiellt stöd för marknadsetablering, försäljning och kundsupport.

juni 21st, 2017 08:06 R
Immunovias IMMray™ biomarkörer särskiljer Reumatoid artrit från andra autoimmuna sjukdomar med en träffsäkerhet på 89%

LUND, Sverige – Immunovia meddelar idag att de har genomfört analysen av de tre andra autoimmuna sjukdomarna som ingår i den tidigare rapporterade retrospektiva autoimmuna sjukdomsstudien, utförd i samarbete med Immunotekniska institutionen, vid Lunds universitet. Studien bestod av 315 blodprover och omfattade de huvudsakliga autoimmuna indikationerna, såsom Systemic Lupus Erythematosus (SLE), Reumatoid artrit (RA), Sjögrens syndrom, Systemisk vaskulit. För SLE, rapporterades två uppsättningar differentialdiagnosdata tidigare 7 mars 2017.

juni 16th, 2017 08:06 R
Immunovia AB offentliggör tidplan för ansökan om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

LUND, Sverige ―Styrelsen för Immunovia AB offentliggör idag tidplan för ansökan om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Immunovias aktier är för närvarande upptagna till handel på Nasdaq First North under kortnamnet IMMNOV.

juni 13th, 2017 15:06 R
Immunovias biomarkör-signatur för diagnos av pankreascancer nu patenterad i Japan

LUND, Sverige ― Immunovia meddelar att de från den japanska patentmyndigheten beviljats patent för deras biomarkör-signatur för diagnos av pankreascancer. Japanskt patent-nr JP 611501, är det första patentet som tilldelats Immunovia i Japan. Det avser IMMray™ PanCan-d-testet.

april 25th, 2017 17:04 R
Immunovia Stämmokommuniké

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299, har hållits den 25 april 2017 i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

april 20th, 2017 08:04 R
Immunovia Delårsrapport januari-mars 2017

”En betydelsefull studie som visade vår förmåga att med IMMray™ skilja mellan SLE och andra vanliga autoimmuna sjukdomar rapporterades under kvartalet. Studiens mycket goda resultat som innebär att SLE kunde särskiljas med en noggrannhet på 96 procent mot en blandning avfriska, Reumatrid Artrit, Sjögrens syndrom och Vasculitis patientprover ger oss en mycket stark anledning att […]

april 19th, 2017 10:04 R
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 20 april 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första kvartalet 2017. Telefonkonferensen äger rum kl. 16:00 den 20 april och resultatet beräknas publiceras kl. 8:30 samma dag.

mars 24th, 2017 08:03 R
IMMUNOVIA AB KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA OCH PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016

Styrelsen i Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till årsstämma. Datum:                                           25 april 2017 Tid:                                                   15.00 Plats:                                               Gamla Gästmatsalen, Inspira, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2017 och […]

mars 7th, 2017 08:03 R
Slutgiltiga data från omfattande svensk studie bekräftar att IMMray™ biomarkörer särskiljer SLE från andra autoimmuna sjukdomar med 96% träffsäkerhet

LUND, Sverige: Idag offentliggör Immunovia att den omfattande studien på autoimmuna sjukdomar, som genomfördes i samband med Lunds Universitet IDEA Center, har slutförts. Studien som först presenterades i januari, innefattande 315 blodprov och var specifikt utformad för att bedöma effektiviteten hos IMMray™ blodbaserade biomarkörsignaturers förmåga att särskilja SLE från tre andra vanliga autoimmuna sjukdomar: Reumatoid Artrit, Sjögrens Syndrom och Vaskulit. Det finns ett tydligt kliniskt behov av ett sådant test, eftersom mer än 50% av SLE-patienter initialt får fel diagnos, främst på grund av tvetydiga laboratorie-testresultat.

februari 22nd, 2017 08:02 R
Immunovia tillkännager genomförd blocktransaktion i bolagets aktier

 Befintliga och nya institutionella och professionella investerare förvärvar aktier genom en blocktransaktion.  Transaktionen genomfördes till priset av 95 kronor per aktie.  Säljande parter har förbundit sig till nya lock up-restriktioner fram till och med utgången av 2017. Immunovia tillkännagav idag en förändring i bolagets ägarstruktur. Totalt 400 000 aktier, motsvarande 2,4 procent av bolagets aktiekapital, såldes […]

februari 15th, 2017 08:02 R
Immunovia Bokslutskommuniké 2016

2016 i Sammanfattning  • Prospektiv valideringsstudie av den ärftliga riskgruppen för pankreascancer, påbörjades som planerat i slutet av 2016. • IMMray™ PanCan –d validerades i en amerikansk patientgrupp. 96% noggrannhet bekräftades för pankreascancer i tidigt stadie. • Samarbete med amerikanska National Cancer Institute inleddes med fokus på riskgruppen nya diabetes patienter över 50 år. • […]

februari 14th, 2017 10:02 R
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 15 februari 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av helårsresultatet för 2016. Telefonkonferensen äger rum kl. 16.00 den 15 februari och resultatet beräknas
publiceras kl. 08.00 samma dag.

februari 13th, 2017 11:02 R
Immunovia presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit

Vator Securities Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag med några av de mest intressanta svenska Life Science-bolagen. Eventet anordnas den 7 mars 2017 på IVA i Stockholm, med start klockan 11.30.

januari 16th, 2017 11:01 R
University of Michigan Pancreatic Cancer Center ny samarbetspartner i Immunovias globala prospektiva valideringsstudie PANFAM-1

LUND, Sverige och Ann Arbor, USA – Immunovia AB kan meddela att University of Michigan Pancreatic Cancer Center tillkommit som den senaste medlemmen i det globala nätverket av framstående cancercenter som deltar i PANFAM-1, Immunovias prospektiva kliniska studie för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln för högriskpatienter.

januari 13th, 2017 14:01
Immunovia bjuder in till telefonkonferens tisdag 17/1 kl 16:00

Med anledning av gårdagens offentliggörande av studieresultaten där Immunovia kan påvisa att IMMray™ biomarkörsignatur kan särskilja Systemic Lupus Erythematosus (SLE) med 90 procents träffsäkerhet från andra autoimmuna sjukdomar, inbjuder Immunovia till telefonkonferens på tisdag 17 januari, kl 16:00.

januari 12th, 2017 18:01 R
Immunovia: Första data påvisar över 90% träffsäkerhet i att skilja systemic lupus erythematosus (SLE) från andra autoimmuna sjukdomar i ny studie

LUND, Sverige ― Immunovia meddelar idag att det huvudsakliga syftet med den retrospektiva studien, i samarbete med Lunds Universitets IDEA-center, har uppnåtts. Datat bekräftar att IMMray™ biomarkörsignatur kan särskilja Systemic Lupus Erythematosus (SLE) från tre huvudsakliga övriga autoimmuna sjukdomarna, Reumatoid Artrit, Sjögrens Sjukdom och Vaskulit, med en träffsäkerhet på över 90%. Resultaten är mycket lovande eftersom symptomen av SLE liknar andra reumatiska, autoimmuna sjukdomar varför mer än 50% av patienterna initialt feldiagnostiseras i huvudsak beroende på svårtolkade laboratorieresultat. Cirka 5 miljoner människor lider av SLE och det kan ta upp till 3 år från att symptom uppkommer till diagnos och behandling inleds.

december 22nd, 2016 11:12
Nyhetsbrev till aktieägarna i Immunovia Q4 2016

Bästa Aktieägare,

Vi närmar oss slutet av året och många av er ser precis som vi fram emot ett välförtjänt jul- och nyårsfirande. I det här brevet vill vi ge er en sammanfattning av höjdpunkter och milstolpar som uppnåtts under 2016, ett år som positivt överträffat våra förväntningar, samt blicka in i 2017 som redan nu ser minst lika spännande ut. För Immunovia var 2016 ett intensivt år, vi påbörjade kommersialiseringsplanen som är inriktad på målen att uppnå kostnadsersättning från olika försäkringssystem och att få nationell guideline-status på respektive marknad.

december 20th, 2016 10:12
Immunovia bjuder in till telefonkonferens idag 20/12 kl 16:00

Med anledning av den för Immunovia viktiga starten av den prospektiva studien som annonserades tidigare idag och betydelsen av detta för IMMray™ PanCan–d att i förlängningen inkluderas i nationella guidelines inbjuder Immunovia till telefonkonferens idag tisdagen den 20 december, kl 16.00.

december 20th, 2016 08:12 R
Immunovia inleder PANFAM-1 – världens hittills största prospektiva multicenterstudie för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln

Studien syftar till att validera IMMrayTM PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln.

december 15th, 2016 12:12
Påminnelse: Immunovia bjuder in till telefonkonferens idag 15/12 kl 16:00

Med anledning av det för Immunovia viktiga NCI-samarbetet som annonserades nyligen och betydelsen av detta för IMMray™ PanCan–d att i förlängningen inkluderas i nationella guidelines inbjuder Immunovia till telefonkonferens idag torsdag den 15 december, 16.00.

december 12th, 2016 08:12
Immunovia bjuder in till telefonkonferens torsdag 15/12 kl 16:00

Datum: 15 december 2016 Tid: 16:00 (CET) Telefonnummer: Telefonnummer för att ringa in till telefonkonferensen kommer att läggas upp på www.immunovia.com      För frågor samt för tidsbokning av intervjuer:ir@immunovia.com  På Immunovias hemsida under Investerare/Nyhetsarkiv/Ljud- och videoinspelningar (http://immunovia.com/sv/investerare/nyhetsarkiv/ljud-och-video-inspelningar/) kommer det att finnas en MP3 fil för den som vill lyssna av telefonkonferensen i efterhand, filen är […]

december 9th, 2016 11:12 R
Stämmokommuniké

Extra bolagsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299, har hållits i Gamla Gästmatsalen, Hus 302, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund, den 9 december 2016. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

december 9th, 2016 10:12 R
Immunovia inleder samarbete med NCI avseende utveckling och validering av biomarkörer för cancer i bukspottskörteln hos riskgruppen diabetespatienter

Immunovia har tecknat en avsiktsförklaring med NCI (National Cancer Institute) syftande till att utveckla och validera biomarkörer för cancer, särskilt vad gäller tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln hos riskgruppen nya diabetespatienter över 50 år.

december 9th, 2016 08:12 R
Immunovia offentliggör samarbete med det välrenommerade Ramon y Cajal Institute for Health Research (IRYCIS) i Madrid

LUND, och Madrid, Spanien – Immunovia AB är mycket nöjda att tillkännage att även det ledande spanska forskningscentret Ramon y Cajal Institue for Health Research (IRYCIS) anslutit till det globala nätverk av ledande institutioner som deltar i en prospektiv klinisk studie för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln avseende högriskindivider. Studien syftar till att validera Immunovias blodprov, IMMrayTMPanCan-d och kommer att pågå i tre år på cancercenter i både USA och Europa som erbjuder screeningprogram för pankreascancer-patienter i högriskgruppen. 

november 18th, 2016 16:11 R
Immunovia awarded 2016 Stars of Innovation Prize

Leading-edge healthcare diagnostics company making major progress in Europe.

november 16th, 2016 08:11 R
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB (publ)

Styrelsen i Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum:                                           2016-12-09 Tid:                                                   11.00 Plats:                                               Gamla Gästmatsalen, Hus 302, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund Anmälan/rätt att delta på stämman  Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 3 december […]

november 15th, 2016 15:11
WORLD PANCREATIC CANCER DAY, LUND SWEDEN, November 17, 2016 – It’s About Time

Every day, more than 900 people around the world die from pancreatic cancer. Only 6 percent of the patients diagnosed with pancreatic cancer survive 5 years. According to a recent global survey, more than 60 percent of people know “almost nothing” about pancreatic cancer.

oktober 19th, 2016 17:10 R
Immunovia offentliggör utfall i företrädesemissionen om 28,7 miljoner kronor, utöver den tidigare riktade emissionen om 189,9 miljoner kronor

(LUND, Sverige) ― Det svenska diagnostikbolaget Immunovia offentliggör idag att man framgångsrikt har genomfört sin företrädesemission om 28,7 miljoner kronor, i vilken teckningsperioden avslutades måndagen den 17 oktober. Emissionsgaranterna som hade garanterat 52% av företrädesemissionen, kommer därmed inte tilldelas några aktier genom sin garanti.

oktober 13th, 2016 13:10 R
Immunovia har utsetts till ett av de tre mest innovativa bolagen i Europa 2016 i segmenten small till mid cap

”Stars of Innovation” uppmärksammar strålande utveckling sedan IPO.

oktober 7th, 2016 12:10 R
Immunovia: Insynspersoner överlåter teckningsrätter vederlagsfritt

LUND, Sweden ― Inom ramen för den pågående företrädesemissionen i Immunovia AB (publ) (”Bolaget”) så har Carl Borrebaeck och Christer Wingren, styrelseordförande respektive Chief Technical Officer i Bolaget på förfrågan från professionella investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Vator Securities överlåtit samtliga teckningsrätter som de erhållit i företrädesemissionen till nämnda investerare.

september 26th, 2016 13:09 R
Immunovia offentliggör prospekt avseende företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Immunovia offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt i samband med Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”).  

Offentliggörande av prospekt
Immunovias prospekt, som upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen  har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet har idag också offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.immunovia.com/sv/investerare samt Bolagets huvudkontor. Nedan följer en uppdaterad tidsplan för Företrädesemissionen.

september 15th, 2016 08:09 R
Styrelsen i Immunovia beslutar om riktad emission och företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Styrelsen i Immunovia beslutar om riktad emission och företrädesemission

september 14th, 2016 17:09 R
Immunovia avser att genomföra riktad emission och företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Immunovia avser att genomföra riktad emission och företrädesemission

Sammanfattning
Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission av cirka 2 300 000 aktier.

Därefter avser Bolaget att genomföra en företrädesemission av aktier om upp till cirka 30 miljoner kronor.

september 5th, 2016 08:09 R
Immunovia i djupgående diskussioner om medverkan i stort konsortium gällande största riskgruppen för pankreascancer, nya diabetiker över 50 år

Den största möjligheten att påverka överlevnaden bland de icke ärftliga pankreascancerfallen är att fokusera på tidig detektion av de som är över 50 år och får sin första diabetesdiagnos. Enigheten om detta är nu tydlig och både myndigheter och kliniska center fokuserade på pankreascancer och diabetes initierar forskningsprogram i stor skala i ett flertal olika länder för att kunna identifiera och pröva bästa möjliga sätt att minska dödligheten genom  tidigare detektion i just diabetsriskgruppen för pankreascancer.

augusti 24th, 2016 08:08 R
Immunovia Halvårsrapport 2016

”Under första halvåret 2016 uppnådde Immunovia ett flertal viktiga milstolpar. Goda resultat erhölls från den amerikanska pankreascancerstudien genomförd i samarbete med Knight Cancer Institute. Mycket uppskattade presentationer genomfördes på de viktigaste globala konferenserna inom pankreascancer. Ett särdeles starkt Scientific Advisory Board rekryterades och engagemanget med patientorganisationer ökade. Dessutom slöts ett flertal avgörande avtal med viktiga […]

augusti 17th, 2016 08:08 R
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 24 augusti 2016

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första halvåret 2016. Telefonkonferensen äger rum kl. 10:00 den 24 augusti och resultatet beräknas publiceras kl. 8:30 samma dag.

augusti 16th, 2016 08:08 R
Immunovia offentliggör avsikt att ansöka om notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Styrelsen för Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att under första halvåret 2017 ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Immunovias aktier är för närvarande upptagna till handel på Nasdaq First North under ticker IMMNOV.

juli 15th, 2016 10:07 R
Professor Diane Simeone vid universitetssjukhuset i Michigan är den senaste utnämningen till Immunovias vetenskapliga Advisory Board

En omfattande expertis inom klinisk cancerbehandling och biomarkörer i cancer kommer att bidraga till att öka takten inom diagnostik av cancer i bukspottskörteln.

juli 5th, 2016 08:07 R
Världsledande expert i cancerdiagnostik, professor Aldo Scarpa utsedd till Immunovia Scientific Advisory Board

LUND, Sverige – I linje med Immunovia’s strategi att leverera det första validerade testet för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln, meddelade bolaget i dag att professor Aldo Scarpa har utsetts till bolagets Scientific Advisory Board. Professor Scarpa är Director, ARC-Net Research Centre for Applied Research on Cancer samt Chair, Department of Pathology and Diagnostics vid University and Hospital Trust of Verona, Italien.

juni 23rd, 2016 14:06 R
En ledande amerikansk expert på cancer i magtarmområdet, professor Margaret Tempero är utsedd till Immunovia’s Scientific Advisory Board

LUND, Sverige – Immunovia vars arbete stadigt framskrider mot att leverera det första validerade testet för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln, meddelar i dag att professor Margaret Tempero har utsetts till bolagets Scientific Advisory Board. För närvarande är professor Tempero Director vid UCSF Pancreas Center och leder där bukspottkörtelcancer programmet vid UCSF.

maj 31st, 2016 09:05 R
Stämmokommuniké

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299 har hållits lokalen BioForum, hus 406, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund den 30 maj 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

maj 30th, 2016 10:05 R
Dubbelt så hög chans att överleva pankreascancer år 2020

World Pancreatic Cancer Coalition (WPCC) och American Association for Cancer Research (AACR) Pancreatic Cancer Special Conference samlade den 10-15 maj 2016 patientgrupper och ledande sakkunniga i Orlando, Florida för att diskutera cancer i bukspottkörteln, en sjukdom med den lägsta överlevnadsgraden bland de större cancerformerna.

Prof Borrebaeck presenterade i sitt tal på AACR mötet hur serumbiomarkörsignaturer kan upptäcka tidiga stadier av cancer i bukspottskörteln.

maj 30th, 2016 08:05 R
96 % av alla patienter i ett tidigt stadium av pankreascancer upptäcktes i en klinisk valideringsstudie

Denna andra studie validerar Immunovia’s IMMray™ PanCan-d-test för tidig
upptäckt av pankreascancer.

maj 18th, 2016 15:05
Inbjudan till Immunovia Informationsmöte i Stockholm den 1 juni kl 17.30 med VD Mats Grahn och Styrelseordförande Carl Borrebaeck

Aktieägare som inte har möjlighet att deltaga på Immunovias bolagsstämma den 30 maj i Lund samt övriga intresserade hälsas välkomna till ett informationsmöte där VD Mats Grahn och Styrelseordförande Carl Borrebaeck informerar om bolagets utveckling under 2015 och därefter.

maj 9th, 2016 13:05 R
IMMUNOVIA ANSLUTER SIG TILL FLER ÄN 40 GLOBALA ORGANISATIONER SOM SAMARBETAR MOT BUKSPOTTSKÖRTELCANCER VID INVIGNINGSMÖTE

World Pancreatic Cancer Coalition har för avsikt att öka medvetenheten, på ett sätt som aldrig tidigare skett, för en sjukdom med den lägsta överlevnadsgraden av alla större cancersjukdomar.

april 26th, 2016 10:04 R
Immunovia kallar till årsstämma 2016

Styrelsen i Immunovia AB (publ) har kallat  till årsstämma den 30 maj 2016. Stämman kommer att hållas kl 16.00 i samlingslokalen BioForum, hus 406, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund.

april 8th, 2016 11:04 R
Immunovia utser Dr. Marco Del Chiaro från Karolinska Institutet till Scientific Advisory Board

Dr. Del Chiaro bidrar med långvarig erfarenhet från kirurgi av pankreassjukdomar och identifikation av högriskindivider för cancer i bukspottskörteln.

april 1st, 2016 13:04
NOTE about Immunovia and IMMray™ technology information on newswires and social media

Lund, Sweden – During the last months, Immunovia’s news and press releases have caught the attention of social media and journalists around the world. Due to the nature of the Internet, several articles have been published and will continue to be published not only by Immunovia chosen news channels but also by communities of independent […]

mars 9th, 2016 12:03 R
Immunovia inleder samarbete med ledande konsultföretag

Immunovia inleder samarbete med ledande konsultföretag för att stärka marknadsförings- och kostnadsersättningsprocessen för pankreascancertest i Tyskland.
*
Immunovia annonserar ett samarbetsavtal med Ehlers, Ehlers & Partner för att utveckla och driva marknadsstrategin för IMMray™ PanCan-d i Tyskland

mars 8th, 2016 10:03
Immunovia lanserar hemsida på svenska

LUND, Sverige – Idag lanserar Immunovia AB sin hemsida på svenska som en del i att öka sin närvaro på de nordiska hemmamarknaderna. Företagets globala webbplats lanserades för ett år sedan och online-rapporter visar ett stort antal besökare från hela världen. Sedan i december förra året, då bolaget noterades på Nasdaq Stockholm First North, tillkommer […]

februari 29th, 2016 15:02 R
Immunovia inleder samarbete med multinationellt LifeScience-företag om nytt diagnostiskt test inom Systemisk Lupus Erythematosus(SLE)

Tillsammans med ett stort multinationellt Life Science-företag kommer Immunovia att utföra två studier för att utvärdera Immunovias IMMray™ SLE-d för diagnos av SLE

februari 24th, 2016 14:02 R
Immunovia Bokslutskommuniké 2015

 

februari 23rd, 2016 09:02
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 24 februari 2016

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av helårsresultatet för 2015. Telefonkonferensen äger rum kl. 16.00 den 24 februari och resultatet beräknas
publiceras kl. 14.00  samma dag.

februari 16th, 2016 14:02 R
Immunovia presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit

Vator Securities Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag med några av de mest intressanta svenska Life Science-bolagen. Eventet anordnas den 9 mars 2016 på IVA i Stockholm, med start klockan 15:00.

februari 10th, 2016 08:02 R
Immunovia och Lunds universitet påbörjar valideringsstudier avseende test för diagnostisering av Lupus (SLE)

Immunovia påbörjar ett nytt program fokuserat på utveckling, validering och kommersialisering av blodbaserade antikroppsarraytester för differentialdiagnos och för prediktion/monitorering av skov vid SLE, även känd som ”lupus”.

februari 9th, 2016 09:02 R
Immunovia inleder samarbete med Mount Sinai Health System för validering av blodprovstest för tidig upptäckt av pankreascancer

LUND, Sverige och New York, USA – Immunovia AB har nöjet att meddela att Mount Sinai Health System kommer att vara ett av de cancercenter som deltar i en klinisk prospektiv studie för tidig diagnos av pankreascancer. Studien ska validera Immunovias blodprovstest, IMMray™ PanCan-d, och kommer att genomföras på flera cancercenter både i USA och Europa under tre år, med start under andra halvåret 2016.

januari 19th, 2016 10:01 R
Immunovia och University of Liverpool inleder samarbete i prospektiv klinisk studie

LUND, Sverige, och Liverpool, Storbritannien – Immunovia och University of Liverpool inleder samarbete för att validera blodbaserat test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i en prospektiv klinisk studie. I linje med Immunovias strategi att leverera det första validerade testet för tidig diagnos av pankreascancer meddelar företaget att Pancreatic Biomedical Research Unit inom NIHR, det nationella institutet för hälsoforskning vid Royal Liverpool University Hospital, blir den första europeiska enheten som deltar i den prospektiva kliniska studien för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer. Immunovias blodbaserade test, IMMray™ PanCan-d, valideras i denna studie som kommer att pågå under tre år på olika ställen i Europa och USA, med början under andra halvåret av 2016

december 18th, 2015 13:12 R
Ett White Paper beskriver uppskattad effekt av ny biomarkördiagnostik på överlevnad vid pankreascancer

LUND, Sverige – I ett White Paper sammanfattar Immunovia kliniska bevis från de retrospektiva studier som hittills utförts på pankreascancer med IMMray™ PanCan-d. Testet med blodbaserade biomarkörsignaturer upptäcker pankreascancer i alla stadier, framförallt i de opererbara cancerstadierna I och II, och har därmed potential att förbättra patienternas 5-års överlevnad från 4-6 % till 50-60 %.

december 3rd, 2015 11:12 R
IMMray™ PanCan-d upptäcker 98 procent av alla fall av pankreascancer i en retrospektiv studie av 1 400 blodprov

Den största studien någonsin för diagnos av pankreascancer banar vägen för tidig intervention som kan öka överlevnaden avsevärt.

december 2nd, 2015 16:12 R
Immunovias aktie steg 60 procent första handelsdagen på Nasdaq First North och omsatte 28,5 miljoner kronor

Aktier i Immunovia AB (IMMNOV) kunde igår för första gången handlas på Nasdaq Stockholm First North. Vid stängning hade aktiekursen stigit med 60 procent jämfört med introduktionspriset. Intresset från investerare var stort. Aktier för 28,5 miljoner kronor omsattes under dagen, vilket är rekord i förhållande till jämförbara noteringar på First North under 2015.

november 26th, 2015 14:11
Immunovia godkänt för handel på Nasdaq First North från 1 december 2015

Immunovia AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North. Första handelsdag är den 1 december 2015. Immunovia är ett svenskt forskningsbolag som har utvecklat en ny metod för att med hjälp av blodprov diagnostisera pankreascancer. Med Immunovias test kan diagnos ställas tidigare vilket ger väsentligt förbättrade möjligheter att behandla cancern. En nyemission om 60 miljoner kronor före emissionskostnader har genomförts inför introduktionen på First North.

november 19th, 2015 13:11
Immunovias nyemission övertecknad fem gånger inför notering på Nasdaq First North

Nyemissionen i Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev tecknad till 305 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 500 procent. Genom emissionen tillförs Bolaget därigenom 60 MSEK före emissionskostnader och får omkring 1 100 nya aktieägare. Beräknad första dag för handel med Bolagets aktie på Nasdaq First North är den 1 december 2015.

oktober 30th, 2015 14:10 R
Immunovia AB offentliggör prospekt avseende nyemission av aktier inför notering på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

oktober 5th, 2015 14:10
Immunovia och Knight Cancer Institute gör gemensam satsning för tidig upptäckt av pankreascancer

LUND, Sverige, och PORTLAND, Oregon – Immunovia AB inleder nu ett samarbete med Knight Cancer Institute på Oregon Health & Science University (OHSU). En viktig milstolpe i den kliniska valideringen och kommersialiseringen i USA av Immunovias första test för tidig diagnos av pankreascancer.

september 30th, 2015 13:09 R
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB

Immunovia går nu in i en kommersiell fas där erfarenhet av marknadsintroduktioner av banbrytande teknologi i den medicinska branschen blir mycket viktigt för bolaget. För att stärka styrelsen med detta som bakgrund föreslår ägare med över 44% av aktiekapitalet nyval av 2 ledamöter. Styrelsen i Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till extra […]