News Nyheter

Investor NewsInvestornyheter

2 oktober 2017
Immunovia AB håller tidsplan för ansökan om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

Som tidigare annonserat var förberedelserna av Bolagets interna processer för kraven på Nasdaq Stockholms huvudlista beräknade att vara klara under september för initiering av Nasdaqs process. Detta mål har uppnåtts och Nasdaqs process och revision följer nu med målet att notera Bolaget på huvudlistan. För mer information, vänligen kontakta: Mats Grahn VD, Immunovia Tel.: +46-70-5320230 […]

26 september 2017
Ledning och anställda i Immunovia tecknar nya aktier med stöd av teckningsoptioner

Ledning och anställda i Immunovia AB (publ) (”Bolaget”) har anmält teckning av 514 000 nya aktier i Immunovia AB (publ) genom nyttjande av 504 000 st teckningsoptioner av serie 2014/2017, som emitterades under första kvartalet 2014, och 10 000 st teckningsoptioner av serie 2015/2018, som emitterades under andra kvartalet 2015. De nya aktierna innebär att Bolaget tillförs sammanlagt […]

7 september 2017
Immunovia offentliggör samarbete med Lunds Universitets Diabetescentrum i arbetet för tidig upptäckt av pankreascancer hos diabetesriskgrupp

LUND, Sverige – Immunovia AB offentliggör samarbete med forskarna på Lunds Universitets Diabetescentrum (LUDC) för att validera bolagets biomarkörsignatur hos högriskgruppen 50 år eller äldre nyligen diagnosticerade typ 2-diabetespatienter (NoD). Det är åtta gånger större risk att denna grupp utvecklar pankreascancer jämfört med allmänna befolkningen. Samarbetet avser en retrospektiv studie där LUDC, bestående av ett […]

23 augusti 2017
Immunovia Delårsrapport, januari-juni 2017

“Under andra kvartalet kunde vi annonsera att vi etablerar vårt amerikanska kontor i Boston. Huvudkontoret för USA inkluderar ett eget referenslaboratorium som kompletterar vårt tidigare samarbete med Knight Diagnostic Laboratories, därmed får vi leveranskapacitet i både östra och västra USA.” ”För Immunovia var en annan höjdpunkt under kvartalet de utmärkta studieresultaten för differentiering av Reumatoid […]

18 augusti 2017
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 23 augusti 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första halvåret 2017. Telefonkonferensen äger rum kl. 16:00 den 23 augusti och resultatet beräknas publiceras kl. 8:30 samma dag. Telefonkonferensen som beräknas pågå i maximalt en timme kommer att hållas på engelska. Efter en presentation av företaget av VD Mats Grahn erbjuds möjlighet att ställa frågor. […]

17 juli 2017
Ledande global expert på tidiga symtom av bukspottkörtelcancer, professor Stephen Pereira vid University College London, utsedd till Immunovias Scientific Advisory Board

LUND, Sverige – Immunovia offentliggör att professor Stephen Pereira, en av de globalt ledande experterna inom diagnostik av tidiga symtom på bukspottkörtelcancer och initiativtagare för multidisciplinära diagnostiska center, har utsetts till Bolagets Scientific Advisory Board. Pereira är för närvarande professor i hepatologi & gastroenterologi vid UCL, University College London, och praktiserande i bukspottskörtelrelaterad medicin vid […]

30 juni 2017
Immunovia tilldelas i samarbete med Oregon Health and Science University ett av de välrenommerade forskningsanslagen från Pancreatic Cancer Action Network 2017

LUND, Sverige – Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN), den största patientorganisationen i USA, i samarbete med donatorer, tilldelade professor Brett Sheppard och professor Rosalie Sears från Oregon Health and Science University ett av sina forskningsanslag för 2017. Sammanlagt värde uppgår till 250 000 USD. Denna satsning riktar in sig på att undersöka möjligheten att regelbundet […]

28 juni 2017
Immunovia etablerar huvudkontor för USA verksamheten och ackrediterat referenslaboratorium i Boston

LUND, Sverige ― Immunovia meddelar idag att Boston, Massachusetts USA, har valts som etableringsort för Immunovias amerikanska huvudkontor. I samband med etableringen har avtal för ändamålsenliga lokaler för verksamheten tecknats. Den amerikanska verksamheten kommer driva dels ett referenslaboratorium för att täcka östra USA och dels bidra med kommersiellt stöd för marknadsetablering, försäljning och kundsupport. Personal […]

21 juni 2017
Immunovias IMMray™ biomarkörer särskiljer Reumatoid artrit från andra autoimmuna sjukdomar med en träffsäkerhet på 89%

LUND, Sverige – Immunovia meddelar idag att de har genomfört analysen av de tre andra autoimmuna sjukdomarna som ingår i den tidigare rapporterade retrospektiva autoimmuna sjukdomsstudien, utförd i samarbete med Immunotekniska institutionen, vid Lunds universitet. Studien bestod av 315 blodprover och omfattade de huvudsakliga autoimmuna indikationerna, såsom Systemic Lupus Erythematosus (SLE), Reumatoid artrit (RA), Sjögrens […]

16 juni 2017
New Immunovia logotype

Immunovia reveals today the new logotype, one that can continue to grow and adapt with the development of the IMMray™ technology and its clinical applications in cancers and autoimmune diseases. This brand identity change is important for Immunovia for three reasons: -The company name is now easy to read and understand -New IMMray™ based tests […]

16 juni 2017
Immunovia AB offentliggör tidplan för ansökan om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

LUND, Sverige ―Styrelsen för Immunovia AB offentliggör idag tidplan för ansökan om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Immunovias aktier är för närvarande upptagna till handel på Nasdaq First North under kortnamnet IMMNOV. Förberedelserna av bolagets interna processer för kraven på huvudlistan beräknas vara klara under september. Därefter väntas Nasdaqs process inledas och […]

13 juni 2017
Immunovias biomarkör-signatur för diagnos av pankreascancer nu patenterad i Japan

LUND, Sverige ― Immunovia meddelar att de från den japanska patentmyndigheten beviljats patent för deras biomarkör-signatur för diagnos av pankreascancer. Japanskt patent-nr JP 611501 är det första patentet som tilldelats Immunovia i Japan. Det avser IMMray™ PanCan-d-testet. Immunovias VD, Mats Grahn kommenterar: “Att vi erhåller det här japanska patentet är en framgång som ger upphov […]

25 april 2017
Immunovia Stämmokommuniké

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299, har hållits den 25 april 2017 i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Disposition av bolagets vinst och förlust Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 251 497 840 kr överförs i ny räkning. Arvode till styrelse och […]

20 april 2017
Immunovia Delårsrapport januari-mars 2017

”En betydelsefull studie som visade vår förmåga att med IMMray™ skilja mellan SLE och andra vanliga autoimmuna sjukdomar rapporterades under kvartalet. Studiens mycket goda resultat som innebär att SLE kunde särskiljas med en noggrannhet på 96 procent mot en blandning av friska, Reumatrid Artrit, Sjögrens syndrom och Vasculitis patientprover ger oss en mycket starkanledning att […]

19 april 2017
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 20 april 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första kvartalet 2017. Telefonkonferensen äger rum kl. 16:00 den 20 april och resultatet beräknas publiceras kl. 8:30 samma dag. Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första kvartalet 2017. Telefonkonferensen som beräknas pågå i maximalt en timme kommer att hållas på svenska. Efter en […]

24 mars 2017
IMMUNOVIA AB KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA OCH PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016

Styrelsen i Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till årsstämma. Datum:                                           25 april 2017 Tid:                                                 15.00 Plats:                                              Gamla Gästmatsalen, Inspira, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund  Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2017 och senast denna […]

7 mars 2017
Slutgiltiga data från omfattande svensk studie bekräftar att IMMray™ biomarkörer särskiljer SLE från andra autoimmuna sjukdomar med 96% träffsäkerhet

LUND, Sverige: Idag offentliggör Immunovia att den omfattande studien på autoimmuna sjukdomar, som genomfördes i samband med Lunds Universitet IDEA Center, har slutförts. Studien som först presenterades i januari, innefattande 315 blodprov och var specifikt utformad för att bedöma effektiviteten hos IMMray™ blodbaserade biomarkörsignaturers förmåga att särskilja SLE från tre andra vanliga autoimmuna sjukdomar: Reumatoid […]

22 februari 2017
Immunovia tillkännager genomförd blocktransaktion i bolagets aktier

-Befintliga och nya institutionella och professionella investerare förvärvar aktier genom en blocktransaktion. -Transaktionen genomfördes till priset av 95 kronor per aktie. -Säljande parter har förbundit sig till nya lock up-restriktioner fram till och med utgången av 2017. Immunovia tillkännagav idag en förändring i bolagets ägarstruktur. Totalt 400 000 aktier, motsvarande 2,4 procent av bolagets aktiekapital, såldes […]

15 februari 2017
Immunovia Bokslutskommuniké 2016

2016 i Sammanfattning -Prospektiv valideringsstudie av den ärftliga riskgruppen för pankreascancer, påbörjades som planerat i slutet av 2016. -IMMray™ PanCan –d validerades i en amerikansk patientgrupp. 96% noggrannhet bekräftades för pankreascancer i tidigt stadie. -Samarbete med amerikanska National Cancer Institute inleddes med fokus på riskgruppen nya diabetes patienter över 50 år. -Immunovia Scientific Advisory Board […]

14 februari 2017
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 15 februari 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av helårsresultatet för 2016. Telefonkonferensen äger rum kl. 16.00 den 15 februari och resultatet beräknas publiceras kl. 08.00 samma dag. Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av helårsresultatet för 2016. Telefonkonferensen som beräknas pågå i maximalt en timme kommer att hållas på svenska. Efter en […]

13 februari 2017
Immunovia presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit

Vator Securities Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag med några av de mest intressanta svenska Life Science-bolagen. Eventet anordnas den 7 mars 2017 på IVA i Stockholm, med start klockan 11.30. LUND, Sverige – Immunovia AB är ett av sju utvalda bolag som ska presentera under eftermiddagen. För presentationen, som börjar klockan 14.30 står Mats Grahn, […]

3 februari 2017
Professor Borrebaeck in Nature Reviews Cancer online magazine

Nature Reviews Cancer magazine published today online, ahead of print an article focused on Precision Diagnostics. This Opinion article, written by Professor Carl Borrebaeck, describes the trends and progress being made in identifying protein biomarker signatures of clinical utility in cancer using, in particular, blood-based proteomics. Click to read article. Pdf for download Title: Precision […]

16 januari 2017
University of Michigan Pancreatic Cancer Center ny samarbetspartner i Immunovias globala prospektiva valideringsstudie PANFAM-1

LUND, Sverige och Ann Arbor, USA – Immunovia AB kan meddela att University of Michigan Pancreatic Cancer Center tillkommit som den senaste medlemmen i det globala nätverket av framstående cancercenter som deltar i PANFAM-1, Immunovias prospektiva kliniska studie för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln för högriskpatienter. Studien ska validera Immunovias blodbaserade test IMMrayTM PanCan-d. Den kommer […]

13 januari 2017
Immunovia bjuder in till telefonkonferens tisdag 17/1 kl 16:00

Med anledning av gårdagens offentliggörande av studieresultaten där Immunovia kan påvisa att IMMray™ biomarkörsignatur kan särskilja Systemic Lupus Erythematosus (SLE) med 90 procents träffsäkerhet från andra autoimmuna sjukdomar, inbjuder Immunovia till telefonkonferens på tisdag 17 januari, kl 16:00.  Datum: 17 januari 2017 Tid: 16:00 (CET) Telefonnummer: CH: +41 225675548 DE: +49 69222229046 UK: +44 2030089803 SE: +46 […]

12 januari 2017
Immunovia presenterar första data som påvisar över 90% träffsäkerhet i att särskilja systemic lupus erythematosus (SLE) från andra autoimmuna sjukdomar i en ny studie

LUND, Sverige ― Immunovia meddelar idag att det huvudsakliga syftet med den retrospektiva studien, i samarbete med Lunds Universitets IDEA-center, har uppnåtts. Datat bekräftar att IMMray™ biomarkörsignatur kan särskilja Systemic Lupus Erythematosus (SLE) från tre huvudsakliga övriga autoimmuna sjukdomarna, Reumatoid Artrit, Sjögrens Sjukdom och Vaskulit, med en träffsäkerhet på över 90%. Resultaten är mycket lovande […]

22 december 2016
Nyhetsbrev till aktieägarna i Immunovia Q4 2016

Bästa Aktieägare, Vi närmar oss slutet av året och många av er ser precis som vi fram emot ett välförtjänt jul- och nyårsfirande. I det här brevet vill vi ge er en sammanfattning av höjdpunkter och milstolpar som uppnåtts under 2016, ett år som positivt överträffat våra förväntningar, samt blicka in i 2017 som redan […]

20 december 2016
Immunovia bjuder in till telefonkonferens idag 20/12 kl 16:00

Med anledning av den för Immunovia viktiga starten av den prospektiva studien som annonserades tidigare idag och betydelsen av detta för IMMray™ PanCan–d att i förlängningen inkluderas i nationella guidelines inbjuder Immunovia till telefonkonferens idag tisdagen den 20 december, kl 16.00. Datum: 20 december 2016 Tid: 16:00 (CET) Telefonnummer: CH: +41225675541 DE: +4969222229046 UK: +442030089808 SE: +46856642694 Uppge ditt […]

20 december 2016
Immunovia inleder PANFAM-1 – världens hittills största prospektiva multicenterstudie för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln

Studien syftar till att validera IMMrayTM PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln LUND, Sverige, och MADRID, Spanien – Immunovia AB kan idag tillkännage starten av PANFAM-1, en mångklinisk prospektiv studie för att validera tidig diagnos hos familjära bukspottkörtelcancer högriskpatienter. Det första forskningscentret som nu börjat insamling av blodprov är […]

12 december 2016
Immunovia bjuder in till telefonkonferens torsdag 15/12 kl 16:00

Datum: 15 december 2016 Tid: 16:00 (CET) Telefonnummer: SE: +46856642662 CH: +41225675548 DE: +4969222229046 UK: +44 2030089804 Uppge ditt förnamn och efternamn samt företag om du vill lyssna på telefonkonferensen. För att ställa en fråga under Q&A tryck 01. För frågor samt för tidsbokning av intervjuer: ir@immunovia.com  På Immunovias hemsida under Investerare/Nyhetsarkiv/Ljud- och videoinspelningar (http://immunovia.com/sv/investerare/nyhetsarkiv/ljud-och-video-inspelningar/) kommer […]

9 december 2016
Stämmokommuniké

Extra bolagsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299, har hållits i Gamla Gästmatsalen, Hus 302, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund, den 9 december 2016. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Val av styrelse Det noterades att styrelseledamoten Patrik Dahlén samt styrelsesuppleanten Christer Wingren valt att lämna sina uppdrag i styrelsen. Christer […]

9 december 2016
Immunovia inleder samarbete med NCI avseende utveckling och validering av biomarkörer för cancer i bukspottskörteln hos riskgruppen diabetespatienter

Immunovia har tecknat en avsiktsförklaring med NCI (National Cancer Institute) syftande till att utveckla och validera biomarkörer för cancer, särskilt vad gäller tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln hos riskgruppen nya diabetespatienter över 50 år.  LUND, Sverige – Immunovia AB inleder ett samarbete med EDRN, ”The Early Detection Research Network”, ett program inom NCI (National […]

9 december 2016
Immunovia offentliggör samarbete med det välrenommerade Ramon y Cajal Institute for Health Research (IRYCIS) i Madrid med syfte att validera företagets blodbaserade test för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln i en prospektiv klinisk studie

LUND, och Madrid, Spanien – Immunovia AB är mycket nöjda att tillkännage att även det ledande spanska forskningscentret Ramon y Cajal Institue for Health Research (IRYCIS) anslutit till det globala nätverk av ledande institutioner som deltar i en prospektiv klinisk studie för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln avseende högriskindivider. Studien syftar till att validera […]

18 november 2016
Immunovia awarded 2016 Stars of Innovation Prize

Leading-edge healthcare diagnostics company making major progress in Europe (LUND, Sweden) ― Leading Swedish diagnostics company Immunovia today announced that it has won the Stars of Innovation category in the European Small- and Mid-Cap Awards 2016. The nomination is recognition of the company’s stellar performance since listing in Stockholm in December last year. During this […]

16 november 2016
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB (publ)

Styrelsen i Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum:    2016-12-09 Tid:           11.00 Plats:        Gamla Gästmatsalen, Hus 302, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 3 december 2016 (vilket dock […]

4 november 2016
Welcome to World Pancreatic Cancer Day, Lund Sweden, November 17 2016

Every day, more than 900 people around the world die from pancreatic cancer. Only 6 percent of the patients diagnosed with pancreatic cancer survive 5 years. According to a recent global survey, more than 60 percent of people know “almost nothing” about pancreatic cancer. To create awareness about pancreatic cancer, patient support organizations, industry, healthcare providers and politicians join […]

4 november 2016
On a mission to advance pancreatic cancer awareness

Pancreatic cancers are one of the most deadly cancers. The cancers are often diagnosed late, making them one of the most hard-to-treat cancers. To create awareness on the aggressive diseases and stir a political discussion for better care, the Medicon Village based company Immunovia is taking the lead on organizing an event at Medicon Village. […]

19 oktober 2016
Immunovia offentliggör framgångsrikt utfall i företrädesemissionen om 28,7 miljoner kronor, utöver den tidigare genomförda riktade emissionen om 189,9 miljoner kronor

(LUND, Sverige) ― Det svenska diagnostikbolaget Immunovia offentliggör idag att man framgångsrikt har genomfört sin företrädesemission om 28,7 miljoner kronor, i vilken teckningsperioden avslutades måndagen den 17 oktober. Emissionsgaranterna som hade garanterat 52% av företrädesemissionen, kommer därmed inte tilldelas några aktier genom sin garanti. 285 072 nya aktier, motsvarande 86,5% av nyemissionen om sammanlagt 329 451 nya […]

19 oktober 2016
WORLD PANCREATIC CANCER DAY, LUND SWEDEN – It’s About Time

SAVE THE DATE: 17:e November, 2016 Varje dag dör mer än 900 människor runtom i världen i pankreascancer, bara 6 procent av patienterna som får diagnosen överlever mer än 5 år. Enligt en ny undersökning har drygt 60 procent knappt någon kännedom om sjukdomen. Den 17:e november 2016 organiserar Immunovia i samarbete med den svenska […]

13 oktober 2016
Immunovia har utsetts till ett av de tre mest innovativa bolagen i Europa 2016 i segmenten small till mid cap

”Stars of Innovation” uppmärksammar strålande utveckling sedan IPO. Det ledande svenska diagnostikbolaget Immunovia offentliggör idag att det blivit nominerat i kategorin ”Stars of Innovation” i tävlingen ”European small and mid cap Awards 2016”. Nomineringen är ett erkännande av bolagets starka utveckling sedan noteringen i Stockholm i december förra året. Från en initial värdering av 18,50 […]

7 oktober 2016
Immunovia: Insynspersoner överlåter teckningsrätter vederlagsfritt

LUND, Sweden ― Inom ramen för den pågående företrädesemissionen i Immunovia AB (publ) (”Bolaget”) så har Carl Borrebaeck och Christer Wingren, styrelseordförande respektive Chief Technical Officer i Bolaget på förfrågan från professionella investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Vator Securities överlåtit samtliga teckningsrätter som de erhållit i företrädesemissionen till nämnda investerare. Syftet med […]

30 september 2016
Inblick i samarbetet mellan Immunovia och Knight Cancer Institute, Oregon Portland USA, i den senaste Vatorpodden

I detta avsnitt av Vatorpodden, intervjuas Immunovias VD Mats Grahn och Dr Joseph Carroll, Senior Director of Business Development & Commercialization vid Knight Cancer Institute i Oregon, Portland, USA om den avgörande betydelsen av tidig diagnos av cancer. Klicka här för att lyssna på Vatorpodden Om Dr. Joseph Carroll In his current role managing business development […]

26 september 2016
Immunovia offentliggör prospekt avseende företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt i samband med Bolagets […]

15 september 2016
Styrelsen i Immunovia beslutar om riktad emission och företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. Sammanfattning -Styrelsen (”Styrelsen”) i Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om […]

14 september 2016
Immunovia avser att genomföra riktad emission och företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. Sammanfattning -Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission av […]

5 september 2016
Immunovia i djupgående diskussioner om medverkan i stort konsortium gällande största riskgruppen för pankreascancer, nya diabetiker över 50 år

Den största möjligheten att påverka överlevnaden bland de icke ärftliga pankreascancerfallen är att fokusera på tidig detektion av de som är över 50 år och får sin första diabetesdiagnos. Enigheten om detta är nu tydlig och både myndigheter och kliniska center fokuserade på pankreascancer och diabetes initierar forskningsprogram i stor skala i ett flertal olika […]

24 augusti 2016
Immunovia Halvårsrapport 2016

”Under första halvåret 2016 uppnådde Immunovia ett flertal viktiga milstolpar. Goda resultat erhölls från den amerikanska pankreascancerstudien genomförd i samarbete med Knight Cancer Institute. Mycket uppskattade presentationer genomfördes på de viktigaste globala konferenserna inom pankreascancer. Ett särdeles starkt Scientific Advisory Board rekryterades och engagemanget med patientorganisationer ökade. Dessutom slöts ett flertal avgörande avtal med viktiga […]

17 augusti 2016
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 24 augusti 2016

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första halvåret 2016. Telefonkonferensen äger rum kl. 10:00 den 24 augusti och resultatet beräknas publiceras kl. 8:30 samma dag. Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första halvåret 2016. Telefonkonferensen som beräknas pågå i maximalt en timme kommer att hållas på svenska. Efter en […]

16 augusti 2016
Immunovia offentliggör avsikt att ansöka om notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Styrelsen för Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att under första halvåret 2017 ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Immunovias aktier är för närvarande upptagna till handel på Nasdaq First North under ticker IMMNOV. ”Vår ägarbas har successivt blivit bredare sedan listningen på Nasdaq First North den 1 […]

15 juli 2016
Professor Diane Simeone vid universitetssjukhuset i Michigan är den senaste utnämningen till Immunovias vetenskapliga Advisory Board

En omfattande expertis inom klinisk cancerbehandling och biomarkörer i cancer kommer att bidraga till att öka takten inom diagnostik av cancer i bukspottskörteln. LUND, Sweden ― Immunovia tillkännager idag att professor Diane Simeone, innehavare av Greenfields professur i kirurgi och fysiologi vid University of Michigan Medical Center och Direktor för Pancreatic Cancer Center samt en […]

5 juli 2016
Världsledande expert i cancerdiagnostik, professor Aldo Scarpa utsedd till Immunovia Scientific Advisory Board

LUND, Sverige – I linje med Immunovia’s strategi att leverera det första validerade testet för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln, meddelade bolaget i dag att professor Aldo Scarpa har utsetts till bolagets Scientific Advisory Board. Professor Scarpa är Director, ARC-Net Research Centre for Applied Research on Cancer samt Chair, Department of Pathology and Diagnostics […]

23 juni 2016
En ledande amerikansk expert på cancer i magtarmområdet, professor Margaret Tempero är utsedd till Immunovia’s Scientific Advisory Board

LUND, Sverige – Immunovia vars arbete stadigt framskrider mot att leverera det första validerade testet för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln, meddelar i dag att professor Margaret Tempero har utsetts till bolagets Scientific Advisory Board. För närvarande är professor Tempero Director vid UCSF Pancreas Center och leder där bukspottkörtelcancer programmet vid UCSF. Professor Tempero […]

15 juni 2016
IMMray™ PanCan-d posterpresentation vid International Symposium on Pancreatic Cancer i Glasgow, UK, 9-12 juni 2016

The International Symposium on Pancreatic Cancer, “Pancreas 2016”, som ägde rum i Glasgow UK förra veckan, samlade 350 onkologer, kirurger, röntgensjuksköterskor, gastroenterologer, molekylära patologer, patologer samt kliniska och grundläggande forskare från hela världen, att utforska nuvarande kunskap vid diagnos och behandling av cancer i bukspottskörteln. Professor Carl Borrebaeck, Lunds universitet, presenterade i Hot Topic sessionen […]

31 maj 2016
Stämmokommuniké

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299 har hållits lokalen BioForum, hus 406, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund den 30 maj 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Disposition av bolagets vinst och förlust Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 83 086 115 kr överförs i ny räkning. Arvode till […]

30 maj 2016
Dubbelt så hög chans att överleva pankreascancer år 2020

World Pancreatic Cancer Coalition (WPCC) och American Association for Cancer Research (AACR) Pancreatic Cancer Special Conference samlade den 10-15 maj 2016 patientgrupper och ledande sakkunniga i Orlando, Florida för att diskutera cancer i bukspottkörteln, en sjukdom med den lägsta överlevnadsgraden bland de större cancerformerna. Prof Borrebaeck presenterade i sitt tal på AACR mötet hur serumbiomarkörsignaturer […]

30 maj 2016
96% av alla patienter i ett tidigt stadium av cancer i bukspottskörteln upptäcktes i en klinisk valideringsstudie baserad på en Nordamerikansk patientgrupp

Denna andra studie validerar Immunovia’s IMMray™ PanCan-d-test för tidig upptäckt av pankreascancer (LUND) – Immunovia meddelade idag att de har genomfört ytterligare en retrospektiv klinisk valideringsstudie som visar 96 % noggrannhet att upptäcka pankreascancer i ett tidigt stadium. Studien som genomfördes på 90 nordamerikanska patienter i de tidiga stadierna I & II av pankreascancer matchar […]

18 maj 2016
Inbjudan till Immunovia Informationsmöte i Stockholm den 1 juni kl 17.30 med VD Mats Grahn och Styrelseordförande Carl Borrebaeck

Aktieägare som inte har möjlighet att deltaga på Immunovias bolagsstämma den 30 maj i Lund samt övriga intresserade hälsas välkomna till ett informationsmöte där VD Mats Grahn och Styrelseordförande Carl Borrebaeck informerar om bolagets utveckling under 2015 och därefter. Informationsmötet hålls på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm med start kl 17.30 den 1 Juni. Anmälan till […]

9 maj 2016
Immunovia ansluter sig till fler än 40 globala organisationer som samarbetar mot bukspottskörtelcancer vid invigningsmöte

World Pancreatic Cancer Coalition har för avsikt att öka medvetenheten, på ett sätt som aldrig tidigare skett, för en sjukdom med den lägsta överlevnadsgraden av alla större cancersjukdomar. LUND, Sverige – (9 maj, 2016). Den nybildade samarbetsorganisationen World Pancreatic Cancer Coalition (WPCC) samlas för sitt konstituerande möte i Orlando, Florida, den 11 maj, 2016. Vid […]

26 april 2016
Immunovia kallar till årsstämma 2016

Styrelsen i Immunovia AB (publ) har kallat till årsstämma den 30 maj 2016. Stämman kommer att hållas kl 16.00 i samlingslokalen BioForum, hus 406, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund. Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den […]

8 april 2016
Immunovia utser Dr. Marco Del Chiaro från Karolinska Institutet till Scientific Advisory Board

Dr. Del Chiaro bidrar med långvarig erfarenhet från kirurgi av pankreassjukdomar och identifikation av högriskindivider för cancer i bukspottskörteln LUND, Sverige – Immunovia meddelade idag att Dr. Marco Del Chiaro, som är en globalt erkänd expert på kirurgi av pankreassjukdomar, transplantation och robotkirurgi, har utsetts till bolagets Scientific Advisory Board, vilket är i linje med […]

1 april 2016
NOTE about Immunovia and IMMray™ technology information on newswires and social media

Lund, Sweden – During the last months, Immunovia’s news and press releases have caught the attention of social media and journalists around the world. Due to the nature of the Internet, several articles have been published and will continue to be published not only by Immunovia chosen news channels but also by communities of independent […]

9 mars 2016
Immunovia inleder samarbete med ledande konsultföretag för att stärka marknadsförings- och kostnadsersättningsprocessen för pankreascancertest i Tyskland

Immunovia annonserar ett samarbetsavtal med Ehlers, Ehlers & Partner för att utveckla och driva marknadsstrategin för IMMray™ PanCan-d i Tyskland LUND, Sverige – Immunovia, ett Life Science-företag som fokuserar på utveckling av diagnostiska blodbaserade tester för cancer och autoimmuna sjukdomar, meddelar att de idag ingår i ett rådgivande samarbete med Ehlers, Ehlers & Partner, vilka […]

8 mars 2016
Immunovia lanserar hemsida på svenska

LUND, Sverige – Idag lanserar Immunovia AB sin hemsida på svenska som en del i att öka sin närvaro på de nordiska hemmamarknaderna. Företagets globala webbplats lanserades för ett år sedan och online-rapporter visar ett stort antal besökare från hela världen. Sedan i december förra året, då bolaget noterades på Nasdaq Stockholm First North, tillkommer […]

29 februari 2016
Immunovia inleder samarbete med multinationellt Life Science-företag om nytt diagnostiskt test inom Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)

Tillsammans med ett stort multinationellt Life Science-företag kommer Immunovia att utföra två studier för att utvärdera Immunovias IMMray™ SLE-d för diagnos av SLE LUND, Sverige – Immunovia AB meddelar att de idag har ingått ett samarbete med ett stort multinationellt Life Science-företag. Tillsammans ska de genomföra studier som syftar till att utöka applikationsområdet för IMMray™ […]

24 februari 2016
Immunovia publicerar idag Bokslutskommuniké 2015

”Under 2015 tog Immunovia viktiga steg för en kommersialisering av världens första blodbaserade test för cancerdiagnostik, IMMray™ PanCan –d. Vi kunde påvisa att vårt test med 96 procentig noggrannhet kan diagnostisera tidiga stadier av pankreascancer. Under andra halvåret tecknade vi ett omfattande avtal med Knight Cancer Institute på Oregon Health & Science University, USA vilka […]

16 februari 2016
Immunovia presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit

Vator Securities Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag med några av de mest intressanta svenska Life Science-bolagen. Eventet anordnas den 9 mars 2016 på IVA i Stockholm, med start klockan 15:00. LUND, Sverige – Immunovia AB är ett av fem utvalda bolag som ska presentera under eftermiddagen. För presentationen, som börjar klockan 16:00 står Mats Grahn, […]

10 februari 2016
Immunovia och Lunds universitet påbörjar valideringsstudier avseende test för diagnostisering av Lupus (SLE)

Immunovia påbörjar ett nytt program fokuserat på utveckling, validering och kommersialisering av blodbaserade antikroppsarraytester för differentialdiagnos och för prediktion/monitorering av skov vid SLE, även känd som ”lupus”. LUND, Sverige – Immunovia AB meddelar idag att de expanderar applikationsområdet för IMMray™, deras egenutvecklade antikroppsbaserade teknologiplattform, till autoimmuna sjukdomar. ”Uppskattningsvis lider cirka fem miljoner människor av SLE […]

9 februari 2016
Immunovia inleder samarbete med Mount Sinai Health System för validering av blodprovstest för tidig upptäckt av pankreascancer i en klinisk prospektiv studie

LUND, Sverige och New York, USA – Immunovia AB har nöjet att meddela att Mount Sinai Health System kommer att vara ett av de cancercenter som deltar i en klinisk prospektiv studie för tidig diagnos av pankreascancer. Studien ska validera Immunovias blodprovstest, IMMray™ PanCan-d, och kommer att genomföras på flera cancercenter både i USA och […]

19 januari 2016
Immunovia och University of Liverpool inleder samarbete för att validera blodbaserat test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i en prospektiv klinisk studie

LUND, Sverige, och Liverpool, Storbritannien – I linje med Immunovias strategi att leverera det första validerade testet för tidig diagnos av pankreascancer meddelar företaget att Pancreatic Biomedical Research Unit inom NIHR, det nationella institutet för hälsoforskning vid Royal Liverpool University Hospital, blir den första europeiska enheten som deltar i den prospektiva kliniska studien för tidig […]

18 december 2015
Ett White Paper beskriver uppskattad effekt av ny biomarkördiagnostik på överlevnad vid pankreascancer

LUND, Sverige – I ett White Paper sammanfattar Immunovia kliniska bevis från de retrospektiva studier som hittills utförts på pankreascancer med IMMray™ PanCan-d. Testet med blodbaserade biomarkörsignaturer upptäcker pankreascancer i alla stadier, framförallt i de opererbara cancerstadierna I och II, och har därmed potential att förbättra patienternas 5-års överlevnad från 4-6 % till 50-60 %. […]

3 december 2015
IMMray™ PanCan-d upptäcker 98 procent av alla fall av pankreascancer i en retrospektiv studie av 1 400 blodprov

Den största studien någonsin för diagnos av pankreascancer banar vägen för tidig intervention som kan öka överlevnaden avsevärt. LUND ― CREATE Health – strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund i samarbete med Immunovia tillkännagav idag att de har slutfört en retrospektiv studie som visar att med 96 procents noggrannhet kan testet IMMray™ PanCan-d skilja […]

2 december 2015
Immunovias aktie steg 60 procent första handelsdagen på Nasdaq First North och omsatte 28,5 miljoner kronor

Aktier i Immunovia AB (IMMNOV) kunde igår för första gången handlas på Nasdaq Stockholm First North. Vid stängning hade aktiekursen stigit med 60 procent jämfört med introduktionspriset. Intresset från investerare var stort. Aktier för 28,5 miljoner kronor omsattes under dagen, vilket är rekord i förhållande till jämförbara noteringar på First North under 2015. Immunovia är […]

26 november 2015
Immunovia godkänt för handel på Nasdaq First North från 1 december 2015

Immunovia AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North. Första handelsdag är den 1 december 2015. Immunovia är ett svenskt forskningsbolag som har utvecklat en ny metod för att med hjälp av blodprov diagnostisera pankreascancer. Med Immunovias test kan diagnos ställas tidigare vilket ger väsentligt förbättrade möjligheter […]

19 november 2015
Immunovias nyemission övertecknad fem gånger inför notering på Nasdaq First North

Nyemissionen i Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev tecknad till 305 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 500 procent. Genom emissionen tillförs Bolaget därigenom 60 MSEK före emissionskostnader och får omkring 1 100 nya aktieägare. Beräknad första dag för handel med Bolagets aktie på Nasdaq […]

30 oktober 2015
Immunovia AB offentliggör prospekt avseende nyemission av aktier inför notering på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende nyemission av aktier inför notering av Bolagets […]

5 oktober 2015
Teknologiplattformen IMMrayTM presenteras idag i Sveriges Radio, Sydsvenskan, SVT1 Rapport

Christer Wingren, professor vid avdelningen för immunteknologi i Lund samt Chief Technology Officer på Immunovia AB, intervjuas idag på Sveriges Radio om tekniken som upptäcker en särskilt svårbehandlad form av cancer. Det är nämligen forskare vid CREATE Health Translational Cancer Center vid Lunds Universitet som tagit fram ett test som med ett enkelt blodprov visar […]

5 oktober 2015
Immunovia och Knight Cancer Institute gör gemensam satsning för tidig upptäckt av pankreascancer (Swedish)

LUND, Sverige, och PORTLAND, Oregon – Immunovia AB inleder nu ett samarbete med Knight Cancer Institute på Oregon Health & Science University (OHSU). En viktig milstolpe i den kliniska valideringen och kommersialiseringen i USA av Immunovias första test för tidig diagnos av pankreascancer. Cancer i pankreas är en av de dödligaste cancerformerna, med en fem-års […]

11 september 2015
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB (publ)

Immunovia går nu in i en kommersiell fas där erfarenhet av marknadsintroduktioner av banbrytande teknologi i den medicinska branschen blir mycket viktigt för bolaget. För att stärka styrelsen med detta som bakgrund föreslår ägare med över 44% av aktiekapitalet nyval av 2 ledamöter. Styrelsen i Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till extra […]

18 maj 2015
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB (in Swedish only)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB Styrelsen i Immunovia AB, org nr 556730-4299, kallar härmed till årsstämma. Datum:                 2015-06-01 Tid:                       16.00 Plats:                    Samlingslokal Tellus 301, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen […]

23 mars 2015
Immunovia har fått ett anslag på 40 miljoner kronor godkänt av EUs ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020

Immunovia har fått ett anslag på 40 miljoner kronor godkänt av EUs forsknings- och innovations ramprogram Horizon 2020, för att genomföra klinisk validering av det första blodbaserade testet för tidig detektion av bukspottkörtel cancer.   (Lund, Sverige, 23 mars, 2015) Immunovia AB annonserar idag att företaget har fått en ansökan på 4,2 miljoner euro, ca […]

9 mars 2015
A short overview of the connections between diabetes and pancreatic cancer

Up to 85% of pancreatic cancer patients also develop diabetes or hypoglycaemia and patients with new-onset diabetes run a 5-8 fold increased risk of being diagnosed with pancreatic cancer. The connection between diabetes and pancreatic cancer has been known and investigated since the late 19th century, but still no clear picture has emerged explaining the […]

17 december 2014
Immunovia will introduce its blood based test for early detection of pancreatic cancer firstly in the US

Immunovia, a company located in Lund, Sweden, will introduce a blood test for early detection of pancreatic cancer. The company created by investigators at Create Health Cancer Center in Lund, has developed an antibody array technology platform that is using the immune system as an early, specific and sensitive sensor for the disease. The test […]

1 november 2014
A new weapon to beat pancreatic cancer? Näringsliv, Sweden, nr 5

This article presents in general terms Immunovia´s blood based test for early diagnosis of pancreatic cancer. The article provides an overview of the antibody based microarray technology that can be applied to other autoimmune diseases and cancers. Click here to read more (pdf)

22 september 2014
Framgångsrik kapitalanskaffning (article in Swedish)

Immunovia AB, ett molekylärdiagnostikbolag baserat på en banbrytande teknologi som möjliggör tidig diagnostik av komplexa sjukdomar såsom cancer, där det idag helt saknas kliniskt fungerande lösningar, tillkännager idag 20 maj 2014 slutförandet av en kapitalanskaffning i en övertecknad nyemission om 43 miljoner kronor. Immunovia AB är ett svenskt bolag som har utvecklat vad som kan […]

4 mars 2013
Grading breast cancer tissues using molecular portraits.

Olsson, N., Carlsson, P., James, P., Hansson, K., Malmström, P., Fernö, M., Ryden, M., Wingren, C., and Borrebaeck, CAK.,  Mol. Cell. Proteomics. 2013, 12, 3612-3623.    

4 mars 2011
Molecular serum portraits in patients with primary breast cancer predict the development of distant metastases.

Carlsson, A., Wingren, C., Kristensson, M., Fernö, M., Olsson, H., Peterson, C., Borrebaeck, CAK.  Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2011, 108, 14252-7.

4 mars 2008
Serum proteome profiling of metastatic breast cancer using recombinant antibody microarrays.

Carlsson, A., Wingren, C., Ingvarsson, J., Ellmark, P., Baldertorp, B., Fernö, M., Olsson, H., and Borrebaeck, CAK.  European Journal of Cancer. 2008, 44, 472-480.

2 oktober 2017
Immunovia AB håller tidsplan för ansökan om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

Som tidigare annonserat var förberedelserna av Bolagets interna processer för kraven på Nasdaq Stockholms huvudlista beräknade att vara klara under september för initiering av Nasdaqs process. Detta mål har uppnåtts och Nasdaqs process och revision följer nu med målet att notera Bolaget på huvudlistan. För mer information, vänligen kontakta: Mats Grahn VD, Immunovia Tel.: +46-70-5320230 […]

26 september 2017
Ledning och anställda i Immunovia tecknar nya aktier med stöd av teckningsoptioner

Ledning och anställda i Immunovia AB (publ) (”Bolaget”) har anmält teckning av 514 000 nya aktier i Immunovia AB (publ) genom nyttjande av 504 000 st teckningsoptioner av serie 2014/2017, som emitterades under första kvartalet 2014, och 10 000 st teckningsoptioner av serie 2015/2018, som emitterades under andra kvartalet 2015. De nya aktierna innebär att Bolaget tillförs sammanlagt […]

7 september 2017
Immunovia offentliggör samarbete med Lunds Universitets Diabetescentrum i arbetet för tidig upptäckt av pankreascancer hos diabetesriskgrupp

LUND, Sverige – Immunovia AB offentliggör samarbete med forskarna på Lunds Universitets Diabetescentrum (LUDC) för att validera bolagets biomarkörsignatur hos högriskgruppen 50 år eller äldre nyligen diagnosticerade typ 2-diabetespatienter (NoD). Det är åtta gånger större risk att denna grupp utvecklar pankreascancer jämfört med allmänna befolkningen. Samarbetet avser en retrospektiv studie där LUDC, bestående av ett […]

23 augusti 2017
Immunovia Delårsrapport, januari-juni 2017

“Under andra kvartalet kunde vi annonsera att vi etablerar vårt amerikanska kontor i Boston. Huvudkontoret för USA inkluderar ett eget referenslaboratorium som kompletterar vårt tidigare samarbete med Knight Diagnostic Laboratories, därmed får vi leveranskapacitet i både östra och västra USA.” ”För Immunovia var en annan höjdpunkt under kvartalet de utmärkta studieresultaten för differentiering av Reumatoid […]

18 augusti 2017
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 23 augusti 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första halvåret 2017. Telefonkonferensen äger rum kl. 16:00 den 23 augusti och resultatet beräknas publiceras kl. 8:30 samma dag. Telefonkonferensen som beräknas pågå i maximalt en timme kommer att hållas på engelska. Efter en presentation av företaget av VD Mats Grahn erbjuds möjlighet att ställa frågor. […]

17 juli 2017
Ledande global expert på tidiga symtom av bukspottkörtelcancer, professor Stephen Pereira vid University College London, utsedd till Immunovias Scientific Advisory Board

LUND, Sverige – Immunovia offentliggör att professor Stephen Pereira, en av de globalt ledande experterna inom diagnostik av tidiga symtom på bukspottkörtelcancer och initiativtagare för multidisciplinära diagnostiska center, har utsetts till Bolagets Scientific Advisory Board. Pereira är för närvarande professor i hepatologi & gastroenterologi vid UCL, University College London, och praktiserande i bukspottskörtelrelaterad medicin vid […]

30 juni 2017
Immunovia tilldelas i samarbete med Oregon Health and Science University ett av de välrenommerade forskningsanslagen från Pancreatic Cancer Action Network 2017

LUND, Sverige – Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN), den största patientorganisationen i USA, i samarbete med donatorer, tilldelade professor Brett Sheppard och professor Rosalie Sears från Oregon Health and Science University ett av sina forskningsanslag för 2017. Sammanlagt värde uppgår till 250 000 USD. Denna satsning riktar in sig på att undersöka möjligheten att regelbundet […]

28 juni 2017
Immunovia etablerar huvudkontor för USA verksamheten och ackrediterat referenslaboratorium i Boston

LUND, Sverige ― Immunovia meddelar idag att Boston, Massachusetts USA, har valts som etableringsort för Immunovias amerikanska huvudkontor. I samband med etableringen har avtal för ändamålsenliga lokaler för verksamheten tecknats. Den amerikanska verksamheten kommer driva dels ett referenslaboratorium för att täcka östra USA och dels bidra med kommersiellt stöd för marknadsetablering, försäljning och kundsupport. Personal […]

21 juni 2017
Immunovias IMMray™ biomarkörer särskiljer Reumatoid artrit från andra autoimmuna sjukdomar med en träffsäkerhet på 89%

LUND, Sverige – Immunovia meddelar idag att de har genomfört analysen av de tre andra autoimmuna sjukdomarna som ingår i den tidigare rapporterade retrospektiva autoimmuna sjukdomsstudien, utförd i samarbete med Immunotekniska institutionen, vid Lunds universitet. Studien bestod av 315 blodprover och omfattade de huvudsakliga autoimmuna indikationerna, såsom Systemic Lupus Erythematosus (SLE), Reumatoid artrit (RA), Sjögrens […]

16 juni 2017
New Immunovia logotype

Immunovia reveals today the new logotype, one that can continue to grow and adapt with the development of the IMMray™ technology and its clinical applications in cancers and autoimmune diseases. This brand identity change is important for Immunovia for three reasons: -The company name is now easy to read and understand -New IMMray™ based tests […]

16 juni 2017
Immunovia AB offentliggör tidplan för ansökan om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

LUND, Sverige ―Styrelsen för Immunovia AB offentliggör idag tidplan för ansökan om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Immunovias aktier är för närvarande upptagna till handel på Nasdaq First North under kortnamnet IMMNOV. Förberedelserna av bolagets interna processer för kraven på huvudlistan beräknas vara klara under september. Därefter väntas Nasdaqs process inledas och […]

13 juni 2017
Immunovias biomarkör-signatur för diagnos av pankreascancer nu patenterad i Japan

LUND, Sverige ― Immunovia meddelar att de från den japanska patentmyndigheten beviljats patent för deras biomarkör-signatur för diagnos av pankreascancer. Japanskt patent-nr JP 611501 är det första patentet som tilldelats Immunovia i Japan. Det avser IMMray™ PanCan-d-testet. Immunovias VD, Mats Grahn kommenterar: “Att vi erhåller det här japanska patentet är en framgång som ger upphov […]

25 april 2017
Immunovia Stämmokommuniké

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299, har hållits den 25 april 2017 i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Disposition av bolagets vinst och förlust Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 251 497 840 kr överförs i ny räkning. Arvode till styrelse och […]

20 april 2017
Immunovia Delårsrapport januari-mars 2017

”En betydelsefull studie som visade vår förmåga att med IMMray™ skilja mellan SLE och andra vanliga autoimmuna sjukdomar rapporterades under kvartalet. Studiens mycket goda resultat som innebär att SLE kunde särskiljas med en noggrannhet på 96 procent mot en blandning av friska, Reumatrid Artrit, Sjögrens syndrom och Vasculitis patientprover ger oss en mycket starkanledning att […]

19 april 2017
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 20 april 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första kvartalet 2017. Telefonkonferensen äger rum kl. 16:00 den 20 april och resultatet beräknas publiceras kl. 8:30 samma dag. Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första kvartalet 2017. Telefonkonferensen som beräknas pågå i maximalt en timme kommer att hållas på svenska. Efter en […]

24 mars 2017
IMMUNOVIA AB KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA OCH PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016

Styrelsen i Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till årsstämma. Datum:                                           25 april 2017 Tid:                                                 15.00 Plats:                                              Gamla Gästmatsalen, Inspira, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund  Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2017 och senast denna […]

7 mars 2017
Slutgiltiga data från omfattande svensk studie bekräftar att IMMray™ biomarkörer särskiljer SLE från andra autoimmuna sjukdomar med 96% träffsäkerhet

LUND, Sverige: Idag offentliggör Immunovia att den omfattande studien på autoimmuna sjukdomar, som genomfördes i samband med Lunds Universitet IDEA Center, har slutförts. Studien som först presenterades i januari, innefattande 315 blodprov och var specifikt utformad för att bedöma effektiviteten hos IMMray™ blodbaserade biomarkörsignaturers förmåga att särskilja SLE från tre andra vanliga autoimmuna sjukdomar: Reumatoid […]

22 februari 2017
Immunovia tillkännager genomförd blocktransaktion i bolagets aktier

-Befintliga och nya institutionella och professionella investerare förvärvar aktier genom en blocktransaktion. -Transaktionen genomfördes till priset av 95 kronor per aktie. -Säljande parter har förbundit sig till nya lock up-restriktioner fram till och med utgången av 2017. Immunovia tillkännagav idag en förändring i bolagets ägarstruktur. Totalt 400 000 aktier, motsvarande 2,4 procent av bolagets aktiekapital, såldes […]

15 februari 2017
Immunovia Bokslutskommuniké 2016

2016 i Sammanfattning -Prospektiv valideringsstudie av den ärftliga riskgruppen för pankreascancer, påbörjades som planerat i slutet av 2016. -IMMray™ PanCan –d validerades i en amerikansk patientgrupp. 96% noggrannhet bekräftades för pankreascancer i tidigt stadie. -Samarbete med amerikanska National Cancer Institute inleddes med fokus på riskgruppen nya diabetes patienter över 50 år. -Immunovia Scientific Advisory Board […]

14 februari 2017
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 15 februari 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av helårsresultatet för 2016. Telefonkonferensen äger rum kl. 16.00 den 15 februari och resultatet beräknas publiceras kl. 08.00 samma dag. Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av helårsresultatet för 2016. Telefonkonferensen som beräknas pågå i maximalt en timme kommer att hållas på svenska. Efter en […]

13 februari 2017
Immunovia presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit

Vator Securities Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag med några av de mest intressanta svenska Life Science-bolagen. Eventet anordnas den 7 mars 2017 på IVA i Stockholm, med start klockan 11.30. LUND, Sverige – Immunovia AB är ett av sju utvalda bolag som ska presentera under eftermiddagen. För presentationen, som börjar klockan 14.30 står Mats Grahn, […]

3 februari 2017
Professor Borrebaeck in Nature Reviews Cancer online magazine

Nature Reviews Cancer magazine published today online, ahead of print an article focused on Precision Diagnostics. This Opinion article, written by Professor Carl Borrebaeck, describes the trends and progress being made in identifying protein biomarker signatures of clinical utility in cancer using, in particular, blood-based proteomics. Click to read article. Pdf for download Title: Precision […]

16 januari 2017
University of Michigan Pancreatic Cancer Center ny samarbetspartner i Immunovias globala prospektiva valideringsstudie PANFAM-1

LUND, Sverige och Ann Arbor, USA – Immunovia AB kan meddela att University of Michigan Pancreatic Cancer Center tillkommit som den senaste medlemmen i det globala nätverket av framstående cancercenter som deltar i PANFAM-1, Immunovias prospektiva kliniska studie för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln för högriskpatienter. Studien ska validera Immunovias blodbaserade test IMMrayTM PanCan-d. Den kommer […]

13 januari 2017
Immunovia bjuder in till telefonkonferens tisdag 17/1 kl 16:00

Med anledning av gårdagens offentliggörande av studieresultaten där Immunovia kan påvisa att IMMray™ biomarkörsignatur kan särskilja Systemic Lupus Erythematosus (SLE) med 90 procents träffsäkerhet från andra autoimmuna sjukdomar, inbjuder Immunovia till telefonkonferens på tisdag 17 januari, kl 16:00.  Datum: 17 januari 2017 Tid: 16:00 (CET) Telefonnummer: CH: +41 225675548 DE: +49 69222229046 UK: +44 2030089803 SE: +46 […]

12 januari 2017
Immunovia presenterar första data som påvisar över 90% träffsäkerhet i att särskilja systemic lupus erythematosus (SLE) från andra autoimmuna sjukdomar i en ny studie

LUND, Sverige ― Immunovia meddelar idag att det huvudsakliga syftet med den retrospektiva studien, i samarbete med Lunds Universitets IDEA-center, har uppnåtts. Datat bekräftar att IMMray™ biomarkörsignatur kan särskilja Systemic Lupus Erythematosus (SLE) från tre huvudsakliga övriga autoimmuna sjukdomarna, Reumatoid Artrit, Sjögrens Sjukdom och Vaskulit, med en träffsäkerhet på över 90%. Resultaten är mycket lovande […]

22 december 2016
Nyhetsbrev till aktieägarna i Immunovia Q4 2016

Bästa Aktieägare, Vi närmar oss slutet av året och många av er ser precis som vi fram emot ett välförtjänt jul- och nyårsfirande. I det här brevet vill vi ge er en sammanfattning av höjdpunkter och milstolpar som uppnåtts under 2016, ett år som positivt överträffat våra förväntningar, samt blicka in i 2017 som redan […]

20 december 2016
Immunovia bjuder in till telefonkonferens idag 20/12 kl 16:00

Med anledning av den för Immunovia viktiga starten av den prospektiva studien som annonserades tidigare idag och betydelsen av detta för IMMray™ PanCan–d att i förlängningen inkluderas i nationella guidelines inbjuder Immunovia till telefonkonferens idag tisdagen den 20 december, kl 16.00. Datum: 20 december 2016 Tid: 16:00 (CET) Telefonnummer: CH: +41225675541 DE: +4969222229046 UK: +442030089808 SE: +46856642694 Uppge ditt […]

20 december 2016
Immunovia inleder PANFAM-1 – världens hittills största prospektiva multicenterstudie för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln

Studien syftar till att validera IMMrayTM PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln LUND, Sverige, och MADRID, Spanien – Immunovia AB kan idag tillkännage starten av PANFAM-1, en mångklinisk prospektiv studie för att validera tidig diagnos hos familjära bukspottkörtelcancer högriskpatienter. Det första forskningscentret som nu börjat insamling av blodprov är […]

12 december 2016
Immunovia bjuder in till telefonkonferens torsdag 15/12 kl 16:00

Datum: 15 december 2016 Tid: 16:00 (CET) Telefonnummer: SE: +46856642662 CH: +41225675548 DE: +4969222229046 UK: +44 2030089804 Uppge ditt förnamn och efternamn samt företag om du vill lyssna på telefonkonferensen. För att ställa en fråga under Q&A tryck 01. För frågor samt för tidsbokning av intervjuer: ir@immunovia.com  På Immunovias hemsida under Investerare/Nyhetsarkiv/Ljud- och videoinspelningar (http://immunovia.com/sv/investerare/nyhetsarkiv/ljud-och-video-inspelningar/) kommer […]

9 december 2016
Stämmokommuniké

Extra bolagsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299, har hållits i Gamla Gästmatsalen, Hus 302, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund, den 9 december 2016. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Val av styrelse Det noterades att styrelseledamoten Patrik Dahlén samt styrelsesuppleanten Christer Wingren valt att lämna sina uppdrag i styrelsen. Christer […]

9 december 2016
Immunovia inleder samarbete med NCI avseende utveckling och validering av biomarkörer för cancer i bukspottskörteln hos riskgruppen diabetespatienter

Immunovia har tecknat en avsiktsförklaring med NCI (National Cancer Institute) syftande till att utveckla och validera biomarkörer för cancer, särskilt vad gäller tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln hos riskgruppen nya diabetespatienter över 50 år.  LUND, Sverige – Immunovia AB inleder ett samarbete med EDRN, ”The Early Detection Research Network”, ett program inom NCI (National […]

9 december 2016
Immunovia offentliggör samarbete med det välrenommerade Ramon y Cajal Institute for Health Research (IRYCIS) i Madrid med syfte att validera företagets blodbaserade test för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln i en prospektiv klinisk studie

LUND, och Madrid, Spanien – Immunovia AB är mycket nöjda att tillkännage att även det ledande spanska forskningscentret Ramon y Cajal Institue for Health Research (IRYCIS) anslutit till det globala nätverk av ledande institutioner som deltar i en prospektiv klinisk studie för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln avseende högriskindivider. Studien syftar till att validera […]

18 november 2016
Immunovia awarded 2016 Stars of Innovation Prize

Leading-edge healthcare diagnostics company making major progress in Europe (LUND, Sweden) ― Leading Swedish diagnostics company Immunovia today announced that it has won the Stars of Innovation category in the European Small- and Mid-Cap Awards 2016. The nomination is recognition of the company’s stellar performance since listing in Stockholm in December last year. During this […]

16 november 2016
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB (publ)

Styrelsen i Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum:    2016-12-09 Tid:           11.00 Plats:        Gamla Gästmatsalen, Hus 302, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 3 december 2016 (vilket dock […]

4 november 2016
Welcome to World Pancreatic Cancer Day, Lund Sweden, November 17 2016

Every day, more than 900 people around the world die from pancreatic cancer. Only 6 percent of the patients diagnosed with pancreatic cancer survive 5 years. According to a recent global survey, more than 60 percent of people know “almost nothing” about pancreatic cancer. To create awareness about pancreatic cancer, patient support organizations, industry, healthcare providers and politicians join […]

4 november 2016
On a mission to advance pancreatic cancer awareness

Pancreatic cancers are one of the most deadly cancers. The cancers are often diagnosed late, making them one of the most hard-to-treat cancers. To create awareness on the aggressive diseases and stir a political discussion for better care, the Medicon Village based company Immunovia is taking the lead on organizing an event at Medicon Village. […]

19 oktober 2016
Immunovia offentliggör framgångsrikt utfall i företrädesemissionen om 28,7 miljoner kronor, utöver den tidigare genomförda riktade emissionen om 189,9 miljoner kronor

(LUND, Sverige) ― Det svenska diagnostikbolaget Immunovia offentliggör idag att man framgångsrikt har genomfört sin företrädesemission om 28,7 miljoner kronor, i vilken teckningsperioden avslutades måndagen den 17 oktober. Emissionsgaranterna som hade garanterat 52% av företrädesemissionen, kommer därmed inte tilldelas några aktier genom sin garanti. 285 072 nya aktier, motsvarande 86,5% av nyemissionen om sammanlagt 329 451 nya […]

19 oktober 2016
WORLD PANCREATIC CANCER DAY, LUND SWEDEN – It’s About Time

SAVE THE DATE: 17:e November, 2016 Varje dag dör mer än 900 människor runtom i världen i pankreascancer, bara 6 procent av patienterna som får diagnosen överlever mer än 5 år. Enligt en ny undersökning har drygt 60 procent knappt någon kännedom om sjukdomen. Den 17:e november 2016 organiserar Immunovia i samarbete med den svenska […]

13 oktober 2016
Immunovia har utsetts till ett av de tre mest innovativa bolagen i Europa 2016 i segmenten small till mid cap

”Stars of Innovation” uppmärksammar strålande utveckling sedan IPO. Det ledande svenska diagnostikbolaget Immunovia offentliggör idag att det blivit nominerat i kategorin ”Stars of Innovation” i tävlingen ”European small and mid cap Awards 2016”. Nomineringen är ett erkännande av bolagets starka utveckling sedan noteringen i Stockholm i december förra året. Från en initial värdering av 18,50 […]

7 oktober 2016
Immunovia: Insynspersoner överlåter teckningsrätter vederlagsfritt

LUND, Sweden ― Inom ramen för den pågående företrädesemissionen i Immunovia AB (publ) (”Bolaget”) så har Carl Borrebaeck och Christer Wingren, styrelseordförande respektive Chief Technical Officer i Bolaget på förfrågan från professionella investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Vator Securities överlåtit samtliga teckningsrätter som de erhållit i företrädesemissionen till nämnda investerare. Syftet med […]

30 september 2016
Inblick i samarbetet mellan Immunovia och Knight Cancer Institute, Oregon Portland USA, i den senaste Vatorpodden

I detta avsnitt av Vatorpodden, intervjuas Immunovias VD Mats Grahn och Dr Joseph Carroll, Senior Director of Business Development & Commercialization vid Knight Cancer Institute i Oregon, Portland, USA om den avgörande betydelsen av tidig diagnos av cancer. Klicka här för att lyssna på Vatorpodden Om Dr. Joseph Carroll In his current role managing business development […]

26 september 2016
Immunovia offentliggör prospekt avseende företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt i samband med Bolagets […]

15 september 2016
Styrelsen i Immunovia beslutar om riktad emission och företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. Sammanfattning -Styrelsen (”Styrelsen”) i Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om […]

14 september 2016
Immunovia avser att genomföra riktad emission och företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. Sammanfattning -Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission av […]

5 september 2016
Immunovia i djupgående diskussioner om medverkan i stort konsortium gällande största riskgruppen för pankreascancer, nya diabetiker över 50 år

Den största möjligheten att påverka överlevnaden bland de icke ärftliga pankreascancerfallen är att fokusera på tidig detektion av de som är över 50 år och får sin första diabetesdiagnos. Enigheten om detta är nu tydlig och både myndigheter och kliniska center fokuserade på pankreascancer och diabetes initierar forskningsprogram i stor skala i ett flertal olika […]

24 augusti 2016
Immunovia Halvårsrapport 2016

”Under första halvåret 2016 uppnådde Immunovia ett flertal viktiga milstolpar. Goda resultat erhölls från den amerikanska pankreascancerstudien genomförd i samarbete med Knight Cancer Institute. Mycket uppskattade presentationer genomfördes på de viktigaste globala konferenserna inom pankreascancer. Ett särdeles starkt Scientific Advisory Board rekryterades och engagemanget med patientorganisationer ökade. Dessutom slöts ett flertal avgörande avtal med viktiga […]

17 augusti 2016
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 24 augusti 2016

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första halvåret 2016. Telefonkonferensen äger rum kl. 10:00 den 24 augusti och resultatet beräknas publiceras kl. 8:30 samma dag. Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första halvåret 2016. Telefonkonferensen som beräknas pågå i maximalt en timme kommer att hållas på svenska. Efter en […]

16 augusti 2016
Immunovia offentliggör avsikt att ansöka om notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Styrelsen för Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att under första halvåret 2017 ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Immunovias aktier är för närvarande upptagna till handel på Nasdaq First North under ticker IMMNOV. ”Vår ägarbas har successivt blivit bredare sedan listningen på Nasdaq First North den 1 […]

15 juli 2016
Professor Diane Simeone vid universitetssjukhuset i Michigan är den senaste utnämningen till Immunovias vetenskapliga Advisory Board

En omfattande expertis inom klinisk cancerbehandling och biomarkörer i cancer kommer att bidraga till att öka takten inom diagnostik av cancer i bukspottskörteln. LUND, Sweden ― Immunovia tillkännager idag att professor Diane Simeone, innehavare av Greenfields professur i kirurgi och fysiologi vid University of Michigan Medical Center och Direktor för Pancreatic Cancer Center samt en […]

5 juli 2016
Världsledande expert i cancerdiagnostik, professor Aldo Scarpa utsedd till Immunovia Scientific Advisory Board

LUND, Sverige – I linje med Immunovia’s strategi att leverera det första validerade testet för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln, meddelade bolaget i dag att professor Aldo Scarpa har utsetts till bolagets Scientific Advisory Board. Professor Scarpa är Director, ARC-Net Research Centre for Applied Research on Cancer samt Chair, Department of Pathology and Diagnostics […]

23 juni 2016
En ledande amerikansk expert på cancer i magtarmområdet, professor Margaret Tempero är utsedd till Immunovia’s Scientific Advisory Board

LUND, Sverige – Immunovia vars arbete stadigt framskrider mot att leverera det första validerade testet för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln, meddelar i dag att professor Margaret Tempero har utsetts till bolagets Scientific Advisory Board. För närvarande är professor Tempero Director vid UCSF Pancreas Center och leder där bukspottkörtelcancer programmet vid UCSF. Professor Tempero […]

15 juni 2016
IMMray™ PanCan-d posterpresentation vid International Symposium on Pancreatic Cancer i Glasgow, UK, 9-12 juni 2016

The International Symposium on Pancreatic Cancer, “Pancreas 2016”, som ägde rum i Glasgow UK förra veckan, samlade 350 onkologer, kirurger, röntgensjuksköterskor, gastroenterologer, molekylära patologer, patologer samt kliniska och grundläggande forskare från hela världen, att utforska nuvarande kunskap vid diagnos och behandling av cancer i bukspottskörteln. Professor Carl Borrebaeck, Lunds universitet, presenterade i Hot Topic sessionen […]

31 maj 2016
Stämmokommuniké

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299 har hållits lokalen BioForum, hus 406, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund den 30 maj 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Disposition av bolagets vinst och förlust Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 83 086 115 kr överförs i ny räkning. Arvode till […]

30 maj 2016
Dubbelt så hög chans att överleva pankreascancer år 2020

World Pancreatic Cancer Coalition (WPCC) och American Association for Cancer Research (AACR) Pancreatic Cancer Special Conference samlade den 10-15 maj 2016 patientgrupper och ledande sakkunniga i Orlando, Florida för att diskutera cancer i bukspottkörteln, en sjukdom med den lägsta överlevnadsgraden bland de större cancerformerna. Prof Borrebaeck presenterade i sitt tal på AACR mötet hur serumbiomarkörsignaturer […]

30 maj 2016
96% av alla patienter i ett tidigt stadium av cancer i bukspottskörteln upptäcktes i en klinisk valideringsstudie baserad på en Nordamerikansk patientgrupp

Denna andra studie validerar Immunovia’s IMMray™ PanCan-d-test för tidig upptäckt av pankreascancer (LUND) – Immunovia meddelade idag att de har genomfört ytterligare en retrospektiv klinisk valideringsstudie som visar 96 % noggrannhet att upptäcka pankreascancer i ett tidigt stadium. Studien som genomfördes på 90 nordamerikanska patienter i de tidiga stadierna I & II av pankreascancer matchar […]

18 maj 2016
Inbjudan till Immunovia Informationsmöte i Stockholm den 1 juni kl 17.30 med VD Mats Grahn och Styrelseordförande Carl Borrebaeck

Aktieägare som inte har möjlighet att deltaga på Immunovias bolagsstämma den 30 maj i Lund samt övriga intresserade hälsas välkomna till ett informationsmöte där VD Mats Grahn och Styrelseordförande Carl Borrebaeck informerar om bolagets utveckling under 2015 och därefter. Informationsmötet hålls på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm med start kl 17.30 den 1 Juni. Anmälan till […]

9 maj 2016
Immunovia ansluter sig till fler än 40 globala organisationer som samarbetar mot bukspottskörtelcancer vid invigningsmöte

World Pancreatic Cancer Coalition har för avsikt att öka medvetenheten, på ett sätt som aldrig tidigare skett, för en sjukdom med den lägsta överlevnadsgraden av alla större cancersjukdomar. LUND, Sverige – (9 maj, 2016). Den nybildade samarbetsorganisationen World Pancreatic Cancer Coalition (WPCC) samlas för sitt konstituerande möte i Orlando, Florida, den 11 maj, 2016. Vid […]

26 april 2016
Immunovia kallar till årsstämma 2016

Styrelsen i Immunovia AB (publ) har kallat till årsstämma den 30 maj 2016. Stämman kommer att hållas kl 16.00 i samlingslokalen BioForum, hus 406, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund. Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den […]

8 april 2016
Immunovia utser Dr. Marco Del Chiaro från Karolinska Institutet till Scientific Advisory Board

Dr. Del Chiaro bidrar med långvarig erfarenhet från kirurgi av pankreassjukdomar och identifikation av högriskindivider för cancer i bukspottskörteln LUND, Sverige – Immunovia meddelade idag att Dr. Marco Del Chiaro, som är en globalt erkänd expert på kirurgi av pankreassjukdomar, transplantation och robotkirurgi, har utsetts till bolagets Scientific Advisory Board, vilket är i linje med […]

1 april 2016
NOTE about Immunovia and IMMray™ technology information on newswires and social media

Lund, Sweden – During the last months, Immunovia’s news and press releases have caught the attention of social media and journalists around the world. Due to the nature of the Internet, several articles have been published and will continue to be published not only by Immunovia chosen news channels but also by communities of independent […]

9 mars 2016
Immunovia inleder samarbete med ledande konsultföretag för att stärka marknadsförings- och kostnadsersättningsprocessen för pankreascancertest i Tyskland

Immunovia annonserar ett samarbetsavtal med Ehlers, Ehlers & Partner för att utveckla och driva marknadsstrategin för IMMray™ PanCan-d i Tyskland LUND, Sverige – Immunovia, ett Life Science-företag som fokuserar på utveckling av diagnostiska blodbaserade tester för cancer och autoimmuna sjukdomar, meddelar att de idag ingår i ett rådgivande samarbete med Ehlers, Ehlers & Partner, vilka […]

8 mars 2016
Immunovia lanserar hemsida på svenska

LUND, Sverige – Idag lanserar Immunovia AB sin hemsida på svenska som en del i att öka sin närvaro på de nordiska hemmamarknaderna. Företagets globala webbplats lanserades för ett år sedan och online-rapporter visar ett stort antal besökare från hela världen. Sedan i december förra året, då bolaget noterades på Nasdaq Stockholm First North, tillkommer […]

29 februari 2016
Immunovia inleder samarbete med multinationellt Life Science-företag om nytt diagnostiskt test inom Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)

Tillsammans med ett stort multinationellt Life Science-företag kommer Immunovia att utföra två studier för att utvärdera Immunovias IMMray™ SLE-d för diagnos av SLE LUND, Sverige – Immunovia AB meddelar att de idag har ingått ett samarbete med ett stort multinationellt Life Science-företag. Tillsammans ska de genomföra studier som syftar till att utöka applikationsområdet för IMMray™ […]

24 februari 2016
Immunovia publicerar idag Bokslutskommuniké 2015

”Under 2015 tog Immunovia viktiga steg för en kommersialisering av världens första blodbaserade test för cancerdiagnostik, IMMray™ PanCan –d. Vi kunde påvisa att vårt test med 96 procentig noggrannhet kan diagnostisera tidiga stadier av pankreascancer. Under andra halvåret tecknade vi ett omfattande avtal med Knight Cancer Institute på Oregon Health & Science University, USA vilka […]

16 februari 2016
Immunovia presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit

Vator Securities Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag med några av de mest intressanta svenska Life Science-bolagen. Eventet anordnas den 9 mars 2016 på IVA i Stockholm, med start klockan 15:00. LUND, Sverige – Immunovia AB är ett av fem utvalda bolag som ska presentera under eftermiddagen. För presentationen, som börjar klockan 16:00 står Mats Grahn, […]

10 februari 2016
Immunovia och Lunds universitet påbörjar valideringsstudier avseende test för diagnostisering av Lupus (SLE)

Immunovia påbörjar ett nytt program fokuserat på utveckling, validering och kommersialisering av blodbaserade antikroppsarraytester för differentialdiagnos och för prediktion/monitorering av skov vid SLE, även känd som ”lupus”. LUND, Sverige – Immunovia AB meddelar idag att de expanderar applikationsområdet för IMMray™, deras egenutvecklade antikroppsbaserade teknologiplattform, till autoimmuna sjukdomar. ”Uppskattningsvis lider cirka fem miljoner människor av SLE […]

9 februari 2016
Immunovia inleder samarbete med Mount Sinai Health System för validering av blodprovstest för tidig upptäckt av pankreascancer i en klinisk prospektiv studie

LUND, Sverige och New York, USA – Immunovia AB har nöjet att meddela att Mount Sinai Health System kommer att vara ett av de cancercenter som deltar i en klinisk prospektiv studie för tidig diagnos av pankreascancer. Studien ska validera Immunovias blodprovstest, IMMray™ PanCan-d, och kommer att genomföras på flera cancercenter både i USA och […]

19 januari 2016
Immunovia och University of Liverpool inleder samarbete för att validera blodbaserat test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i en prospektiv klinisk studie

LUND, Sverige, och Liverpool, Storbritannien – I linje med Immunovias strategi att leverera det första validerade testet för tidig diagnos av pankreascancer meddelar företaget att Pancreatic Biomedical Research Unit inom NIHR, det nationella institutet för hälsoforskning vid Royal Liverpool University Hospital, blir den första europeiska enheten som deltar i den prospektiva kliniska studien för tidig […]

18 december 2015
Ett White Paper beskriver uppskattad effekt av ny biomarkördiagnostik på överlevnad vid pankreascancer

LUND, Sverige – I ett White Paper sammanfattar Immunovia kliniska bevis från de retrospektiva studier som hittills utförts på pankreascancer med IMMray™ PanCan-d. Testet med blodbaserade biomarkörsignaturer upptäcker pankreascancer i alla stadier, framförallt i de opererbara cancerstadierna I och II, och har därmed potential att förbättra patienternas 5-års överlevnad från 4-6 % till 50-60 %. […]

3 december 2015
IMMray™ PanCan-d upptäcker 98 procent av alla fall av pankreascancer i en retrospektiv studie av 1 400 blodprov

Den största studien någonsin för diagnos av pankreascancer banar vägen för tidig intervention som kan öka överlevnaden avsevärt. LUND ― CREATE Health – strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund i samarbete med Immunovia tillkännagav idag att de har slutfört en retrospektiv studie som visar att med 96 procents noggrannhet kan testet IMMray™ PanCan-d skilja […]

2 december 2015
Immunovias aktie steg 60 procent första handelsdagen på Nasdaq First North och omsatte 28,5 miljoner kronor

Aktier i Immunovia AB (IMMNOV) kunde igår för första gången handlas på Nasdaq Stockholm First North. Vid stängning hade aktiekursen stigit med 60 procent jämfört med introduktionspriset. Intresset från investerare var stort. Aktier för 28,5 miljoner kronor omsattes under dagen, vilket är rekord i förhållande till jämförbara noteringar på First North under 2015. Immunovia är […]

26 november 2015
Immunovia godkänt för handel på Nasdaq First North från 1 december 2015

Immunovia AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North. Första handelsdag är den 1 december 2015. Immunovia är ett svenskt forskningsbolag som har utvecklat en ny metod för att med hjälp av blodprov diagnostisera pankreascancer. Med Immunovias test kan diagnos ställas tidigare vilket ger väsentligt förbättrade möjligheter […]

19 november 2015
Immunovias nyemission övertecknad fem gånger inför notering på Nasdaq First North

Nyemissionen i Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev tecknad till 305 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 500 procent. Genom emissionen tillförs Bolaget därigenom 60 MSEK före emissionskostnader och får omkring 1 100 nya aktieägare. Beräknad första dag för handel med Bolagets aktie på Nasdaq […]

30 oktober 2015
Immunovia AB offentliggör prospekt avseende nyemission av aktier inför notering på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende nyemission av aktier inför notering av Bolagets […]

5 oktober 2015
Teknologiplattformen IMMrayTM presenteras idag i Sveriges Radio, Sydsvenskan, SVT1 Rapport

Christer Wingren, professor vid avdelningen för immunteknologi i Lund samt Chief Technology Officer på Immunovia AB, intervjuas idag på Sveriges Radio om tekniken som upptäcker en särskilt svårbehandlad form av cancer. Det är nämligen forskare vid CREATE Health Translational Cancer Center vid Lunds Universitet som tagit fram ett test som med ett enkelt blodprov visar […]

5 oktober 2015
Immunovia och Knight Cancer Institute gör gemensam satsning för tidig upptäckt av pankreascancer (Swedish)

LUND, Sverige, och PORTLAND, Oregon – Immunovia AB inleder nu ett samarbete med Knight Cancer Institute på Oregon Health & Science University (OHSU). En viktig milstolpe i den kliniska valideringen och kommersialiseringen i USA av Immunovias första test för tidig diagnos av pankreascancer. Cancer i pankreas är en av de dödligaste cancerformerna, med en fem-års […]

11 september 2015
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB (publ)

Immunovia går nu in i en kommersiell fas där erfarenhet av marknadsintroduktioner av banbrytande teknologi i den medicinska branschen blir mycket viktigt för bolaget. För att stärka styrelsen med detta som bakgrund föreslår ägare med över 44% av aktiekapitalet nyval av 2 ledamöter. Styrelsen i Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till extra […]

18 maj 2015
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB (in Swedish only)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB Styrelsen i Immunovia AB, org nr 556730-4299, kallar härmed till årsstämma. Datum:                 2015-06-01 Tid:                       16.00 Plats:                    Samlingslokal Tellus 301, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen […]

23 mars 2015
Immunovia har fått ett anslag på 40 miljoner kronor godkänt av EUs ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020

Immunovia har fått ett anslag på 40 miljoner kronor godkänt av EUs forsknings- och innovations ramprogram Horizon 2020, för att genomföra klinisk validering av det första blodbaserade testet för tidig detektion av bukspottkörtel cancer.   (Lund, Sverige, 23 mars, 2015) Immunovia AB annonserar idag att företaget har fått en ansökan på 4,2 miljoner euro, ca […]

9 mars 2015
A short overview of the connections between diabetes and pancreatic cancer

Up to 85% of pancreatic cancer patients also develop diabetes or hypoglycaemia and patients with new-onset diabetes run a 5-8 fold increased risk of being diagnosed with pancreatic cancer. The connection between diabetes and pancreatic cancer has been known and investigated since the late 19th century, but still no clear picture has emerged explaining the […]

17 december 2014
Immunovia will introduce its blood based test for early detection of pancreatic cancer firstly in the US

Immunovia, a company located in Lund, Sweden, will introduce a blood test for early detection of pancreatic cancer. The company created by investigators at Create Health Cancer Center in Lund, has developed an antibody array technology platform that is using the immune system as an early, specific and sensitive sensor for the disease. The test […]

1 november 2014
A new weapon to beat pancreatic cancer? Näringsliv, Sweden, nr 5

This article presents in general terms Immunovia´s blood based test for early diagnosis of pancreatic cancer. The article provides an overview of the antibody based microarray technology that can be applied to other autoimmune diseases and cancers. Click here to read more (pdf)

22 september 2014
Framgångsrik kapitalanskaffning (article in Swedish)

Immunovia AB, ett molekylärdiagnostikbolag baserat på en banbrytande teknologi som möjliggör tidig diagnostik av komplexa sjukdomar såsom cancer, där det idag helt saknas kliniskt fungerande lösningar, tillkännager idag 20 maj 2014 slutförandet av en kapitalanskaffning i en övertecknad nyemission om 43 miljoner kronor. Immunovia AB är ett svenskt bolag som har utvecklat vad som kan […]