Tidig upptäckt

Print

Det finns för närvarande ingen standardmetod för diagnos eller tidig upptäckt av pankreascancer. Om diagnos ställs i ett tidigt stadium är operation det som ger de bästa möjligheterna att kontrollera pankreascancern på lång sikt, men de flesta patienter får diagnosen i ett senare stadium och är då inte bra kandidater för kirurgi. Det finns därför ett akut behov av tester som är känsliga nog att upptäcka pankreascancer i de tidiga stadierna.

Pankreascancer har fyra stadier som beskriver sjukdomens utveckling.

De tidiga stadierna räknas som stadium I och II, då tumören går att operera bort. Sjukdomen har ännu inte spridits till övriga kroppen och patienten kan därför opereras. I stadium IA är tumören mindre än 2 cm, medan den i stadium IB är större än 2 cm, men har ännu inte spridits till andra organ. I stadium IIA har cancern spridits till intilliggande vävnad och organ, men inte till lymfkörtlar. I stadium IIB har sjukdomen spritts till omgivande lymfkörtlar, vävnad och organ.

Idag diagnostiseras patienter i de senare stadierna (III och IV). I stadium III har sjukdomen spridits till större blodkärl kring bukspottkörteln och kan även ha spridits till intilliggande lymfkörtlar. I stadium IV kan tumörerna vara av obegränsad storlek och ha spritt sig till såväl intilliggande organ som organ längre bort, såsom lungor, lever och bukhåla.

Pankreascancer diagnostiseras huvudsakligen med hjälp av datortomografi (CT), magnetröntgen (MRI), endoskopiskt ultraljud (EUS), Endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP), laparoskopi och biopsi. Tyvärr visar sig dessa tester inte vara 100 % effektiva för att upptäcka små lesioner, cancerförstadium eller tidiga cancertumörer som gör behandling mer effektiv.

 

För personer med ökad risk på grund av ärftliga eller andra faktorer är det särskilt viktigt med effektiva metoder för tidig upptäckt. Det ideala för tidig upptäckt vore ett blodprov som identifierar en viss substans i blodet som med hög säkerhet kan påvisa cancer, som t.ex. PSA-testet för prostatacancer, eftersom detta prov är enkelt att utföra och mycket kostnadseffektivt. IMMray™ PanCan-d är det första blodbaserade testet för tidig och specifik (differentiell) diagnos som ger läkaren information som kan användas som utgångspunkt för åtgärder. Immunovia har tagit fram kliniskt relevanta serumbiomarkörer (en biomarkörsignatur) kopplade till pankreatiskt adenokarcinom. Dessa biomarkörer kan användas för att ställa en differentierad diagnos på ett tidigt cancerstadium. Testet är ämnat för allmän kontroll av riskgrupper samt för utredning av patienter med misstänkta symtom. IMMray™ PanCan-d är ännu inte tillgängligt, eftersom flera kliniska evidensstudier fortfarande pågår.