Symtom och riskfaktorer

Pankreascancer kallas ofta en ”tyst sjukdom”, eftersom den i de tidiga stadierna inte orsakar några märkbara tecken eller symtom. När sjukdomen utvecklas vidare kan följande symtom förekomma: gulsot, smärta i övre- eller mellersta delen av magen och ryggen, oväntad viktnedgång, aptitlöshet och trötthet. Observera dock att även andra sjukdomar som till exempel pankreatit, bukspottkörtelinflammation, kan orsaka samma symtom.

Referens: Informationen på patientinformationssidorna är en sammanfattning av information på www.pancan.org och www.cancerresearchuk.org. Om du vill ha mer information kan du besöka följande webbplatser: Användbara länkar