Diagnos

På grund av avsaknaden av symtom i sjukdomens tidiga stadier och bukspottkörtelns placering, djupt inne i buken, är det svårt att upptäcka och diagnostisera pankreascancer innan sjukdomen redan har utvecklats till ett allvarligt hälsotillstånd. Dessutom påminner symtomen om de hos andra sjukdomar, det vill säga de pekar inte entydigt mot pankreascancer. Patienter med symtom som kan tyda på pankreascancer behöver undersökas snarast, vanligtvis med så kallad datortomografi, och bör remitteras till specialistavdelning för vidare utredning. Läkare från röntgenavdelning, patologi- och onkologiavdelning samarbetar då för att komma fram till ett beslut om diagnos och behandling. Efter detta kommer de att träffa patienten och dennes familj för att tillsammans besluta om lämplig behandlingsform.

Blodtester

För närvarande finns inga enkla blodprover som kan upptäcka eller diagnostisera pankreascancer. Men en person med pankreascancer kan dock ha förhöjda bilirubin- och leverenzymvärden i blodet om cancern blockerar gallgången. Höga nivåer av vissa hormoner i blodet kan också vara ett tecken på en sällsynt neuroendokrin tumör i bukspottkörteln, som insulinom eller gastrinom.

Efter diagnos kan två typer av blodtester övervaka tumörens utveckling:

CA 19-9

Det normala värdet för CA 19-9 i blodet på en frisk person är 0–37 U/ml (enheter per milliliter). Nivån av CA 19-9-associerat antigen är förhöjd hos många patienter med pankreascancer, men inte hos alla. Dessutom kan även vissa andra tillstånd som inte är cancerrelaterade orsaka hög nivå av CA 19-9. Av denna anledning kan inte CA 19-9-testet användas för att ställa diagnosen pankreascancer.

CEA (Carcinoembryonalt antigen)

CEA-testet är ett blodtest där nivån av CEA-protein i blodet mäts. Detta protein finns i det växande embryot, men försvinner från blodet vid födseln och finns normalt bara i icke-mätbara mängder i vuxen ålder. Om CEA återfinns i blodet hos en vuxen kan det tyda på att cancer finns i kroppen, inklusive pankreascancer.

Detta test används dock inte för att ställa diagnosen pankreascancer eftersom CEA-proteinet inte produceras av alla pankreastumörer. Andra tumörer, som tjocktarmscancer kan också orsaka en ökning i CEA. Dessutom kan även andra faktorer, till exempel rökning, öka CEA-koncentrationen i blodet, även om ingen cancer förekommer. Liksom CA 19-9 kan CEA därför inte användas som diagnostiskt test eller allmänt undersökningstest för pankreascancer. Att mäta CEA nivån i blodet är det mest effektiva sättet att kontrollera om en befintlig tumör i bukspottkörteln svarar på behandling. Om en pankreastumör producerar CEA-proteinet och man opererar bort tumören bör CEA-nivån i blodet återgå till det normala.

*Texterna tillhandahålls av: www.pancan.org, www.cancerresearchuk.org