Patientinformation

Allmän information om pankreascancer

Bukspottkörteln, pankreas, är en päronformad körtel som är cirka 15 cm lång och ligger bakom magsäcken och framför ryggraden. Den har två huvudsakliga funktioner: först och främst tillverkar den enzymer som utsöndras som en vätska i tunntarmen för att hjälpa till att bryta ned och smälta maten.  Denna funktion utförs av celler som kallas exokrina celler. Den andra funktionen är att tillverka hormoner, insulin och glukagon, som reglerar kroppens blodsockernivå, vilket är viktigt för att kroppens vävnader och organ ska få tillräcklig näringstillförsel. Dessa hormoner produceras av de endokrina cellerna i bukspottkörteln.

Cirka 95 % av alla fall av pankreascancer börjar i de exokrina cellerna och detta kallas PDAC (pankreasduktalt adenocarcinom).

Pankreascancer är en sjukdom där maligna celler (cancerceller) uppträder i bukspottkörteln.

Denna sjukdom drabbar varje år över 42 000 personer i USA och omkring 70 000 personer i Europa.

Referens: Informationen på patientinformationssidorna är en sammanfattning av information på www.pancan.org och www.cancerresearchuk.org. Om du vill ha mer information kan du besöka följande webbplatser: Användbara länkar