Fördelar för patienter och vårdinstitutioner

Patients and healthcare providers benefits IMMray PanCan_d table

Anmärkning: IMMray™ PanCan-d är ännu inte tillgängligt på marknaden, eftersom flera kliniska evidensstudier fortfarande pågår.

6691