Översikt över kliniska evidensstudier

 

1. De första kliniska studierna utfördes på 109 fall/kontroller under 2010 och 2011 av cancerforskningscentret CREATE Health i Lund. Studierna visade att biomarkörsignaturen IMMray™ PanCan-d kan skilja på patienter med pankreascancer från friska individer.

 

2. 2012-2013 utförde CREATE Health i Lund en klinisk evidensstudie med 148 serumprover från friska kontrollgruppsindivider/patienter med pankreatit/patienter med pankreascancer. Studien visade att IMMray™ PanCan-d kan skilja på friska donatorer, pankreatitpatienter och patienter med pankreascancer.

 

3. Under 2013-2014 genomförde CREATE Health en multicenterstudie i samarbete med fem olika sjukhus i Spanien. 338 fall/kontroller testades med IMMray™ PanCan-d och resultaten visade att vår biomarkörsignatur för diagnos av pankreascancer är robust, dvs att testet genomfördes på prover från flera olika platser hade ingen negativ påverkan.

 

4. 2014 initierade CREATE Health ett långsiktigt samarbete med TMUCIH, Tianjin Medical University Cancer Institute and Hospital, ett av de två nationella cancercentra i Kina. Denna kliniska evidensstudie utfördes på 308 fall/kontrollpatienter av asiatiskt ursprung och det visade att IMMray™ PanCan-d även är lämpligt för populationer med olika genetisk sammansättning. Dessutom gav studien den första indikationen på att testet kan upptäcka pankreascancer hos patienter i de tidiga, asymtomatiska stadierna I och II. En publikation som sammanfattar resultaten av denna studie kommer inom kort.

 

5. Under 2015 har CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning, i samarbete med Immunovia slutfört en retrospektiv studie som visar att med 96 procents noggrannhet kan testet IMMray™ PanCan-d skilja patienter med pankreascancer i stadium I och II från friska kontrollpersoner, dvs i stadier där cancern går att operera. Då alla stadier av pankreascancer analyseras rapporteras Immunovias test ha en noggrannhet på hela 98%. Studien omfattar 1 400 blodprover, vilket gör den till den största studien någonsin för diagnos av pankreascancer i alla stadier.

 

6795