IMMray™ PanCan-d egenskaper och fördelar

IMMray technology features and benefits table

Anmärkning: IMMray™ PanCan–d är ännu inte tillgängligt på marknaden, eftersom flera kliniska evidensstudier fortfarande pågår.

6734