Hälsoekonomiska fördelar

pricing

 

Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, har utfört en hälsoekonomisk studie av tidig upptäckt av pankreascancer. Denna studie har publicerats i International Journal of Cancer och visar sammanfattat att möjligheten att screena högriskpatienter för pankreascancer med Immunovias biomarkörtest, IMMray™ PanCan-d, skulle resultera i en kostnad för ett QALY (Quality Adjusted Life Year) som ligger långt under tröskeln för vad man är villig att betala i Europa.

Diagrammet ovan illustrerar kostnaden per QALY för olika screeninggrupper. Vad man är villig att betala per QALY är en tröskel där de som betalar för hälso- och sjukvårdssystemen i Europa anser att det är hälsoekonomiskt lönsamt att introducera ett nytt verktyg. Vad man är villig att betala varierar mellan olika länder och den röda linjen vid 50 kEUR motsvarar den genomsnittliga betalningsnivån per QALY i Europa. Om kostnaden per QALY ligger under denna linje skulle alltså testet anses hälsoekonomiskt försvarbart med en introduktion.

Den första stapeln är resultatet om hela befolkningen över 60 år skulle screenas, vilket som förväntat inte är hälsoekonomiskt försvarbart på grund av den låga incidensen. Den andra stapeln representerar screening av riskgruppen medelålders med nyligen förvärvad diabetes och den tredje av en riskgrupp med ärftlighet. Båda dessa uppvisar en kostnad per QALY som ligger på en bråkdel av vad man är villig att betala. I dessa tre staplar antas att priset per test är 400 euro.

En sensitivitetsanalys där priset per test är 1000 euro illustreras i staplarna 4 och 5 för samma två riskgrupper och visar att kostnaden per QALY fortfarande ligger inom området för vad man är villig att betala.

Referens:
Modelling the benefits of early diagnosis of pancreatic cancer using a biomarker signature. The Swedish Institute for Health Economics. Ghatnekar O. et al. International Journal of Cancer, 2013.