Frågor och Svar

F: När kommer IMMray™ PanCan-d finnas tillgängligt för beställning?

S: Testet IMMray™ PanCand är i en sen utvecklingsfas och så snart de kliniska evidensstudierna har slutförts planerar vi att göra testet tillgängligt. Vi kommer att uppdatera webbplatsen så snart resultaten av studierna är klara.

 

F: Hur tidigt kan testet upptäcka pankreascancer?

S: Med nuvarande teknik upptäcks pankreascancer vanligtvis i stadium III eller IV, när den normalt inte går att operera. Med IMMray™ PanCan-d kan cancern upptäckas redan i stadium I eller II. Därför kommer avsevärt många fler patienter kunna opereras och överlevnaden skulle kunna öka från fyra procent till cirka 60 procent.

 

F: Varför valdes dessa biomarkörsignaturer?

S: Eftersom immunsystemet är utformat för att reagera specifikt och tidigt mot alla sjukdomar är det logiskt att utforska immunsystemet som en specifik, känslig och tidig sensor för sjukdom. Vi undersöker först en stor uppsättning potentiella biomarkörer och kondenserar sedan listan till en kort, 5 till 25 markörer, definierad lista som ger den bästa specificiteten och sensitiviteten.

 

F: Hur stor mängd prov behövs för testet?

S: IMMray™ PanCan-d fungerar med så lite som en droppe blod, vilket är mindre än 1 µl. För optimal provhantering föredrar vi dock 20 µl.

 

F: Hur vet man att det är cancer och inte något annat inflammatoriskt tillstånd?

S: Med över 900 patientprover studerade skiljer Immunovias 25-proteinsignatur med hög specificitet/sensitivitet (>95 %) mellan pankreascancer och pankreatit och friska individer.

QA

 

F: Hur mycket kostar det och hur beställer jag ett test?

S: Testet går inte att beställa ännu, eftersom vi fortfarande har flera pågående evidensstudier. Om du är intresserad av att veta mer om detta kan du skicka din fråga via Kontakta oss så svarar vi inom två arbetsdagar.

 

F: Vad är skillnaden mellan detta test och genetiska tester?

S: IMMray™ PanCan-d visar den faktiska statusen hos pankreascancern i kroppen, medan genetiska tester endast utvärderar risken att drabbas av sjukdomen.

6779