Bli vår partner

För närvarande samarbetar vi med flera referenslaboratorier samt med universitetssjukhus i flera delar av världen för att implementera testet IMMray™ PanCan-d.

Vi är också intresserade av samarbeten med bioteknik-/läkemedelsföretag som söker urval av specifika biomarkörsignaturer för diagnos och behandlingsmonitorering av autoimmuna sjukdomar och cancer.

Om du vill ha mer information om partnerskap och samarbetsmöjligheter får du gärna kontakta oss.

 

6630