Pressmeddelanden

16 februari, 2018 14:02
Den spanska kliniken Santiago de Compostela går med i den största prospektiva studien någonsin avseende ärftlig risk att utveckla bukspottkörtelcancer

Internationell validering genom samarbete mellan ledande cancercentra i Europa och USA är en viktig del av Immunovias utvecklings- och kommersialiseringsstrategi för portföljen av IMMray®-test. Därför har företaget påbörjat PanFAM-1, den största prospektiva multicenterstudien för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer någonsin med användning av IMMray® PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. 


Release

15 februari, 2018 08:02 R
Immunovia bokslutskommuniké januari-december 2017

”Fjärde kvartalet 2017 markerar i flera avseenden en viktig brytpunkt för Immunovia. Vi avslutade vårt sista år av rent förkommersiell verksamhet, och har nu inlett vad vi planerar ska bli vårt första kommersiella verksamhetsår med säljstart under andra hälften av 2018.”

”Arbetet har gått bra och vi förväntar oss att under 2018 som planerat börja sälja IMMray® PanCan –d-testet till både privatpersoner och hälsovårdsorganisationer som betalar själva, så kallade ”self-pay”-kunder.”

”Det interna arbetet med att förbereda bolaget för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista slutfördes under året. Ansökan är inlämnad och vi väntar oss ett beslut under första kvartalet 2018.”


Release

12 februari, 2018 16:02
Inbjudan till presentation av Immunovias bokslutskommuniké 2017 den 15 februari 2018

Lund (Sverige) - Immunovia publicerar bolagets bokslutskommuniké 2017, för perioden januari – december 2017, torsdagen den 15 februari 2018, klockan 08:00 (CET).


Inbjudan presenation av Immunovias Q4 2017

8 februari, 2018 07:02
Massachusetts General Hospital går med i den prospektiva studien PanFAM-1 för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer hos kända högriskgrupper

Att skapa samarbeten och etablera en närvaro i USA spelar en central roll i Immunovias strategi för ersättningssystem och marknadsintroduktion. Även att fortsätta expandera PanFAM-1 till den största prospektiva multicenterstudien någonsin för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer är ett viktigt steg mot dessa mål. Att det välrenommerade MassGen medverkar förstärker studien som syftar till att validera IMMrayTM PanCan-d, Immunovias blodbaserade test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer.


Release

11 januari, 2018 14:01
Immunovia accelererar bukspottkörtelcancerstudie av diabetespatienter genom samarbete med Dansk Center for Strategisk Forskning i Type2 Diabetes- DD2

LUND ― Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) har idag ingått en avsiktsförklaring för ett samarbete med Dansk Center for Strategisk Forskning i Type 2 Diabetes (DD2). Avsikten är att DD2-centret ska medverka i den banbrytande prospektiva studien PanDIA-1 som undersöker typ-2 diabetiker över 50 års ålder och risken att dessa utvecklar bukspottkörtelcancer. 


Release

22 december, 2017 14:12 R
Immunovia expanderar multicenterstudien för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln genom samarbete med välrenommerade University of Pittsburgh

Samarbetet med ledande bukspottkörtelcancercenter i USA är en viktig hörnsten i Immunovias återbetalningsstrategi och marknadsintroduktion. Den nuvarande expansionen av PanFAM-1, den hittills största prospektiva multicenterstudien för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln, är ett annat viktigt steg mot dessa mål. Studien syftar till att validera IMMrayTM PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln


Release

20 december, 2017 14:12 R
Sahlgrenska är första svenska deltagaren i hittills största prospektiva multicenterstudien för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln

Studien syftar till att validera IMMrayTM PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln


Release

18 december, 2017 15:12
Immunovia inbjuder till telekonferens den 20 december 2017 på engelska

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med starten av PanDIA-1, världens mest omfattande prospektiva studie av riskgruppen nydiagnostiserade diabetespatienter (new onset diabetes, NOD) för bukspottkörtelcancer. Telefonkonferensen äger rum kl. 15:00 den 20 december, 2017.


Release

18 december, 2017 08:12 R
Immunovia påbörjar världens mest omfattande studie av diabetespatienter i en prospektiv bukspottkörtelcancerstudie stödd av SWElife

Insamlingen av blodprover, som kommer att ge Immunovia tillgång av upp till 6 000 diabetespatienter, grundar sig på samarbeten mellan Sveriges två största universitet, Lund och Uppsala, Lund University Diabetic Center samt Region Skåne och Region Uppsala.


Immunovia SWElife 20171218

30 november, 2017 17:11
H.M. Konung Carl XVI Gustaf besökte igår Immunovia med IVA Kungliga Teknikresa

LUND ― IVA Kungliga Teknikresa med hedersgästen H.M. Konung Carl XVI Gustaf besökte igår, den 29 november 2017, CREATE Health Cancer Center och fyra av de mest innovativa företagen på Medicon Village. Delegationen bestående av framträdande politiker och industriella ledare inkluderade Skånes landshövding Anneli Hulthén såväl som VD för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, prof. Tuula Teeri. Leif Johansson, Preses för IVA, ledde delegationen.


H.M. Konung Carl XVI Gustaf besökte igår Immunovia med IVA Kungliga Teknikresa

16 november, 2017 08:11
World Pancreatic Cancer Day is today: If pancreatic cancer is found early, it saves lives

LUND, Sweden ―Today on World Pancreatic Cancer Day, pancreatic cancer remains to show one of the lowest survival rates among all major cancers. In nearly every country, pancreatic cancer is the only cancer with a single-digit five-year survival rate (2-9 percent). Every day, more than 1,000 people worldwide will be diagnosed with pancreatic cancer, and an estimated 985 will die from the disease. It is estimated that by 2020, 418,000 new cases will be diagnosed globally.


Release

13 november, 2017 09:11
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 13 november 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av resultatet för tredje kvartalet 2017. Telefonkonferensen äger rum kl. 16:00 den 13 november.


Release

10 november, 2017 08:11 R
Immunovia Delårsrapport, januari-september 2017

“De viktiga prospektiva studierna för pankreastestet inom diabetesgruppen (”PANDIA-1”) samt tidiga symptomgruppen (”PANSYM-1”) har i diskussionerna med kliniska partners gjort signifikanta framsteg både för PANSYM-1 och PANDIA-1. I slutet av oktober påbörjades insamlingen av blodprover från patienter med tidiga symptom vid University College London Hospital, en mycket viktig milstolpe för PANSYM-1. Den retrospektiva diabetesriskgruppstudien som baseras på biobanken från Region Skåne är nu igång.”


Release

7 november, 2017 14:11 R
Valberedning utsedd inför årsstämma 2018 i Immunovia AB (Publ)

Enligt den instruktion för valberedning i Immunovia AB (Publ) som antogs på årsstämman den 25 april 2017 ska valberedningen bestå av tre ledamöter.  


Release

2 november, 2017 08:11 R
University College London Hospital påbörjar insamlingen av blodprov för att utvärdera Immunovias IMMray™ PanCan-d för patienter med symptom

University College London Hospital kommer att utvärdera Immunovias IMMray™ PanCan-d på 360 patienter med symptom som tyder på tidig bukspottkörtelcancer


Release

31 oktober, 2017 17:10 R
Nytt aktiekapital och antal aktier i Immunovia

Aktiekapitalet och antalet aktier i Immunovia AB (publ) har ändrats till följd av att teckningsoptioner i bolaget utnyttjats.

·         Aktiekapitalet har från med 840 902,95 SEK till 865 902,95 SEK.
·         Antalet aktier har ökat med 514 000 till 17 318 059 aktier.
·         Utspädningen är därmed 3,1 procent.


Release

30 oktober, 2017 16:10 R
Immunovia tilldelas 4,9 MSEK från Swelifes acceleratorutlysning

Bidraget stödjer slutförandet av utvecklingsstudierna av IMMray™ PanCan-d, det första blodbaserade testet för upptäckt av bukspottkörtelcancer i ett tidigt skede vilket ökar möjligheten för framgångsrik kirurgisk behandling.


Release

23 oktober, 2017 10:10 R
Immunovia inleder storskaligt samarbete med Linköpings Universitet kring upptäckten av autoimmuna biomarkörer

Målet är att utveckla nästa generations diagnostik av autoimmuna sjukdomar baserat på IMMray™, Immunovias egenutvecklade plattform för array av antikroppar.


Release

2 oktober, 2017 11:10
Immunovia AB håller tidsplan för ansökan om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

Som tidigare annonserat var förberedelserna av Bolagets interna processer för kraven på Nasdaq Stockholms huvudlista beräknade att vara klara under september för initiering av Nasdaqs process. Detta mål har uppnåtts och Nasdaqs process och revision följer nu med målet att notera Bolaget på huvudlistan.


Release

26 september, 2017 18:09 R
Ledning och anställda i Immunovia tecknar nya aktier med stöd av teckningsoptioner


Release

7 september, 2017 15:09 R
Immunovia offentliggör samarbete med Lunds Universitets Diabetescentrum i arbetet för tidig upptäckt av pankreascancer hos diabetesriskgrupp

LUND, Sverige – Immunovia AB offentliggör samarbete med forskarna på Lunds Universitets Diabetescentrum (LUDC) för att validera bolagets biomarkörsignatur hos högriskgruppen 50 år eller äldre nyligen diagnosticerade typ 2-diabetespatienter (NoD). Det är åtta gånger större risk att denna grupp utvecklar pankreascancer jämfört med allmänna befolkningen.


PR Immunovia LUDC retro diabetes

23 augusti, 2017 08:08 R
Immunovia Delårsrapport, januari-juni 2017

“Under andra kvartalet kunde vi annonsera att vi etablerar vårt amerikanska kontor i Boston. Huvudkontoret för USA inkluderar ett eget referenslaboratorium som kompletterar vårt tidigare samarbete med Knight Diagnostic Laboratories, därmed får vi leveranskapacitet i både östra och västra USA.”

”För Immunovia var en annan höjdpunkt under kvartalet de utmärkta studieresultaten för differentiering av Reumatoid Artrit (”RA”) samt Sjögrens Syndrom och Vasculitis. Resultaten kompletterar de tidigare från differentialstudien som vi redovisade för SLE under första kvartalet. Detta bekräftar ytterligare att vår plattform IMMrayTMär generellt tillämpbar på många olösta kliniska problem inom både cancer och autoimmunitet samtidigt som det specifikt stärker våra möjligheter inom autoimmunitetsområdet.”

”Vi har under kvartalet annonserat att vi tillsammans med Knight Cancer Institute vid OHSU fått ett anslag från patientorganisationen PANCAN för att stödja en retrospektiv studie på amerikanska patienter som utvecklat pankreascancer efter diabetesdiagnos.”


Release

18 augusti, 2017 08:08
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 23 augusti 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första halvåret 2017. Telefonkonferensen äger rum kl. 16:00 den 23 augusti och resultatet beräknas publiceras kl. 8:30 samma dag.


Release

17 juli, 2017 08:07 R
Global expert på bukspottkörtelcancer, professor Stephen Pereira vid University College London, utsedd till Immunovias Scientific Advisory Board

LUND, Sverige – Immunovia offentliggör att professor Stephen Pereira, en av de globalt ledande experterna inom diagnostik av tidiga symtom på bukspottkörtelcancer och initiativtagare för multidisciplinära diagnostiska center, har utsetts till Bolagets Scientific Advisory Board. Pereira är för närvarande professor i hepatologi & gastroenterologi vid UCL, University College London, och praktiserande i bukspottskörtelrelaterad medicin vid UCL Hospitals och The Royal Free Hospital.


Release

30 juni, 2017 08:06 R
Immunovia tilldelas i samarbete med Oregon Health and Science University ett av forskningsanslagen från Pancreatic Cancer Action Network 2017

LUND, Sverige - Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN), den största patientorganisationen i USA, i samarbete med donatorer, tilldelade professor Brett Sheppard och professor Rosalie Sears från Oregon Health and Science University ett av sina forskningsanslag för 2017. Sammanlagt värde uppgår till 250 000 USD.


Release

28 juni, 2017 08:06 R
Immunovia etablerar huvudkontor för USA verksamheten och ackrediterat referenslaboratorium i Boston

LUND, Sverige ― Immunovia meddelar idag att Boston, Massachusetts USA, har valts som etableringsort för Immunovias amerikanska huvudkontor. I samband med etableringen har avtal för ändamålsenliga lokaler för verksamheten tecknats. Den amerikanska verksamheten kommer driva dels ett referenslaboratorium för att täcka östra USA och dels bidra med kommersiellt stöd för marknadsetablering, försäljning och kundsupport.


Release

21 juni, 2017 08:06 R
Immunovias IMMray™ biomarkörer särskiljer Reumatoid artrit från andra autoimmuna sjukdomar med en träffsäkerhet på 89%

LUND, Sverige – Immunovia meddelar idag att de har genomfört analysen av de tre andra autoimmuna sjukdomarna som ingår i den tidigare rapporterade retrospektiva autoimmuna sjukdomsstudien, utförd i samarbete med Immunotekniska institutionen, vid Lunds universitet. Studien bestod av 315 blodprover och omfattade de huvudsakliga autoimmuna indikationerna, såsom Systemic Lupus Erythematosus (SLE), Reumatoid artrit (RA), Sjögrens syndrom, Systemisk vaskulit. För SLE, rapporterades två uppsättningar differentialdiagnosdata tidigare 7 mars 2017.


Release

16 juni, 2017 08:06 R
Immunovia AB offentliggör tidplan för ansökan om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

LUND, Sverige ―Styrelsen för Immunovia AB offentliggör idag tidplan för ansökan om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Immunovias aktier är för närvarande upptagna till handel på Nasdaq First North under kortnamnet IMMNOV.


Release

13 juni, 2017 15:06 R
Immunovias biomarkör-signatur för diagnos av pankreascancer nu patenterad i Japan

LUND, Sverige ― Immunovia meddelar att de från den japanska patentmyndigheten beviljats patent för deras biomarkör-signatur för diagnos av pankreascancer. Japanskt patent-nr JP 611501, är det första patentet som tilldelats Immunovia i Japan. Det avser IMMray™ PanCan-d-testet.


Release

25 april, 2017 17:04 R
Immunovia Stämmokommuniké

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299, har hållits den 25 april 2017 i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.


Release

20 april, 2017 08:04 R
Immunovia Delårsrapport januari-mars 2017


Release

19 april, 2017 10:04 R
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 20 april 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första kvartalet 2017. Telefonkonferensen äger rum kl. 16:00 den 20 april och resultatet beräknas publiceras kl. 8:30 samma dag.


Release

24 mars, 2017 08:03 R
IMMUNOVIA AB KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA OCH PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016


Release

7 mars, 2017 08:03 R
Slutgiltiga data från omfattande svensk studie bekräftar att IMMray™ biomarkörer särskiljer SLE från andra autoimmuna sjukdomar med 96% träffsäkerhet

LUND, Sverige: Idag offentliggör Immunovia att den omfattande studien på autoimmuna sjukdomar, som genomfördes i samband med Lunds Universitet IDEA Center, har slutförts. Studien som först presenterades i januari, innefattande 315 blodprov och var specifikt utformad för att bedöma effektiviteten hos IMMray™ blodbaserade biomarkörsignaturers förmåga att särskilja SLE från tre andra vanliga autoimmuna sjukdomar: Reumatoid Artrit, Sjögrens Syndrom och Vaskulit. Det finns ett tydligt kliniskt behov av ett sådant test, eftersom mer än 50% av SLE-patienter initialt får fel diagnos, främst på grund av tvetydiga laboratorie-testresultat.


Release

22 februari, 2017 08:02 R
Immunovia tillkännager genomförd blocktransaktion i bolagets aktier


Release

15 februari, 2017 08:02 R
Immunovia Bokslutskommuniké 2016


Release

14 februari, 2017 10:02 R
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 15 februari 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av helårsresultatet för 2016. Telefonkonferensen äger rum kl. 16.00 den 15 februari och resultatet beräknas
publiceras kl. 08.00 samma dag.


Release

13 februari, 2017 11:02 R
Immunovia presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit

Vator Securities Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag med några av de mest intressanta svenska Life Science-bolagen. Eventet anordnas den 7 mars 2017 på IVA i Stockholm, med start klockan 11.30.


Release

16 januari, 2017 11:01 R
University of Michigan Pancreatic Cancer Center ny samarbetspartner i Immunovias globala prospektiva valideringsstudie PANFAM-1

LUND, Sverige och Ann Arbor, USA - Immunovia AB kan meddela att University of Michigan Pancreatic Cancer Center tillkommit som den senaste medlemmen i det globala nätverket av framstående cancercenter som deltar i PANFAM-1, Immunovias prospektiva kliniska studie för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln för högriskpatienter.


Release

13 januari, 2017 14:01
Immunovia bjuder in till telefonkonferens tisdag 17/1 kl 16:00

Med anledning av gårdagens offentliggörande av studieresultaten där Immunovia kan påvisa att IMMray™ biomarkörsignatur kan särskilja Systemic Lupus Erythematosus (SLE) med 90 procents träffsäkerhet från andra autoimmuna sjukdomar, inbjuder Immunovia till telefonkonferens på tisdag 17 januari, kl 16:00.


Release

12 januari, 2017 18:01 R
Immunovia: Första data påvisar över 90% träffsäkerhet i att skilja systemic lupus erythematosus (SLE) från andra autoimmuna sjukdomar i ny studie

LUND, Sverige ― Immunovia meddelar idag att det huvudsakliga syftet med den retrospektiva studien, i samarbete med Lunds Universitets IDEA-center, har uppnåtts. Datat bekräftar att IMMray™ biomarkörsignatur kan särskilja Systemic Lupus Erythematosus (SLE) från tre huvudsakliga övriga autoimmuna sjukdomarna, Reumatoid Artrit, Sjögrens Sjukdom och Vaskulit, med en träffsäkerhet på över 90%. Resultaten är mycket lovande eftersom symptomen av SLE liknar andra reumatiska, autoimmuna sjukdomar varför mer än 50% av patienterna initialt feldiagnostiseras i huvudsak beroende på svårtolkade laboratorieresultat. Cirka 5 miljoner människor lider av SLE och det kan ta upp till 3 år från att symptom uppkommer till diagnos och behandling inleds.


Pressmeddelande Immunovia SLE

22 december, 2016 11:12
Nyhetsbrev till aktieägarna i Immunovia Q4 2016

Bästa Aktieägare,

Vi närmar oss slutet av året och många av er ser precis som vi fram emot ett välförtjänt jul- och nyårsfirande. I det här brevet vill vi ge er en sammanfattning av höjdpunkter och milstolpar som uppnåtts under 2016, ett år som positivt överträffat våra förväntningar, samt blicka in i 2017 som redan nu ser minst lika spännande ut. För Immunovia var 2016 ett intensivt år, vi påbörjade kommersialiseringsplanen som är inriktad på målen att uppnå kostnadsersättning från olika försäkringssystem och att få nationell guideline-status på respektive marknad.


Release

20 december, 2016 10:12
Immunovia bjuder in till telefonkonferens idag 20/12 kl 16:00

Med anledning av den för Immunovia viktiga starten av den prospektiva studien som annonserades tidigare idag och betydelsen av detta för IMMray™ PanCan–d att i förlängningen inkluderas i nationella guidelines inbjuder Immunovia till telefonkonferens idag tisdagen den 20 december, kl 16.00.


Release

20 december, 2016 08:12 R
Immunovia inleder PANFAM-1 – världens hittills största prospektiva multicenterstudie för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln

Studien syftar till att validera IMMrayTM PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln.


Release

15 december, 2016 12:12
Påminnelse: Immunovia bjuder in till telefonkonferens idag 15/12 kl 16:00

Med anledning av det för Immunovia viktiga NCI-samarbetet som annonserades nyligen och betydelsen av detta för IMMray™ PanCan–d att i förlängningen inkluderas i nationella guidelines inbjuder Immunovia till telefonkonferens idag torsdag den 15 december, 16.00.


Release

12 december, 2016 08:12
Immunovia bjuder in till telefonkonferens torsdag 15/12 kl 16:00


Release

9 december, 2016 11:12 R
Stämmokommuniké

Extra bolagsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299, har hållits i Gamla Gästmatsalen, Hus 302, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund, den 9 december 2016. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.


Release

9 december, 2016 10:12 R
Immunovia inleder samarbete med NCI avseende utveckling och validering av biomarkörer för cancer i bukspottskörteln hos riskgruppen diabetespatienter

Immunovia har tecknat en avsiktsförklaring med NCI (National Cancer Institute) syftande till att utveckla och validera biomarkörer för cancer, särskilt vad gäller tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln hos riskgruppen nya diabetespatienter över 50 år.


Release

9 december, 2016 08:12 R
Immunovia offentliggör samarbete med det välrenommerade Ramon y Cajal Institute for Health Research (IRYCIS) i Madrid

LUND, och Madrid, Spanien - Immunovia AB är mycket nöjda att tillkännage att även det ledande spanska forskningscentret Ramon y Cajal Institue for Health Research (IRYCIS) anslutit till det globala nätverk av ledande institutioner som deltar i en prospektiv klinisk studie för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln avseende högriskindivider. Studien syftar till att validera Immunovias blodprov, IMMrayTMPanCan-d och kommer att pågå i tre år på cancercenter i både USA och Europa som erbjuder screeningprogram för pankreascancer-patienter i högriskgruppen. 


Release

18 november, 2016 16:11 R
Immunovia awarded 2016 Stars of Innovation Prize

Leading-edge healthcare diagnostics company making major progress in Europe.


Release

16 november, 2016 08:11 R
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB (publ)


Release

15 november, 2016 15:11
WORLD PANCREATIC CANCER DAY, LUND SWEDEN, November 17, 2016 - It's About Time

Every day, more than 900 people around the world die from pancreatic cancer. Only 6 percent of the patients diagnosed with pancreatic cancer survive 5 years. According to a recent global survey, more than 60 percent of people know “almost nothing” about pancreatic cancer.


Release

19 oktober, 2016 17:10 R
Immunovia offentliggör utfall i företrädesemissionen om 28,7 miljoner kronor, utöver den tidigare riktade emissionen om 189,9 miljoner kronor

(LUND, Sverige) ― Det svenska diagnostikbolaget Immunovia offentliggör idag att man framgångsrikt har genomfört sin företrädesemission om 28,7 miljoner kronor, i vilken teckningsperioden avslutades måndagen den 17 oktober. Emissionsgaranterna som hade garanterat 52% av företrädesemissionen, kommer därmed inte tilldelas några aktier genom sin garanti.


Release

13 oktober, 2016 13:10 R
Immunovia har utsetts till ett av de tre mest innovativa bolagen i Europa 2016 i segmenten small till mid cap

”Stars of Innovation” uppmärksammar strålande utveckling sedan IPO.


Release

7 oktober, 2016 12:10 R
Immunovia: Insynspersoner överlåter teckningsrätter vederlagsfritt

LUND, Sweden ― Inom ramen för den pågående företrädesemissionen i Immunovia AB (publ) (”Bolaget”) så har Carl Borrebaeck och Christer Wingren, styrelseordförande respektive Chief Technical Officer i Bolaget på förfrågan från professionella investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Vator Securities överlåtit samtliga teckningsrätter som de erhållit i företrädesemissionen till nämnda investerare.


Pressmeddelande PDF

26 september, 2016 13:09 R
Immunovia offentliggör prospekt avseende företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Immunovia offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt i samband med Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”).  

Offentliggörande av prospekt
Immunovias prospekt, som upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen  har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet har idag också offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.immunovia.com/sv/investerare samt Bolagets huvudkontor. Nedan följer en uppdaterad tidsplan för Företrädesemissionen.


Pressmeddelande PDF

15 september, 2016 08:09 R
Styrelsen i Immunovia beslutar om riktad emission och företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Styrelsen i Immunovia beslutar om riktad emission och företrädesemission


PM Immunovia beslutar om riktad emission och företrädesemission

14 september, 2016 17:09 R
Immunovia avser att genomföra riktad emission och företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Immunovia avser att genomföra riktad emission och företrädesemission

Sammanfattning
Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission av cirka 2 300 000 aktier.

Därefter avser Bolaget att genomföra en företrädesemission av aktier om upp till cirka 30 miljoner kronor.


Pressmeddelande PDF

5 september, 2016 08:09 R
Immunovia i djupgående diskussioner om medverkan i stort konsortium gällande största riskgruppen för pankreascancer, nya diabetiker över 50 år

Den största möjligheten att påverka överlevnaden bland de icke ärftliga pankreascancerfallen är att fokusera på tidig detektion av de som är över 50 år och får sin första diabetesdiagnos. Enigheten om detta är nu tydlig och både myndigheter och kliniska center fokuserade på pankreascancer och diabetes initierar forskningsprogram i stor skala i ett flertal olika länder för att kunna identifiera och pröva bästa möjliga sätt att minska dödligheten genom  tidigare detektion i just diabetsriskgruppen för pankreascancer.


Pressmeddelande PDF

24 augusti, 2016 08:08 R
Immunovia Halvårsrapport 2016


Pressmeddelande PDF

17 augusti, 2016 08:08 R
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 24 augusti 2016

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första halvåret 2016. Telefonkonferensen äger rum kl. 10:00 den 24 augusti och resultatet beräknas publiceras kl. 8:30 samma dag.


Pressmeddelande PDF

16 augusti, 2016 08:08 R
Immunovia offentliggör avsikt att ansöka om notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Styrelsen för Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att under första halvåret 2017 ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Immunovias aktier är för närvarande upptagna till handel på Nasdaq First North under ticker IMMNOV.


Pressmeddelande PDF

15 juli, 2016 10:07 R
Professor Diane Simeone vid universitetssjukhuset i Michigan är den senaste utnämningen till Immunovias vetenskapliga Advisory Board

En omfattande expertis inom klinisk cancerbehandling och biomarkörer i cancer kommer att bidraga till att öka takten inom diagnostik av cancer i bukspottskörteln.


Pressmeddelande PDF

5 juli, 2016 08:07 R
Världsledande expert i cancerdiagnostik, professor Aldo Scarpa utsedd till Immunovia Scientific Advisory Board

LUND, Sverige - I linje med Immunovia's strategi att leverera det första validerade testet för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln, meddelade bolaget i dag att professor Aldo Scarpa har utsetts till bolagets Scientific Advisory Board. Professor Scarpa är Director, ARC-Net Research Centre for Applied Research on Cancer samt Chair, Department of Pathology and Diagnostics vid University and Hospital Trust of Verona, Italien.


Pressmeddelande PDF

23 juni, 2016 14:06 R
En ledande amerikansk expert på cancer i magtarmområdet, professor Margaret Tempero är utsedd till Immunovia’s Scientific Advisory Board

LUND, Sverige - Immunovia vars arbete stadigt framskrider mot att leverera det första validerade testet för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln, meddelar i dag att professor Margaret Tempero har utsetts till bolagets Scientific Advisory Board. För närvarande är professor Tempero Director vid UCSF Pancreas Center och leder där bukspottkörtelcancer programmet vid UCSF.


Pressmeddelande PDF

31 maj, 2016 09:05 R
Stämmokommuniké

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299 har hållits lokalen BioForum, hus 406, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund den 30 maj 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.


Pressmeddelande PDF

30 maj, 2016 10:05 R
Dubbelt så hög chans att överleva pankreascancer år 2020

World Pancreatic Cancer Coalition (WPCC) och American Association for Cancer Research (AACR) Pancreatic Cancer Special Conference samlade den 10-15 maj 2016 patientgrupper och ledande sakkunniga i Orlando, Florida för att diskutera cancer i bukspottkörteln, en sjukdom med den lägsta överlevnadsgraden bland de större cancerformerna.

Prof Borrebaeck presenterade i sitt tal på AACR mötet hur serumbiomarkörsignaturer kan upptäcka tidiga stadier av cancer i bukspottskörteln.


Pressmeddelande PDF

30 maj, 2016 08:05 R
96 % av alla patienter i ett tidigt stadium av pankreascancer upptäcktes i en klinisk valideringsstudie

Denna andra studie validerar Immunovia's IMMray™ PanCan-d-test för tidig
upptäckt av pankreascancer.


Pressmeddelande PDF

18 maj, 2016 15:05
Inbjudan till Immunovia Informationsmöte i Stockholm den 1 juni kl 17.30 med VD Mats Grahn och Styrelseordförande Carl Borrebaeck

Aktieägare som inte har möjlighet att deltaga på Immunovias bolagsstämma den 30 maj i Lund samt övriga intresserade hälsas välkomna till ett informationsmöte där VD Mats Grahn och Styrelseordförande Carl Borrebaeck informerar om bolagets utveckling under 2015 och därefter.


Pressmeddelande PDF

9 maj, 2016 13:05 R
IMMUNOVIA ANSLUTER SIG TILL FLER ÄN 40 GLOBALA ORGANISATIONER SOM SAMARBETAR MOT BUKSPOTTSKÖRTELCANCER VID INVIGNINGSMÖTE

World Pancreatic Cancer Coalition har för avsikt att öka medvetenheten, på ett sätt som aldrig tidigare skett, för en sjukdom med den lägsta överlevnadsgraden av alla större cancersjukdomar.


PM Immunovia World Pancreatic Cancer Coalition

26 april, 2016 10:04 R
Immunovia kallar till årsstämma 2016

Styrelsen i Immunovia AB (publ) har kallat  till årsstämma den 30 maj 2016. Stämman kommer att hållas kl 16.00 i samlingslokalen BioForum, hus 406, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund.


PDF Pressmeddelande

8 april, 2016 11:04 R
Immunovia utser Dr. Marco Del Chiaro från Karolinska Institutet till Scientific Advisory Board

Dr. Del Chiaro bidrar med långvarig erfarenhet från kirurgi av pankreassjukdomar och identifikation av högriskindivider för cancer i bukspottskörteln.


Pressmeddelande PDF

1 april, 2016 13:04
NOTE about Immunovia and IMMray™ technology information on newswires and social media9 mars, 2016 12:03 R
Immunovia inleder samarbete med ledande konsultföretag

Immunovia inleder samarbete med ledande konsultföretag för att stärka marknadsförings- och kostnadsersättningsprocessen för pankreascancertest i Tyskland.
*
Immunovia annonserar ett samarbetsavtal med Ehlers, Ehlers & Partner för att utveckla och driva marknadsstrategin för IMMray™ PanCan-d i Tyskland


PDF Pressmeddelande

8 mars, 2016 10:03
Immunovia lanserar hemsida på svenska


PDF Pressmeddelande

29 februari, 2016 15:02 R
Immunovia inleder samarbete med multinationellt LifeScience-företag om nytt diagnostiskt test inom Systemisk Lupus Erythematosus(SLE)

Tillsammans med ett stort multinationellt Life Science-företag kommer Immunovia att utföra två studier för att utvärdera Immunovias IMMray™ SLE-d för diagnos av SLE


Pressmeddelande PDF

24 februari, 2016 14:02 R
Immunovia Bokslutskommuniké 2015

 


Bokslutskommuniké 2015

23 februari, 2016 09:02
Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 24 februari 2016

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av helårsresultatet för 2015. Telefonkonferensen äger rum kl. 16.00 den 24 februari och resultatet beräknas
publiceras kl. 14.00  samma dag.


Release

16 februari, 2016 14:02 R
Immunovia presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit

Vator Securities Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag med några av de mest intressanta svenska Life Science-bolagen. Eventet anordnas den 9 mars 2016 på IVA i Stockholm, med start klockan 15:00.


Release

10 februari, 2016 08:02 R
Immunovia och Lunds universitet påbörjar valideringsstudier avseende test för diagnostisering av Lupus (SLE)

Immunovia påbörjar ett nytt program fokuserat på utveckling, validering och kommersialisering av blodbaserade antikroppsarraytester för differentialdiagnos och för prediktion/monitorering av skov vid SLE, även känd som "lupus".


Release

9 februari, 2016 09:02 R
Immunovia inleder samarbete med Mount Sinai Health System för validering av blodprovstest för tidig upptäckt av pankreascancer

LUND, Sverige och New York, USA - Immunovia AB har nöjet att meddela att Mount Sinai Health System kommer att vara ett av de cancercenter som deltar i en klinisk prospektiv studie för tidig diagnos av pankreascancer. Studien ska validera Immunovias blodprovstest, IMMray™ PanCan-d, och kommer att genomföras på flera cancercenter både i USA och Europa under tre år, med start under andra halvåret 2016.


Release

19 januari, 2016 10:01 R
Immunovia och University of Liverpool inleder samarbete i prospektiv klinisk studie

LUND, Sverige, och Liverpool, Storbritannien – Immunovia och University of Liverpool inleder samarbete för att validera blodbaserat test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i en prospektiv klinisk studie. I linje med Immunovias strategi att leverera det första validerade testet för tidig diagnos av pankreascancer meddelar företaget att Pancreatic Biomedical Research Unit inom NIHR, det nationella institutet för hälsoforskning vid Royal Liverpool University Hospital, blir den första europeiska enheten som deltar i den prospektiva kliniska studien för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer. Immunovias blodbaserade test, IMMray™ PanCan-d, valideras i denna studie som kommer att pågå under tre år på olika ställen i Europa och USA, med början under andra halvåret av 2016


Release

18 december, 2015 13:12 R
Ett White Paper beskriver uppskattad effekt av ny biomarkördiagnostik på överlevnad vid pankreascancer

LUND, Sverige – I ett White Paper sammanfattar Immunovia kliniska bevis från de retrospektiva studier som hittills utförts på pankreascancer med IMMray™ PanCan-d. Testet med blodbaserade biomarkörsignaturer upptäcker pankreascancer i alla stadier, framförallt i de opererbara cancerstadierna I och II, och har därmed potential att förbättra patienternas 5-års överlevnad från 4-6 % till 50-60 %.


Release

3 december, 2015 11:12 R
IMMray™ PanCan-d upptäcker 98 procent av alla fall av pankreascancer i en retrospektiv studie av 1 400 blodprov

Den största studien någonsin för diagnos av pankreascancer banar vägen för tidig intervention som kan öka överlevnaden avsevärt.


Release

2 december, 2015 16:12 R
Immunovias aktie steg 60 procent första handelsdagen på Nasdaq First North och omsatte 28,5 miljoner kronor

Aktier i Immunovia AB (IMMNOV) kunde igår för första gången handlas på Nasdaq Stockholm First North. Vid stängning hade aktiekursen stigit med 60 procent jämfört med introduktionspriset. Intresset från investerare var stort. Aktier för 28,5 miljoner kronor omsattes under dagen, vilket är rekord i förhållande till jämförbara noteringar på First North under 2015.


Release

26 november, 2015 14:11
Immunovia godkänt för handel på Nasdaq First North från 1 december 2015

Immunovia AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North. Första handelsdag är den 1 december 2015. Immunovia är ett svenskt forskningsbolag som har utvecklat en ny metod för att med hjälp av blodprov diagnostisera pankreascancer. Med Immunovias test kan diagnos ställas tidigare vilket ger väsentligt förbättrade möjligheter att behandla cancern. En nyemission om 60 miljoner kronor före emissionskostnader har genomförts inför introduktionen på First North.


Release

19 november, 2015 13:11
Immunovias nyemission övertecknad fem gånger inför notering på Nasdaq First North

Nyemissionen i Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev tecknad till 305 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 500 procent. Genom emissionen tillförs Bolaget därigenom 60 MSEK före emissionskostnader och får omkring 1 100 nya aktieägare. Beräknad första dag för handel med Bolagets aktie på Nasdaq First North är den 1 december 2015.


Release

30 oktober, 2015 14:10 R
Immunovia AB offentliggör prospekt avseende nyemission av aktier inför notering på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.


Pressmeddelande Immunovia 30 oktober 2015

5 oktober, 2015 14:10
Immunovia och Knight Cancer Institute gör gemensam satsning för tidig upptäckt av pankreascancer

LUND, Sverige, och PORTLAND, Oregon - Immunovia AB inleder nu ett samarbete med Knight Cancer Institute på Oregon Health & Science University (OHSU). En viktig milstolpe i den kliniska valideringen och kommersialiseringen i USA av Immunovias första test för tidig diagnos av pankreascancer.


Pressmeddelande: Immunovia och Knight Cancer Institute gör gemensam satsning för tidig upptäckt av pankreascancer

30 september, 2015 13:09 R
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB


Ladda ner Press release pdf
Ladda ner fullmakt i Word