IR-ansvarig

Den huvudsakliga uppgiften för Immunovias aktieägarrelationsansvarige är att i rätt tid ge investerare och kapitalmarknaden korrekt och relevant information som underlättar förståelsen av Immunovia AB:s verksamhet.

Kontakta IR-ansvarig för mer information:
Mats Grahn, VD
Mobil: 070-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com

Du är också välkommen att ställa din fråga eller göra din förfrågan via:
Email: ir@immunovia.com