Insiderhandel

Bolagen på Nasdaq Stockholm First North lyder sedan den 3 Juli 2016 under nya regler. Sedan dess ska insiders anmäla anmälningspliktiga transaktioner till Finansinspektionen, som även har övertagit ansvaret för att offentliggöra insiders transaktioner. Som en service till aktiemarknaden avser Immunovia AB att tills vidare på frivillig basis fortsätta att tillhandahålla en förteckning över bolagets permanenta insiders samt deras kända transaktioner och innehav på bolagets hemsida.

Innehav

Namn Aktieinnehav Optioner Senaste förändring Datum Titel
Carl Borrebaeck 1 709 900 0 – 190 000 2017-02-21 Grundare, Styrelseordförande, Storägare >10%
Christer Wingren 888 950 0 – 80 000 2017-02-21 Grundare, Ledningen, CTO
Ann-Christine Sundell 0 0 Styrelsemedlem
Hans Johansson 23 460 0 Styrelsemedlem
Åsa Hedin 10 000 0 + 10 000 2015-12-01 Styrelsemedlem
Ann-Christin Malmborg Hager 0 0 Styrelsemedlem
Mats Grahn 413 039 0 + 325 000 2017-09-26 Ledningen, CEO
Rolf Ehrnström 60 750 0 + 50 000 2017-09-26 Ledningen, CSO
Linda Mellby 11 126 27 500 – 1 400 2017-10-09 Ledningen, Lab Director
Laura Chirica 32 000 0 -19 500 2017-10-09 Ledningen, CCO
Hans Liljenborg 2 040 50 000 + 40 2016-10-06 Ledningen, CFO
Lotta Blomgren 510 40 000 +10 2016-06-17 Ledningen, Operations Director
Mats-Åke Andersson 0 0 Revisor


Transaktionshistoria

Namn Förändring Datum Kommentar
Laura Chirica -19 500 2017-10-09
Linda Mellby -1 400 2017-10-09
Laura Chirica -50 000 2017-10-03 Optioner
Laura Chirica +50 000 2017-10-03
Linda Mellby -12 500 2017-10-03 Optioner
Linda Mellby +12 500 2017-10-03
Mats Grahn + 325 000 2017-09-26
Mats Grahn – 325 000 2017-09-26  Optioner
Mats Grahn – 35 636 2017-09-26
Rolf Ehrnström + 50 000 2017-09-26
Rolf Ehrnström – 50 000 2017-09-26  Optioner
Rolf Ehrnström – 4 847 2017-09-26
Linda Mellby – 1 400 2017-03-10
Linda Mellby – 104 2017-03-09
Linda Mellby – 1 500 2017-03-07
Christer Wingren – 80 000 2017-02-21
Carl Borrebaeck – 40 000 2017-02-21
Rolf Ehrnström + 291 2016-10-24
Rolf Ehrnström + 300 2016-10-17
Lotta Blomgren + 10 2016-10-17
Mats Grahn + 2 425 2016-10-14
Linda Mellby + 30 2016-10-13
Hans Liljenborg + 40 2016-10-06
Hans Liljenborg + 50 000 2016-07-06  Optioner
Lotta Blomgren + 40 000 2016-06-06  Optioner
Lotta Blomgren + 200 2016-04-14
Lotta Blomgren + 300 2016-04-04
Åsa Hedin + 10 000 2015-12-01
Laura Chirica + 1 500 2015-12-01
Linda Mellby + 1 500 2015-12-01
Rolf Ehrnström + 15 000 2015-12-01
Mats Grahn + 16 000 2015-12-01
Hans Liljenborg + 2 000 2015-12-01