Aktien

Aktien Immunovia AB finns sedan den 1 december 2015 på Nasdaq Stockholm First North. Företaget har en aktieklass. Företaget har ett registrerat aktiekapital på SEK 865 902,95 fördelat på 17 318 059 aktier. Aktiernas parivärde är följaktligen SEK 0,05 per aktie.

Handelsinformation
Kortnamn för First North: IMMNOV
ISIN-kod: SE0006091997
LEI-kod: 549300KHWL6KK1XGUO81
Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Certifierad Rådgivare
Wildeco Ekonomisk Information AB
Box 7126
SE-103 87 Stockholm

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North
First North är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på First North är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på First North kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på First North har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. First North-börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd.