Ägare

De tio största delägarna den 4 oktober, 2017.

Namn Antal aktier Aktiekapital och röster %
Carl Borrebaeck 1 709 900 9,87%
Vincent Saldell 1 000 000 5,77%
Sara Andersson Ek 888 950 5,13%
Christer Wingren 888 950 5,13%
Per Mats Ohlin 888 950 5,13%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 662 637 3,83%
Handelsbanken Svenska Småbolag 650 000 3,75%
Michael Löfman 504 887 2,92%
Mats Grahn 413 039 2,39%
Ålandsbanken ABP, Bank of Åland Ltd 395 184 2,28%
Totalt, 10 största delägarna 8 002 497 47,62%
Summa, övriga 9 315 562 52,38%
Totalt antal aktier 17 318 059 100%