Investerare

Här hittar du finansiell information om Immunovia AB och kan prenumerera på nyhetsbrev och rapporter. Här finns också information om aktien och den ekonomiska situationen. Om du har frågor kontaktar du vår IR-ansvarige.

Immunovia AB aktien finns sedan den 1 december, 2015 på Nasdaq Stockholm First North (ticker: IMMNOV).

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North
First North är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på First North är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på First North kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på First North har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. First North-börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd.

 

Immunovia Årsstämma, 25 april, 2017

Länk till Handlingar inför Årsstämman samt Fullmaktsformulär

 


Nyhetsbrev till aktieägare

2016
Nyhetsbrev till aktieägare, Q4 2016 (PDF på svenska)

Shareholder Newsletter, Q4 2016 (PDF in English)


2015

VD summerar år 2015 i detta första nyhetsbrev till aktieägare.

Shareholder Newsletter (PDF in English)

Nyhetsbrev till aktieägare (PDF på svenska)