Finansiella rapporter

In English

Vår ambition är att vara öppen och se till att vår information till investerare och media uppfyller högsta kvalitetsstandard. Bolagets årsredovisningar nedan:

Immunovia Årsredovisning 2014
Immunovia Årsredovisning 2013

Immunovias Bokslutskommuniké kan laddas ner här:

Immunovia bokslutskommuniké 2015

 

Immunovias telefonkonferens angående bokslut 2015, 24 Febr 2016 (Audio)